SeAMKin sijoitus nousi merkittävästi kestävyyttä mittaavassa Greenmetric UI-järjestelmässä | Julkaisut @SeAMK

SeAMKin sijoitus nousi merkittävästi kestävyyttä mittaavassa Greenmetric UI-järjestelmässä

SeAMK paransi roimasti sijoitustaan kansainvälisessä vastuullisuutta ja kestävyystoimia mittaavassa Greenmetric UI- järjestelmässä. Greenmetric UI on Indonesian yliopiston koordinoima kansainvälinen, korkeakoulujen ympäristövastuuta ja kestävyystoimia mittaava järjestelmä. Järjestelmä on perustettu vuonna 2010. Tuolloin mukana oli 96 korkeakoulua. Vuonna 2021 osallistujia oli lähes tuhat, 956 korkeakoulua 80 eri maasta. Osallistujien määrä on siis moninkertaistunut reilussa kymmenessä vuodessa. Tämä kertoo korkeakouluyhteisöjen mielenkiinnosta kestävän kehityksen mukaista toimintaa kohtaan sekä halusta ottaa vastuuta ympäristön tilasta ja sosiaalisesta yhdenvertaisuudesta globaalisti. Vuonna 2021 Suomesta oli mukana 4 korkeakoulua.

SeAMK on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toimintaa ja asettanut tavoitteet mm. hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä (Junkkari & Laasasenaho, 2021). Greenmetric UI-järjestelmässä kestävän kehityksen mukaista toimintaa tarkastellaan kuuden mittarin kautta:

  • ympäristön ja korkeakoulukampuksen infrastruktuurin,
  • energian kulutuksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevän työn,
  • jätehuollon,
  • vesihuollon,
  • liikennejärjestelyjen sekä
  • kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ja tutkimustoiminnan laaja-alaisuuden kautta.

SeAMK liittyi mukaan Greenmetric-järjestelmään vuonna 2020

Osana kestävän kehityksen mukaista toimintaansa SeAMK liittyi Greenmetric UI-järjestelmään syksyllä 2020 (Laasasenaho & Junkkari, 2021). Vuonna 2020 SeAMK sijoittui järjestelmässä hyvään keskitasoon, sijalle 605, 4500 pisteellä. Vuonna 2021 SeAMKin sijoitus parani reilusti – 5900 pisteellä sijoitus oli 420. Merkittävin kehitys edellisvuoteen verrattuna tapahtui energian kulutuksen ja ilmastonmuutosta ehkäisevän työn, vähäpäästöisten liikennejärjestelyjen sekä kestävää kehitystä edistävän koulutuksen ja tutkimustoiminnan osa-alueilla. Työ kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistämiseksi jatkuu SeAMKissa edelleen vahvana vuoden 2022 aikana.

Terhi Junkkari
Yliopettaja, kestävät ruokaratkaisut ja Kestävä kehitys SeAMKissa – työryhmän puheenjohtaja

Kari Laasasenaho
Erityisasiantuntija, ilmastokestävä ruokaketju
SeAMK

Lähteet:

SeAMK 2021: SeAMKin kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020-2025. Saatavilla: https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/02/seamk_kestavan-kehityksen-ohjelma-2020.pdf

Junkkari T, Laasasenaho K. Kestävä kehitys ja hiilineutraaliuden saavuttaminen SeAMKissa. SeAMK verkkolehti, 29.4.2020. https://lehti.seamk.fi/kestavat-ruokaratkaisut/kestava-kehitys-ja-hiilineutraaliuden-saavuttaminen-seamkissa/

Laasasenaho K, Junkkari T. SeAMK liittyi UI GreenMetric-järjestelmään. SeAMK verkkolehti, 21.1.2021. https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/seamk-liittyi-ui-greenmetric-jarjestelmaan/