SeAMK liittyi UI GreenMetric -järjestelmään | @SeAMK-verkkolehti

SeAMK liittyi UI GreenMetric -järjestelmään

SeAMK on vahvistanut viime aikoina oman toimintansa kestävyyttä ja vastuullisuutta. Tästä on hyvänä esimerkkinä Kestävän kehityksen työryhmän perustaminen vuonna 2020 sekä Kestävän kehityksen ohjelman uudistaminen vuosille 2020 – 2025 (SeAMK 2021). Kestävyys ja vastuullisuus ovat korostuneet myös laajemmin ammattikorkeakoulujen työssä, sillä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene aloitti Kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän toiminnan ja julkisti ”Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman” vuonna 2020 (Arene 2021). Kestävän kehityksen huomioiminen nähdään aiempaa kokonaisvaltaisemmin korkeakouluissa, ja sen rooli näyttää vahvistuvan edelleen.

Kestävän kehityksen huomioiminen nähdään yhä tärkeämpänä myös SeAMKin toiminnassa. Uusin vaihe SeAMKin kestävän kehityksen työssä on ollut liittyminen UI Green Metrics järjestelmään syksyllä 2020. UI Green Metrics on Indonesian yliopiston ylläpitämä korkeakouluille suunnattu kestävän kehityksen mittaamiseen liittyvä järjestelmä. Järjestelmässä on mukana lähes 1000 korkeakoulua ympäri maailmaa. Järjestelmässä mitataan mm. kampusten ympäristö- ja jätehuoltoa, viheralueita sekä energian ja vedenkulutusta.

Loppuvuodesta 2020 tapahtunut IU Green Metrics-järjestelmään liittyminen vaati suuren panoksen SeAMKin kestävän kehityksen työryhmältä, sillä liittymisen edellytyksenä oli hankkia kattavasti erilaista taustatietoa. Onneksi työssä oli apuna SeAMKissa lehtorina toimiva Dario Liberano; hänellä oli aiempaa kokemusta UI Green Metrics -järjestelmästä muissa korkeakouluissa.

UI Green Metrics -järjestelmällä on useita hyötyjä. Korkeakoulut saavat järjestelmän kautta tietoa mm. sijoituksestaan muihin korkeakouluihin verrattuina ja voivat osallistua teemaan liittyviin tapahtumiin ja konferensseihin. Toisaalta tärkeässä roolissa on myös korkeakouluille räätälöity yhdenmukainen laskentamalli, vertaisoppiminen ja kansainvälisyys.

SeAMK sijoittuu muihin korkeakouluihin verrattuna hyvään keskitasoon. Tulokset ovat kannustavia ja antavat motivaatiota jatkaa SeAMKin kestävän kehityksen työryhmän hyvin alkuun lähtenyttä kehitystyötä.

Kari Laasasenaho
TKI-asiantuntija, Kiertotaloushankkeen projektipäällikkö
SeAMK Ruoka

Terhi Junkkari
Yksikön johtaja ja Kestävä kehitys SeAMKissa – työryhmän puheenjohtaja
SeAMK Ruoka

Lähteet

Arene 2021: Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu – Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma. Saatavilla: http://www.arene.fi/julkaisut/raportit/kestava-vastuullinen-ja-hiilineutraali-ammattikorkeakoulu-ammattikorkeakoulujen-kestavan-kehityksen-ja-vastuullisuuden-ohjelma/ (20.1.2021).

SeAMK 2021: SeAMKin kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2020-2025. Saatavilla: https://storage.googleapis.com/seamk-production/2020/02/seamk_kestavan-kehityksen-ohjelma-2020.pdf (20.1.2021)