Ilmaiset työkalut ja some avuksi pk-yritysten viestintään | Julkaisut @SeAMK

Ilmaiset työkalut ja some avuksi pk-yritysten viestintään

Monet ilmaiset sosiaalisen median kanavat ja digitaaliset työvälineet sekä ohjelmat ovat oivia viestintävälineitä ja hyödyllisiä myös niin yritysten sisäisessä viestinnässä kuin myös ulospäin viestittäessä. Kaikessa yritysviestinnässä on tärkeää pitää mielessä yrityksen viestinnän äänensävy eli tone of voice (TOV). Sävyn on hyvä olla linjassa kaiken yrityksen tekemisen kanssa ja vaikka sisällöt eri kanavissa voivat poiketa toisistaan, sävy kannattaa säilyttää samantyylisenä kanavasta riippumatta. Yrityksen oman äänensävyn löytäminen viestintään helpottaa toisaalta yhtenäisyyden säilyttämisessä, ja toisaalta mahdollistaa myös erilaistumisen ja joukosta esiin nousemisen.

Viestinnässä suuret linjat lähtevät tavoitteen, kohteen ja kanavan määrittelystä, jonka jälkeen mietitään polkuja, miten edellä mainitut otetaan huomioon kaikessa viestinnässä. Jotta poluilla on helppo kulkea ja viestinnän äänensävy säilyy mahdollisimman samanlaisena, on hyvä miettiä tarkkaan esimerkiksi julkaisujen sisältöjä ja ulkoasua. Yhtenäinen linja on helpompi säilyttää, jos hyödyntää apuvälineitä tai ohjelmia, joiden avulla esimerkiksi kuvanmuokkaus onnistuu helposti.

Helppokäyttöinen Canva säästää aikaa ja rahaa

Tein pari vuotta sitten kartoituksen verkostolleni siitä, mikä on sellainen ohjelma, jota viestintä- ja markkinointialalla olevat ihmiset omassa työssään hyödyntävät ja mitä pitävät niin tärkeänä, että sen käyttö olisi hyvä myös koulutuksissa nostaa esiin. Sain melko yksituumaisen vastauksen siitä, että ilmainen kuvankäsittelyohjelma Canva taipuu moneen, ja että monet hyödyntävät sitä perustyövälineenä omassa työssään. Canvaa kerrottiin hyödynnettävän muun muassa sosiaalisen median julkaisujen työstämiseen, esitteiden valmisteluun, erilaisiin esityksiin ja myös painettaviin materiaaleihin. Monet myös totesivat, että koska työkalu on helppokäyttöinen, nopeasti haltuun otettava ja perusversio ilmaiseksi käytettävissä, sen avulla voi säästää sekä aikaa että rahaa. Toki markkinoilla on monia muitakin työkaluja, joita kyseiseen tarkoitukseen voi hyödyntää, mutta Canvassa helppokäyttöisyyden ja ilmaisuuden lisäksi myös selainpohjaisuus on valttikortti.  Kyseinen ohjelma ei vaadi mitään erillisiä asennuksia koneelle vaan on käytettävissä verkkoselaimen kautta.

Ulkoiseen ja sisäiseen viestintään soveltuvat ilmaiset digitaaliset työkalut sekä sosiaalinen media ovat hyödyllisiä välineitä erityisesti monelle pk-yritykselle, jossa resurssit, erityisesti viestinnän osalta, ovat tiukassa. Canva – Ilmainen työkalu avuksi pk-yritysten markkinointiin -koulutus järjestetään Kauhavalla keskiviikkona 6.4. Koulutuksessa käydään läpi ilmaisversion päätoiminnot ja laaditaan somejulkaisu ohjelman avulla. Koulutus on osa Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoimaa Pienten yritysten ketterät strategiat -hanketta. Hankkeen rahoittaja on Keski-Suomen ELY / ESR. Hankkeessa kehitetään eteläpohjalaisten pienten yritysten henkilöstöjohtamisen osaamista, etsitään sopivia menetelmiä strategiseen johtamiseen ja tunnistetaan yritysten toiminnan kannalta keskeisiä digitaalisia työkaluja. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2021 – 31.12.2022. Lisää tietoa hankkeen verkkosivuilla: https://projektit.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/pienten-yritysten-ketterat-strategiat/

Saija Råtts
viestinnän lehtori
SeAMK