Muut verkkojulkaisut | Julkaisut @SeAMK

Muut verkkojulkaisut

SeAMKin julkaisut perustuvat opetuksessa, tutkimus- ja kehittämisprojekteissa sekä opinnäytetöissä syntyneeseen tietoon ja osaamiseen. Julkaisutoiminnan kanavia ovat mm. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarjat, Julkaisut @SeAMK -julkaisupalvelu, SeAMK News -lehti, SeAMK Podcast, SeAMKedu Github sekä SeAMKin YouTube-kanava. Tämän lisäksi henkilöstön julkaisuja ilmestyy mm. ammatillisissa, tieteellisissä ja suurelle yleisölle suunnatuissa lehdissä.

SeAMKin omissa julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut ovat vapaasti saatavana verkossa. Myös muissa kanavissa ilmestyneitä julkaisuja pyritään julkaisemaan avoimesti.