@SeAMK-verkkolehti | Julkaisut @SeAMK

@SeAMK-verkkolehti

@SeAMK-verkkolehdestä voit lukea opetuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) uutisia ja artikkeleita. Uusia artikkeleita ilmestyy jatkuvasti.

Artikkeleiden teemakategoriat mukailevat SeAMKin painoaloja, jotka ovat yhtenevät Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategian ja maakuntastrategian painoalojen kanssa. SeAMK profiloituu yrittäjyyteen ja ruokaan sekä haluaa visionsa mukaisesti olla paras korkeakoulu opiskelijalle. SeAMK suuntaa opetus- ja TKI-toimintaansa sekä verkostojansa painoalojen mukaan.

Artikkelit eri painoaloilla

Uusimmat verkkolehtiartikkelit

lisää uutisia