Kestävä kehitys ja hiilineutraaliuden saavuttaminen SeAMKissa | @SeAMK-verkkolehti

Kestävä kehitys ja hiilineutraaliuden saavuttaminen SeAMKissa

SeAMKin kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020 – 25 hyväksyttiin vuodenvaihteessa 2020. Ohjelmassa määriteltiin askelmerkit kestävän kehityksen toteuttamiseen opetuksessa, TKI:ssa ja Kampustason toiminnassa (https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/02/seamk_kestavan-kehityksen-ohjelma-2020.pdf).

Konkreettiset toimenpideohjelmat opetuksessa, TKI-toiminnassa ja muun toiminnan kehittämisessä

Opetuksessa kestävän kehityksen juonteet määriteltiin jo vuonna 2015. Syksyn 2020 aikana juonteiden jalkatumista opetukseen vahvistetaan määrittelemällä tutkinto-ohjelmittain, mitä kestävä kehitys käytännössä tarkoittaa opintojaksosisältöinä ja työelämätaitona. SeAMK-tasoinen, kaikille avoin 3 op:n kestävän kehityksen verkkokurssi pidetään vuosittain lokakuusta 2020 alkaen.

TKI-toiminnassa kiertotalous ja kestävä kehitys on määritelty SeAMKin nousevaksi alaksi. Kestävään kehitykseen liittyvien hankkeiden määrä, volyymi- ja julkaisuseuranta käynnistettiin keväällä 2020. Tavoitteena on, että jokainen käynnistettävä hanke arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja hankkeiden vaikuttavuutta mitataan mm. hiilikädenjäljen avulla.

Framin kampuksella on käynnistetty monta vastuullisuuteen liittyvää toimenpidettä. Kampuksen teknologiaperusteista energiatehokkuutta on lisätty asteittain, esimerkiksi ilmastoinnin CO2-mittauksen perustuvaa automaattista säätöä on lisätty, samoin laitteiden ja valaistuksen älykästä virrankulutusta. Matkustus- ja hankintaohjeissa on kiinnitetty huomiota kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Omaa autoa saa käyttää vain esimiehen luvalla ja hankinnoissa kiinnitetään huomiota palvelua tuottavien yritysten ympäristöohjelmiin ja yhteiskuntavastuullisuuteen. Yhteiskäyttöisiä kaupunkipyöriä on hankittu, ja lisäpyöräparkkeja on hankinnassa. Paperitulosteiden määrän seuranta on aloitettu loppuvuonna 2019. Jätteiden lajittelua on tehostettu ja ruokahävikkiä pyritty vähentämään mm. ottamalla käyttöön ResQ-palvelu.

Tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

Hiilineutraalius on tullut ammattikorkeakouluissa yhä tärkeämmäksi, sillä ilmastotavoitteet ovat tulossa osaksi OKM:n rahoitusperusteita. Lisäksi ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto, Arene, on perustanut ”Kestävyys ja vastuullisuus” -työryhmän alkuvuodesta 2020. Työryhmän tarkoitus on koordinoida kestävän kehityksen toimintaa ja tavoitteita ammattikorkeakouluissa.

SeAMKin ensimmäiset hiilijalanjälkilaskelmat tehtiin huhtikuussa 2020, ja alkuvaiheessa laskelmissa keskityttiin energiakulutukseen ja työmatkoihin liittyvien matkojen hiilidioksidipäästöihin. Laskelmat osoittivat, että lämmöntuotannosta tulee suurin osa, noin 70%, päästöistämme. Sähkönkulutuksen osuus oli noin 23%, lentomatkojen osuus puolestaan vajaat 5%.

Mittaristossa on vielä monenlaisia kysymyksiä ja mittauksen viitekehykseen tullee tarkennuksia ja ohjeistuksia lähiaikoina mm. Arenen ”Kestävyys ja vastuullisuus” -työryhmän toimesta. Tavoitteenamme on, että SeAMK olisi ydintoiminnoissaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. SeAMKissa joudutaan pohtimaan, mistä päästöjä saadaan tehokkaimmin alas ja millainen merkitys on hiilipäästöjen kompensoinnilla.

Terhi Junkkari, Yksikön johtaja ja ”Kestävä kehitys SeAMKissa”- työryhmän pj, SeAMK Ruoka
Kari Laasasenaho, TKI-asiantuntija, Kiertotaloushankkeen projektipäällikkö, SeAMK Ruoka