Saavutettavuusseloste | @SeAMK-verkkolehti

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Seinäjoen ammattikorkeakoulu:n saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://lehti.seamk.fi/ ja on laadittu 19.9.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut Geniem Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset A & AA-vaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö

Havaittava

Puuttuva alt-teksti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Etusivun logon alt-teksti ei kuvaa linkin kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Puuttuva tekstivastine

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Murupolun etusivu-ikonilta puuttuu tekstivastine.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Puuttuva tekstivastine

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Podcasteilta puuttuu tekstivastine.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.2.1 Pelkkä audio tai pelkkä video (tallennettu)

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Virheellinen otsikkohierarkia

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet:

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Aktiivinen sivutuselementti puuttuu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivutuselementissä ei kerrota aktiivista sivua. Uutisarkiston selaaminen on hankalaa ruudunlukijalla, koska tietoa aktiivisesta sivusta ei kerrota.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet:

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Hallittava

Näppäimistöllä suoritettava käyttö ei ole mahdollista

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päävalikon pudotusvalikoita ei ole koodattu oikeilla semanttisilla elementeillä. Sitä ei ole mahdollista käyttää näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.1.1 Näppäimistö

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Puuttuva title-attribuutti

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Video-iframeista puuttu title-attribuutti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.1 Ohita lohkot

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Epälooginen fokusjärjestys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Mobiilivalikon avaamisen jälkeen kohdistus siirtyy sen taustalla oleviin kohteisiin. Mobiilivalikkoon pääsemiseksi käyttäjän on tajuttava siirtyä takaisin päin selausjärjestyksessä, ilmeisesti koska valikko on sijoitettu HTML:ssä aivan sivun loppuun.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.3 Fokusjärjestys

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Linkin tarkoitus epäselvä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

URL-osoitteet suoraan tekstissä ovat vaikeita ymmärtää ruudunlukijalla.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Kuvaan liitetyn linkin tarkoistus epäselvä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Logon alt-teksti ei kuvaa linkin kohdetta.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.4 Linkin tarkoitus

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Otsikkotasot ovat virheelliset

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Uutis- ja ajankohtaisnostojen otsikkohierarkia virheellinen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.6 Otsikot ja nimilaput

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Näkyvä kohdistus puuttu

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Fokus-tyylit puuttuvat sivuilta. Sivuston selaaminen pelkällä näppäimistöllä on lähes mahdotonta, koska käyttäjä ei näe kulloinkin fokusoitua elementtiä. Tämä on iso ongelma kaikille, jotka eivät pysty käyttämään hiirtä, esimerkiksi ihmiset joilla on erilaisia motorisia rajoitteita tai halvaantuneille.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Käyttäjän sijainti verkkosivuilla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sivutuselementissä ei kerrota aktiivista sivua. Uutisarkiston selaaminen on hankalaa ruudunlukijalla, koska tietoa aktiivisesta sivusta ei kerrota.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 2.4.8 Sijainti

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Toimintavarma

ID-tyyppiset tunnisteet eivät ole yksilöllisiä

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Sama ID-attribuutti useassa kohteessa.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Päivämäärän merkitseminen suomenkielisillä sivuilla

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Verkkolehden uutisten päivämäärät eivät ole suomalaisessa muodossa. Tämä on ikävää ruudunlukjoiden käyttäjille, jotka saattavat kuulla päivämäärän muodossa "22 kauttaviiva 8 kauttaviiva 2019".

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.1 Jäsentäminen

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Käyttöliittymäkomponenttien tila

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Päävalikon pudotusvalikoita ei ole koodattu oikeilla semanttisilla elementeillä. Sitä ei ole mahdollista käyttää näppäimistöllä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Käyttöliittymäkomponenttien nimi

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Video-iframeista puuttuu title-attribuutti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Käyttöliittymäkomponenttien rooli

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Valikossa käytetty harhaanjohtavaa roolia.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Käyttöliittymäkomponenttien rooli

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Hakulomakkeen toggle on koodattu linkiksi, ei painikkeeksi.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

 • 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Syy noudattamatta jättämiselle

Emme vielä noudata lakia

Kerro perustelut, miksi vetoat kohtuuttomaan rasitteeseen. Kerro myös aikataulu, jossa puutteet korjataan. Kerro kuinka tiedon/palvelun voi saada vaihtoehtoisella tavalla?

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Verkkolomake ei ole käytössä.

Sähköpostilla

saavutettavuus@seamk.fi

Muilla tavoin

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000