Kilpailukykyä ympäristöosaamisen kehittämisellä | Julkaisut @SeAMK

Kilpailukykyä ympäristöosaamisen kehittämisellä

#

Nyt tarvitaan sopeutumiskykyä

– Kiertotalous on osa vastausta

Ympäristöongelmat ja COVID-19 aiheuttama talouskriisi sekä viimeaikaiset tapahtumat maailmalla edellyttävät yrityksiltä sopeutumista muuttuvaan toimintaympäristöön. Komponenttien ja materiaalien saatavuus, resurssitehokkuus sekä paikallinen yhteistyö nousevat yhä tärkeämpään rooliin. Tämä luo sekä haasteita että mahdollisuuksia myös Etelä-Pohjanmaan teollisuusalueella. Ekotehokkuuden arvostuksen kasvu ja kiertotalouden nousu luovat uudenlaista kysyntää ja bisnestä.

Oletko pohtinut näitä:

 • Pysytkö mukana muutoksessa?
 • Tunnistatko mahdollisuutesi?
 • Onko ympäristövastuu sinulle uhka vai mahdollisuus?
 • Voisiko ympäristöosaaminen olla kilpailuetusi?
 • Voisiko hiilijalanjälkilaskentaa hyödyntää työssäsi (esim. suunnittelu, markkinointi)?
 • Miten arvioida kiertotalouden kannattavuutta ja potentiaalia?
 • Miten luoda ja toteuttaa kestävää kilpailukykyä?

Näe mahdollisuus

– Ympäristöosaamisella kohti kestävää teollisuutta

Yrityksen ympäristöosaamisen muuntaminen kilpailukyvyksi, vaatii ympäristöasioiden tietoista johtamista ja aktiivista viestintää. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristöohjelman laatimista, lainsäädännön tuntemista, raaka-aineiden ja energian optimaalista käyttöä sekä resurssitehokkuutta. Liiketoiminnan muutos vaatii eteläpohjaisilta teollisuusyrityksiltä rohkeuden lisäksi uutta osaamista.

Tule kehittymään kanssamme

SeAMKin uusi Ytyä teollisuuteen -hanke tarjoilee nyt lisää ytyä ja kestävää kilpailukykyä Etelä-Pohjanmaan teollisuuteen, sen nykyisille ja tuleville tekijöille. Tule laskemaan hiilijalanjälkeä, arvioimaan kiertotalouden liiketoimintamallien kannattavuutta tai osallistu E-P:n teollisuudelle räätälöityyn ympäristöasioiden johtamisen koulutuskokonaisuuteen.

Tavoiteltavat hyödyt:

 • Löydä uusia tuote- tai bisnesideoita
 • Kestävää kilpailukykyä itsellesi tai yrityksellesi
 • Alueellista elinvoimaa ja muutoksenhallintakykyä yhteistyöllä

Katso, mitä Ytyä teollisuuteen -kokonaisuus tarjoaisi sinulle: https://projektit.seamk.fi/ytyateollisuuteen

Työkalut suunnitellaan nimenomaan eteläpohjalaisten teollisten pk-yritysten käyttöön. Niitä testataan yhdessä yritysten edustajien kanssa syksyllä 2022. Kartoitamme jo odotuksia, joten ilmoita heti kiinnostuksesi ja pysyt kuulolla: https://link.webropolsurveys.com/S/1CD52887E7D7BFD2

Kaikki tulevat tapahtumat ja koulutukset ovat maksuttomia. Tämän mahdollistaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Ytyä teollisuuteen

 • Hankkeen virallinen nimi: Ympäristöosaamisen kehittämisellä kohti kestävää teollisuutta
 • Kohderyhmät:
   • ​​​​​​​Mikro- ja PK-yritykset: yrittäjät, johtajat, henkilöstö E-P:n teollisuusalueella
   • Opiskelijat ja SeAMKin henkilöstö
   • Työelämän ulkopuolella olevat
 • Hankkeen aikataulu: 1.1.2022 – 31.8.2023
 • Rahoittaja: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ESR
 • Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla: https://projektit.seamk.fi/ytyateollisuuteen

Heli Hietala
projektipäällikkö, Ytyä teollisuuteen -hanke
SeAMK
heli.hietala@seamk.fi