Ohjeet podcastin suunnitteluun | Julkaisut @SeAMK

Ohjeet podcastin suunnitteluun

Mitä on hyvä huomioida podcastin suunnittelussa? Miten valmistaudun podcastiin?

Suunnittele ennakkoon

 • Pohdi kohderyhmää ja tavoitetta: kenelle teet podcastin? Miksi sen teet, mitä sillä tavoittelet? Mikä kiinnostaa kohderyhmää? Voit testata ideoita ja kysyä ajatuksia kohderyhmältäsi tai kollegoiltasi.
 • Mieti tarkkaan aihetta ja podcastin kestoa. Tarvittaessa voit rajata aihetta ja tehdä tarvittaessa eri jaksoja. (Podcast voi  olla yksittäinen tai monta jaksoa sisältävä.)
 • Käytä aikaa podcastin suunnitteluun ja käsikirjoitukseen.
 • Pidä kesto sopivana. Hyvä kesto on aiheesta riippuen n. 10-45 minuuttia.
 • Varaa äänitystila.
 • Kuka ja ketkä puhuvat podcastissa? Kontaktoi ja varaa mahdolliset muut podcastin puhujat. Brieffaa käsikirjoitus heille etukäteen.

Muista äänitysvaiheessa

 • Tule paikalle ennen mahdollisia vieraita: tarkasta tila, laitteisto ja muistikortti. Katso myös tekninen ohjeisto.
 • Valmista haastateltava(t) ennakkoon ja keskustele heidän kanssa rennosti ennen äänityksen aloittamista. Tutustu myös haastateltavaan riittävällä tasolla ennakkoon, jos tarpeen.
 • Ole aito ja autenttinen. Ole oma itsesi.
 • Puhu kuin puhuisit yhdelle kuuntelijalle.
 • Esittele alussa itsesi (ja mahdollinen hanke yms.) ja muut podcastiin osallistuvat.
 • Käy alussa läpi osa-alueet/aiheet/pääkohdat, joita podcastissa käsitellään. Näin kuulija saa jo alussa kokonaiskuvan podcastin rakenteesta ja aiheista.
 • Jos haastateltavia on useita, kysyessäsi kysymyksiä kutsu aina nimeltä haastateltavaa. Kuulija ei muuten ehkä tiedä kuka puhuu/vastaa.
 • Valitse kohderyhmää kiinnostava aihe/näkökulma ja ole siitä itse myös kiinnostunut ja innostunut.

Muista tekstivastine

Julkaisun jälkeen: Muista viestiä podcastista kohderyhmille

 • Jos ei podcastista viesti, ei sitä löydetä. Muista kertoa kohderyhmillesi eri kanavissa, että se on tehty.

Tallennuksen päättämisestä, materiaalin siirrosta ja julkaisusta löydät lisätietoja podcastin tekoon liittyvistä teknisistä ohjeista. Katso äänitystilanteeseen ja tiloihin liittyvät ohjeet täältä >

Lisätietoja:
markkinointi@seamk.fi