Kirjoittajan ohjeet | Julkaisut @SeAMK

Kirjoittajan ohjeet

1. Artikkelin sisältö

Artikkelin tekstissä painotetaan asiantuntijan ammatillista näkökulmaa: mitä uutta tietoa tai mitä uutta näkökulmaa artikkeli tuo, miksi kehittämis- tai tutkimusprojekti on/oli tärkeä, minkä käytännön ongelman se ratkaisee, mitä tämä kehittämiskokemus nostaa esiin, mitä tutkimustulokset tai kehittämisprojektin tulokset tarkoittavat käytännön työelämälle. Myös opetukseen liittyvät asiantuntijakirjoitukset ovat erittäin toivottuja. Kirjoituksissa voidaan käsitellä esimerkiksi uusia pedagogisia menetelmiä ja niistä saatuja kokemuksia. Lisäksi toivotaan artikkeleita, jotka käsittelevät SeAMKin toimintaan liittyvää yleistä kehittämistä. 

2. Artikkelin pituus ja otsikointi

Artikkeli kirjoitetaan ja tallennetaan word-muotoisena. Minimimerkkimäärä on 4000 merkkiä ja maksimimerkkimäärä on n. 8000 merkkiä. On hyvä muistaa, että lyhyet tekstikappaleet toimivat usein verkossa parhaiten. Tekstissä tulee olla väliotsikoita. Myös kuvat tai graafit elävöittävät tekstiä.  

Toimituskunta auttaa artikkelin muokkaamisessa ja väliotsikoinnissa, joten kirjoittaja voi halutessaan kääntyä toimituskunnan puoleen tai ladata artikkelin ilman väliotsikoita artikkeliehdotusten tiedostokirjastoon. 

3. Lähteiden käyttö

Lähteiden käytössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.  Lähdeviitteiden merkitsemisessä noudatetaan SeAMKin Kirjallisten töiden ohjetta ja siinä ohjeistettua APA7-viittausjärjestelmää. @SeAMK-verkkolehden artikkeleissa lähteet eivät kuitenkaan saisi olla liian suuressa roolissa.  

4. Kirjoittajan taustatiedot, asiasanat, metaotsikko

Artikkelin loppuun lisätään kirjoittajan/kirjoittajien nimi ja tehtävänimike. Myös kirjoittajan taustatiedot asiantuntijuuden näkökulmasta täydennetään 1–3 lauseella tekstin loppuun. Mikäli kirjoittajia on useita, esittelyteksti voi olla kustakin kirjoittajasta 1–2 lausetta tai vaihtoehtoisesti voidaan laatia kirjoittajista yksi yhteinen kuvaus.  

Artikkeleiden kirjoittajina voi olla myös SeAMKin ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta vähintään yhden kirjoittajista tulee olla SeAMKista. 

Artikkelin loppuun tulee lisätä keskeiset asiasanat eli sanat, jotka kuvaavat artikkelin aihetta. Hakukoneita varten ja artikkelin näkyvyyden kannalta on tarpeen määritellä myös max. 50 merkin ns. meta-otsikko, jota käytetään julkaisujärjestelmässä. Sama otsikko näkyy myös esimerkiksi sosiaalisen median jaoissa.   

​​ 5. Kuvat, graafit, hankelogot

Artikkelin yhteydessä voidaan julkaista kuva tai useampia kuvia. Kuvateksti ja kuvaajan nimi / kuvan lähde lisätään artikkelin tekstin yhteyteen. 

Kuvien, kuvioiden ja graafien osalta on otettava huomioon digitaalisen kopioinnin rajoitukset. Artikkelin kirjoittaja vastaa, että artikkelissa käytetyillä kuvilla, kuvioilla ja graafeilla on muokkaus-, kopiointi ja julkaisulupa. 

Kuvien tulee olla mahdollisimman hyvälaatuisia. Hyvälaatuinen kännykkäkameran kuva riittää, koska lehteä ei paineta. Kuvassa esiintyviltä henkilöiltä ja kuvaajalta on tarpeen olla lupa kuvan käyttämiseen. 

Hankerahoittajien logoja ei liitetä artikkelin yhteyteen, mutta tekstissä ja/tai jutun lopussa on tärkeää mainita hankkeen rahoittajat ja myös mahdolliset yhteistyökumppanit. Loppuun lisätään linkki hankkeen verkkosivulle esim. Projektit.seamk.fi-sivustolle, mikäli hankkeella on omat sivut.   

6. Artikkeliehdotusten jättäminen tiedostokirjastoon

Käsikirjoitukset lähetetään verkkolehden tiedostokirjastoon oikean vuoden ja kuukauden kohdalle. Tekstitiedosto nimetään seuraavasti: kirjoittajan nimi_artikkelinnimi. Kuvat tai graafit nimetään vastaavalla tavalla: kirjoittajan nimi_ artikkelinnimi_kuvannimi.  

Verkkolehden toimituskunta käsittelee artikkelit suunnilleen aikajärjestyksessä ja julkaisee ne verkkolehdessä.  Artikkelin käsittelyyn ja julkaisuun menee noin 1–2 viikkoa. Toimituskunta voi julkaista artikkelin nopeammalla aikataululla erillisestä pyynnöstä. Julkaistusta artikkelista ilmoitetaan kirjoittajalle sähköpostitse.  

7. Artikkelin ilmoittaminen julkaisutiedonkeruuseen ja julkaisupisteet

 Artikkeleiden tiedot tallennetaan Justus-julkaisutietopalveluun SeAMKin julkaisutuen toimesta. Justuksesta artikkelitieto siirtyy Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) julkaisutiedonkeruuseen, mikäli artikkeli täyttää OKM:n ammatillisen tai yleistajuisen artikkelin kriteerit.  

Julkaisupisteen saamisen edellytyksenä on, että artikkeli pohjautuu tekijän tutkimus- tai asiantuntijatyöhön ja että tekijällä on yhteys SeAMKiin. Lisäksi edellytyksenä on, että artikkelin tulee sisältää uutta ammatillista sisältöä siten, ettei sitä aikaisemmin ole julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa. 

8. Rinnakkaistallentaminen

Kirjoittaja voi halutessaan tehdä julkaisutietoilmoituksen Justukseen itse ja liittää ilmoitukseen myös varsinaisen artikkelin PDF-muodossa. Artikkeli siirtyy tällöin myös Theseukseen, jossa se saa pysyvän osoitteen. Theseus-tallennus lisää artikkelin näkyvyyttä, koska Theseuksen sisältö löytyy hyvin hakukoneilla, mm. Google Scholarilla. 

 9. Artikkelit Tiedejatutkimus.fi-portaalissa

@SeAMK-lehdessä julkaistujen artikkeleiden tiedot ja linkit artikkeleihin löytyvät Tiedejatutkimus.fi-portaalista.