SeAMK Journal | Julkaisut @SeAMK

SeAMK Journal

SeAMK Journal on Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisema tieteellinen, vertaisarvioitu verkkojulkaisu. SeAMK Journalin tavoitteena on tehdä näkyväksi SeAMKin henkilöstön ja tutkimusryhmien tutkimustyötä ja tukea siten sen hyödyntämistä mahdollisimman laajasti.

 

Verkkojulkaisu keskittyy erityisesti SeAMKin koulutus- ja tutkimusaloihin liittyviin kirjoituksiin, mutta mahdollisia ovat myös muut henkilöstön omaa tieteellistä työtä valottavat kirjoitukset.

Artikkeli voi olla sekä teoreettinen että empiirinen. SeAMK Journal on pääsääntöisesti tarkoitettu SeAMKin asiantuntijoille mutta yhteisartikkeleissa voi olla kirjoittajia muistakin organisaatioista, esimerkiksi SeAMKin alueellisista, kansallisista ja kansainvälisistä yhteistyöorganisaatioista. Vähintään yhdellä kirjoittajista tulee olla työsuhde organisaatioon julkaisun ajankohtana.

Noudatamme Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Uusimmat Journal-artikkelit

lisää uutisia