Arvioijan ohjeet | Julkaisut @SeAMK

Arvioijan ohjeet

SeAMK Journal noudattaa Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

Vertaisarvioinnissa kirjoittajalle ei ilmoiteta arvioijien henkilöllisyyttä eikä arvioijille kirjoittajan. Arvioinnit tehdään kirjallisesti käyttäen SeAMK Journalin arviointilomaketta, joka toimitetaan arvioijalle arviointipyynnön hyväksymisen jälkeen. Artikkeliehdotuksesta pyydetään aina kaksi asiantuntijalausuntoa, joista vähintään toinen pyydetään SeAMKin ulkopuoliselta arvioijalta.

Arvioijan odotetaan antavan asiantuntijalausuntonsa neljän viikon kuluessa arviointipyynnön hyväksymisestä. Asiantuntijalausunnossa arvioijaa pyydetään antamaan suosituksensa artikkelin osalta (voidaan julkaista sellaisenaan / edellyttää pieniä muokkauksia / edellyttää laajoja muokkauksia / hylätään).

Yhdelle arvioijalle voi tulla käsittelyyn enintään neljä artikkelia vuodessa.

Arvioijien tulee olla tieteellisen jatkotutkinnon suorittaneita. Arvioijaksi voi ilmoittautua tämä linkin kautta.