Pakohuone akuuttihoitotyön opetusmenetelmänä | @SeAMK-verkkolehti

Pakohuone akuuttihoitotyön opetusmenetelmänä

#

Uusiin opetusmenetelmiin perehtyminen on keskeinen osa opettajien työtä ja siinä auttaa, kun ympärillä on innostuneita, rohkeita ja innovatiivisia kollegoita, joiden kanssa on mielekästä kokeilla opetuksen uusia trendejä. Tänä keväänä akuuttitiimi kokeili uutena opetusmenetelmänä pakohuonetta. Toteutimme sen akuuttihoitotyön syventäville opiskelijoille. Oppimisen teemana oli tiimityö ja johtaminen.

Aloitimme pakohuoneen suunnittelun perehtymällä erilaisiin pakohuonepeleihin, joita Seinäjoelta löytyy aika runsaastikin. Esimerkiksi Megazone Seinäjoki on kehittänyt haastavia kokonaisuuksia, joilla ryhmä pedagogisia tutkimusmatkailijoita pääsee hyvin alkuun. Meidän akuuttitiimin vapaa-aika kuluikin mukavasti kun kävimme muutaman kerran ratkomassa mysteerejä pakohuoneissa. Samalla tiimistämme muodostui vahvempi ja saimme monta ideaa akuuttihoitotyön opetuksen toteuttamiseen pakohuoneen keinoin. Yksi pakohuoneen eduista on se, että se ikään kuin pakottaa tiimin jäsenet kontaktiin toistensa kanssa ja siksi se onkin erityisen hyvä tiimityöskentelyn ja johtamistaitojen opettamiseen (Dugnol-Mendez 2021). Tiimityö ja johtaminen ovat tärkeitä taitoja akuuttihoitotyössä ja niiden harjoittelu luokkaolosuhteissa on ollut melko haastavaa. Iloksemme huomasimme, että pakohuone on juuri oikea menetelmä näiden taitojen opettamiseen. Hyvin suunniteltu pakohuone sitouttaa opiskelijat oppimistilanteeseen (Stone 2016) ja parasta olikin huomata opiskelijoiden innostus ja motivaatio. Oppimiskeskustelussa opiskelijat kertoivat oivaltaneensa miten tärkeää tiimin kommunikaatio ja selkeä johtaminen oli, jotta pakohuoneen tehtävät oli mahdollista ratkaista annetussa ajassa.

Kuva 1. Oppiminen pakohuoneessa koetaan mielekkäänä ja tiimityötä vahvistavana (Kuva: Pixabay).

Pakohuoneen jälkeen saimme opiskelijoilta positiivista palautetta. Oppiminen pakohuoneessa koettiin mielekkäänä, tiimityötä vahvistavana ja ratkaisujen kautta koettiin onnistumisen elämyksiä. Toisaalta pakohuone opetti ajan käyttöön, kommunikointiin ja ohjeiden lukemiseen sekä niiden noudattamiseen. Myös turhautumisen tunteita oli siedettävä, sillä väkisin niitäkin esiintyi, jos ryhmän kommunikaatio ei toiminut. Opiskelijat pitivät pakohuoneesta oppimismenetelmänä ja toivoivat sille jatkoa. Syksyllä ajatuksemme onkin viedä se uudelle tasolle, jolloin akuuttihoitotyöhön syventävien sairaanhoitajaopiskelijoiden taidot ovat kehittyneet teoriaopintojen ja kliinisen harjoittelun myötä.

Jos haluat testata pakohuonetta opetusmenetelmänä, ota työkalupakkiisi ainakin nämä vinkit:

1) Perehdy pakohuoneeseen opetusmenetelmänä

2) Varaa riittävästi aikaa pakohuoneen valmisteluun

3) Mieti varasuunnitelma ja lisävihjeitä, jos opiskelijat eivät ratkokaan tehtäviä niin kuin olet ajatellut

4) Aseta oppimistavoitteet ja pidä huoli, että myös opiskelijat tietävät ne

5) Käy oppimiskeskustelu jokaisen pakohuoneessa olleen opiskelijatiimin kanssa

Pakohuoneen testaaminen akuuttihoitotyön syventävillä sairaanhoitajaopiskelijoilla oli todella onnistunut kokeilu ja olemme tyytyväisiä, että valitsimme tämän pedagogisen menetelmän. Myös opiskelijoilta saatu palaute osoitti, että pakohuone oli mielekäs tapa oppia ja tiivisti ryhmän välistä työskentelyä. Suosittelemme testaamaan pakohuonetta opetusmenetelmänä.

Marjut Asunmaa
TtM, lehtori
SeAMK hoitotyö

Tiina Koskela
TtM, lehtori
SeAMK hoitotyö

Riikka Halmesmäki
TtM, sh YAMK, lehtori
SeAMK hoitotyö

Pasi Alanen
sh YAMK
lehtori SeAMK hoitotyö

Lähteet:

Dugnol-Mendez J. 2021. A collaborative escape room as gamification strategy to increase learning motivation and develop curricular skills of occupational therapy students. BMC Medical Education 21, 1-13.

Stone Z. 2016. The rise of educational escape rooms. Why UV lights and padlocks are finding their way into classrooms. Educational Escape Rooms Engage Students with Innovative Puzzles and Tasks – The Atlantic [luettu 28.5.2022]