Verkostoidu, ole rohkea ja ota kaikki irti opinnoista | @SeAMK-verkkolehti

Verkostoidu, ole rohkea ja ota kaikki irti opinnoista

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI

Seinäjoen ammattikorkeakoulun International business -koulutusohjelman alumnit kertoivat valmistumisen jälkeisestä urastaan koulutusohjelman nykyisille opiskelijoille alumni-aamupäivässä 4.5.2022. Yhteinen viesti alumneilta opiskelijoille oli: Verkostoidu, ole rohkea ja ota kaikki irti opinnoista ja opiskeluajasta.


Sam Phung osallistui alumnitilaisuuteen Kanadasta saakka. Hän on suorittanut valmistumisen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon Kanadassa ja sen jälkeen rakentanut uraa siellä. Tällä hetkellä hän on töissä suuressa sanomalehdessä, The Epochtimes Media Group, tittelillä Project Service Manager.  Sam korosti opiskeluaikojen kontaktien ja oman aktiivisuuden merkitystä niin opiskelu- kuin työelämässä. Erityisen tärkeänä hän piti taitoa työskennellä eri kulttuurista tulevien kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Hän arvosti myös virtuaaliyritystoiminnasta saatuja oppeja: tiimityöskentelytaitoja ja esiintymisvarmuutta.


Jinyu Ding aloitti uransa Suomessa kokkina eteläpohjalaisessa ravintolassa. Työn ohella hän aloitti opinnot International business -ohjelmassa ja sai tutkinnon valmiiksi 2018. Tällä hetkellä hän työskentelee marketpäällikkönä Helsingissä Jiahe Oy:ssä. Jinyun mielestä kaikki työkokemus on tärkeää ja kaikesta osaamisesta voi olla uran kannalta hyötyä. Hän itse näkee esimerkiksi kokin taidoista olevan runsaasti hyötyä, kun myy raaka-aineita ravintoloille – pystyy ehdottamaan uusia vaihtoehtoja ja ruokaohjeita asiakkaille. Myös Jinuy pitää opiskeluajan verkostoitumista ja omaa aktiivisuutta tärkeänä – pitää uskaltaa tarttua mahdollisuuksiin rohkeasti, mutta realistisesti. Verkostosta pitää myös huolehtia, toteaa Jinuy, jolla on edelleen vahvat suhteet moneen eteläpohjalaiseen yritykseen, joita hän avustaa esimerkiksi Kiinan vientiin ja tuontiin liittyvissä asioissa aina tarvittaessa.


Peter Koski on valmistumisen jälkeen mm. kouluttanut myyntimiehiä Verisurella. Erityisesti myyntitaidot ovat lähellä hänen sydäntään ja tärkeimpänä myyjän taitona hän pitää kuuntelemista. Peter kehotti nykyisiä opiskelijoita ottamaan kaiken hyödyn irti opinnoista ja opiskeluajasta – niin tiedon, taitojen kuin myös verkostoitumisen näkökulmasta. Opiskeluaikana pitää totta kai pitää myös hauskaa ja nauttia opiskelijaelämästä, mutta välillä on hyvä muistuttaa itseään, miksi on opiskelemassa. Kannattaa asettaa itselleen selkeitä tavoitteita, joista pitää kiinni. Yksi opiskelijan tärkeimpiä tavoitteita on saada opintojen jälkeen itselleen mieluisa työpaikka ja ura, mikä vaatii itsensä haastamista ja pitkäjänteistä työtä jo opiskeluaikana.


UPM:n CRM-asiantuntijana työskentelevä Hanh Pham koki SeAMKin opintojen aikana sustainability ja supply chain -ajattelun vahvasti omakseen ja jatkoi opintoja teeman parissa suorittaen ylemmän korkeakoulutkinnon Hankenissa Helsingissä. Ylemmän tutkinnon harjoittelun ja opinnäytetyön hän teki UPM:lle ja sai sitä kautta vakituisen työpaikan. Työssään hän toimii kansainvälisessä tiimissä ja nauttii työstään. Hän neuvoi nykyisiä opiskelijoita olemaan proaktiivisia, tarttumaan mahdollisuuksiin ennakkoluulottomasti ja uskomaan omaan osaamiseensa. Hanh on myös kirjoittanut mm. vietnamiksi kirjan suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä. Kirjan kannessa asennetta kuvaamassa suomen kielen sana ”sisu” – tärkeää on siis myös olla luovuttamatta, vaikka kaikki ei aina menisikään suunnitelmien mukaan.


Juulia Riippi on valmistumisen jälkeen perustanut oman yrityksen, Accounting4you (Accounting4You | Talousälyinen kumppani taloushallintoon), jonka päätoimipaikka on Helsinki. Yrityksellä on toimisto myös Lahdessa ja laajentumissuunnitelmia myös muualle Suomeen. Vaikka yritys tekee kirjanpitoa, on kansainvälisen kaupan opinnoista ollut Juulialle hyötyä yrityksen pyörittämisessä, sillä kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen kirjanpitäjän on hyvä ymmärtää esimerkiksi kansainvälisen laskutuksen periaatteet. Juulia piti yrittäjyyttä hänelle sopivana vaihtoehtona, joka antaa elämään tiettyä vapautta ja valinnanvaraa. Vapaa-aikana Juulia harrastaa sijoittamista, jonka hän on itse opetellut kantapään kautta. Hän haluaa antaa myös nuorille mahdollisuuden menestyä sijoittajana heti alusta alkaen ja nuorten, aloittelevien sijoittajien opastaminen onkin Juulialle tärkeää. Hän on myös mielellään mukana auttamassa startup-yrittäjiä.

Ensimmäisen vuoden International business -koulutusohjelman opiskelijoita alumnitapahtumassa. An Truong (eturivissä oikealla) ja Mikhail Semenov (takarivissä vasemmalla) kokivat saaneensa alumneilta käyttökelpoisia vinkkejä ja pitivät alumnien hyvin erilaisia urapolkuja mielenkiintoisina.Alumnit painottivat kontaktien ja verkostojen merkitystä opinnoissa ja työelämässä. Kaikki vaihto-opintoja tehneet myös kannustivat nykyisiä opiskelijoita lähtemään ulkomaille vaihtoon, mikäli se vain on mahdollista. He kokivat vaihto-opintojakson ulkomailla / kolmannessa maassa erinomaisena kokemuksena niin ammatillisen kehittymisen kuin kulttuuriosaamisen kannalta. SeAMKissa onkin erinomaiset vaihto-opiskelumahdollisuudet: vaihtokouluja on yli 100 noin 50 eri maassa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat An Truong ja Mikhail Semenov pitivät alumnitapahtumaa mielenkiintoisena ja hyödyllisenä verkostoitumistapahtumana. Anin mielestä oli tärkeää nähdä ja tavata alumneja, jotka ovat menestyneet työelämässä ja nähdä, miten erilaisia heidän uransa ovat olleet.  Hän koki myös alumnien antamat opiskelu- ja työnhakuvinkit hyödyllisiksi. Alumnien uratarinat antoivat myös Mikhailille hyvän kuvan siitä, miten monipuolisissa tehtävissä voi itse työskennellä tulevaisuudessa

Tapahtumassa esiintyneet alumnit olivat melkein kaikki sellaisessa asemassa, että he voivat palkata yritykseen joko uutta työvoimaa tai harjoittelijoita. Parhaassa tapauksessa alumnitapahtuma hyödyttääkin kaikkia osallistujia: alumnin yritykseen harjoittelijoita ja opiskelijoille arvokkaita kontakteja ja harjoittelupaikkoja. Alumnien uratarinat myös vahvistavat opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja motivoivat suorittamaan opinnot loppuun saakka. Tämän vuoksi vastaavia tapahtumia tullaankin järjestämään International business -koulutusohjelmassa jatkossa kerran lukuvuodessa tai lukukaudessa.

Tämä alumnitapahtuma järjestettiin osana ESR-rahoitteista Kokka kohti Etelä-Pohjanmaata -hanketta. Hankkeen päätavoitteena on edistää maahanmuuttajien integroitumista Etelä-Pohjanmaan alueelle. Tilaisuuteen osallistui 5 alumnia, luokassa yleisöä oli noin 40 ja videoyhteyden kautta esityksiä kuunteli lähes 50 opiskelijaa. Muita hankkeen lanseeraamia toistuvia tapahtumia opiskelijoille ovat mm. Get hired! -rekrytointitapahtumat ja Talent Boost Breakfast -aamiaistapahtumat opiskelijoiden ja yritysten henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Lisätietoja hankkeesta, International business opiskelijoiden harjoitteluista ja International business -opinnoista saat laittamalla sähköpostia paivi.uitti@seamk.fi.

Lue lisää hankkeen nettisivuilta.

Päivi Uitti
Lehtori
SeAMK