Mediatiedot | Julkaisut @SeAMK

Mediatiedot

@SeAMK-verkkolehti on avoin verkkolehti, joka ilmestyy jatkuvan julkaisemisen periaatteella. Lehdessä julkaistaan SeAMKin henkilökunnan kirjoittamia pääasiassa ammattiyhteisöille, mutta myös laajemmalle yleisölle suunnattuja artikkeleita. Artikkelit perustuvat kirjoittajan asiantuntemukseen ja työtehtävään.

Artikkelit käsittelevät SeAMKin opetukseen ja toiminnan kehittämiseen liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) tuloksia. Erityisesti nostetaan esiin SeAMKin TKI-toiminnan neljän painoalan, kestävät ruokaratkaisut, yrittäjyys ja kasvu, hyvinvointi ja luovuus sekä älykkäät teknologiat, projekteissa saavutettuja tuloksia ja osaamista. 

Lehden pääasiallinen kieli on suomi, mutta artikkeleita voidaan julkaista myös englanniksi.  

Toimituskunta

  • Sirkku Uusimäki (päätoimittaja)
  • Outi Kemppainen
  • Tuomas Rauhala

Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)seamk.fi

Julkaisija

Seinäjoen ammattikorkeakoulu
SeAMK
Kampusranta 11 (Frami F)
60320 SEINÄJOKI

ISSN 2343-0087

@SeAMK-verkkolehden artikkeleiden lisenssi on (ellei toisin ole mainittu) CC BY-ND -lisenssillä (ei muutoksia).

Creative Commons -lisenssi

Alasottoilmoitus

@SeAMK-verkkolehden toimitus on lähtökohtaisesti vastuussa verkkosivuilla olevan aineiston lainmukaisuudesta. Tekijänoikeuksien osalta sivuston ylläpito ei kuitenkaan ole vastuussa sivustojen sisällöstä, jos se on noudattanut alasottoilmoituksia eli poistanut sisältöjä, joista oikeudenhaltija on heille kertonut.

@SeAMK-verkkolehden aineistoa koskeva alasottoilmoitus tulee toimittaa postitse osoitteeseen:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu / viestintä
PL 412
60101 Seinäjoki

Alasottoilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

  • Ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot.
  • Yksilöityinä se aineisto, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys aineiston sijainnista.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se aineisto, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa.
  • Tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa.
  • Ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta.
  • Ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

 

Päätoimittaja

Vaaleahiuksinen nainen seisoo käsi lanteilla hieman vinosti kameraan.

Sirkku Uusimäki

Asiantuntija, yrityspalvelut

sähköposti

Sirkku.Uusimaki(a)seamk.fi

puhelin

+358408304253