Ohjeet podcastin tekemiseen | Julkaisut @SeAMK

Ohjeet podcastin tekemiseen

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten pystyt itse tekemään hyvän podcastin SeAMKin omissa tiloissa.

Podcast voi liittyä mihin tahansa toimintaan ja yhteistä on, että toimija (esim. hanke) suunnittelee podcastien sisällön ja toteuttaa äänityksen. SeAMKin viestintä- ja markkinointitiimi on kuitenkin tukena ja ohjeistamassa äänitystilanteen alussa, joten ole meihin yhteydessä.

AV-tuotanto voi tarjota apua käsikirjoituksessa, tallennuksen aikana tai äänitteen editoinnissa, mutta ota ajoissa yhteyttä. Hankkeen/tekijän tulee olla yhteydessä AV-tuotantoon mahdollisista tarpeista heti podcastin suunnitteluvaiheessa.

Kaikissa podcasteihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä osoitteeseen markkinointi@seamk.fi

Ennen podcastin äänitystä​​​​​​​

 • Suunnittele ja tee käsikirjoitus
 • SeAMKin henkilöstö voi varata Tarkkaamo-tilan äänitystilannetta varten Outlookin kalenterista. Äänitystila löytyy nimellä Tarkkaamo, podcast-tila A150.6.
 • Mikäli henkilökunta varaa äänitystilan opiskelijalle, tulee opiskelijalla olla oma micro-SD-kortti mukanaan. Opiskelijat siis tallentavat podcastin omalle kortilleen myöhempää, omaa editointiaan varten.
 • Kerro mahdollisista tukitarpeista markkinointitiimille riittävän aikaisessa vaiheessa, mielellään vähintään kolme viikkoa aiemmin.

Äänitystila

Äänitystilan löydät Frami A:sta, Viestinnän ja markkinoinnin blokista A150.2. Tarkkaamo-äänitystilan huonenumero on A150.6.

Tarkkaamo on pääsääntöisesti varattavissa podcastien tekoa varten arkisin klo 11.30–16.00. Mikäli podcasteja on tarve äänittää muina aikoina, ota ensin yhteyttä osoitteeseen markkinointi(a)seamk.fi.

SeAMKin henkilöstö voi varata Tarkkaamon käyttöönsä Outlookin kalenterivarauksella. Opiskelijoiden varauksen voi tehdä esim. opettaja tai muu henkilöstön edustaja. Opiskelijalla tulee olla oma micro-SD-kortti mukanaan äänitystä ja myöhempää omaa editointia varten.

Ennen tallennusta tehtävät valmistelut

Podcast-laitteiston mikseri.

 1. Kytke laitteeseen virta takaosassa olevasta punaisesta napista (kuvassa 1).
 2. ​​​​​​​​​​​​​​Tarkista, että micro-SD-kortti on paikoillaan takaosan korttipaikassa. Jos REC-painike palaa sinisenä, kortti ei ole paikoillaan eikä laite tallenna.
 3. Säädä mikkien äänenvoimakkuutta liukusäätimillä. Hyvä äänentaso (vihreä palkki vaihtelee n. 15 ja 0 välillä) löytyy yleensä kolmen ylimmän viivan väliltä. Puhujan on oltava hyvin lähellä mikkiä (kuvassa 2).
 4. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voi säätää sopivaksi oikeassa ylälaidassa olevilla kiertosäätimillä (kuvassa 3).
 5. Tallennin on valmis aloittamaan äänityksen, kun isossa REC-painikkeessa palaa vihreä valo (kuvassa 4).

Tallennuksen aloittaminen

 1. Äänitys alkaa painamalla isosta REC-painikkeesta. Tallennus on käynnissä, kun painike on punainen (kuvassa 4).
 2. Äänityksen voit tauottaa pitämällä REC-painiketta pohjassa 2 sekuntia. Tallennus jatkuu painamalla painiketta uudestaan kerran. PAUSE-tilassa ollessaan painike vilkkuu oranssina (kuvassa 4).

Tallennuksen päättäminen

 1. Kun tallennus on valmis, lopeta tallennus isosta REC-painikkeesta (kuvassa 4).
 2. Kytke laitteesta virta pois päältä painamalla takaosassa olevaa punaista nappia kaksi kertaa (kuvassa 1).

Materiaalin siirto, editointi ja valmiin podcastin toimitus

 • AV-tuotanto siirtää tiedostot tallentimen muistikortilta ja toimittaa ne hankkeelle/tekijälle.
 • Hanke/tekijä editoi materiaalin itse ellei muuta ole ennakkoon sovittu. Editointiin voi käyttää itse valitsemaansa ohjelmaa. Adobe Audition -ohjelman käyttöoikeuteen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä jelppari@epedu.fi.
 • Hanke/tekijä toimittaa valmiin podcastin WAV-tiedostomuodossa esim. OneDrive-linkkinä osoitteeseen videot@seamk.fi. AV-tuotanto tarkistaa tallenteen teknisen laadun, äänentasot sekä lisää podcasteihin mahdolliset alku- ja loppujinglet.

Podcastin julkaisu

 • Markkinointitiimi julkaisee valmiin podcastin SeAMKin kanavissa. Markkinointitiimi viestii julkaisusta hankkeelle/tekijälle ja tarvittaessa SeAMKin kanavissa.

Tekstivastine on toimitettava aina

 • Hanke/tekijä viestii podcastista omille kohderyhmilleen ja tuottaa tallenteesta tekstivastineen. Tekstivastine on luettava versio podcastin sisällöstä. Tässä on yksi esimerkki podcastin tekstivastineesta >
 • Tekstin tulee olla mahdollisimman täsmällinen vastine äänisisällöstä. On myös suositeltavaa ilmaista muutkin äänet kuin pelkkä puhe, esimerkiksi musiikin pätkät, nauraminen tai kuiskaaminen.
 • Litteroinnissa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että teksti on luettavaa, eli toistoja tai puheessa olevia täytesanoja ”niinku” yms. ei tarvitse kirjoittaa.
 • Tekstivastineen rungon tuottamisessa voi käyttää apuna olemassa olevia puheentunnistusohjelmia tai esim. Wordiä.
 • Tekstivastine tulee toimittaa Word-tiedostona, normaalin kirjoitetun tekstin asetuksilla (esim. ei pakotettuja rivinvaihtoja tai tavutusta, ei lihavointeja tai väliotsikoita, tasaus vasemmassa reunassa ja oikea reuna on liehu).
 • Tekstin muotoilussa kannattaa käyttää kappalejakoa kuten kirjoitetussa tekstissä yleensäkin, eli vähintään puhujan vaihtuessa alkaa uusi kappale. Jos puhujan osuus on pitkä, voi sen jakaa lyhyempiin kappaleisiin selkeyden vuoksi.
 • Puhujat tulee merkitä joko nimillä tai sanoilla Puhuja 1, Puhuja 2 jne. ennen puhujien omia puheenvuoroja. Jälkimmäisessä tapauksessa puhujien nimet on kerrottava erikseen tekstivastineen alussa (Puhuja 1 = Matti Meikäläinen, jne.)
 • Tekstivastine tulee toimittaa samaan aikaan podcast-tiedoston kanssa. Podcastia ei julkaista ennen kuin tekstivastine on toimitettu.
 • Lähetä tekstivastine osoitteeseen markkinointi@seamk.fi.
 • SeAMKin henkilöstön käytössä olevista litterointipalveluista löytyy lisätietoa SeAMK Intrasta.