New Modes of Mobility -hanke päättyi elokuussa ja nyt tulevat kokemukset ja opit jakoon | @SeAMK-verkkolehti

New Modes of Mobility -hanke päättyi elokuussa ja nyt tulevat kokemukset ja opit jakoon

kategoria: 2022, Muut artikkelit, TKI
#

New Modes of Mobility -hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaisia liikkuvuuden muotoja, lisättiin kotikansainvälistymistä sekä tietoisuutta erilaisista liikkuvuuksien muodoista.

Erasmusrahoitteinen kolmevuotinen New Modes of Mobility strategiset kumppanuudet -hanke päättyi elokuussa. SeAMK oli mukana hankkeessa, jota koordinoi University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt Saksasta ja muut hankepartnerit olivat Romaniasta, Hollannista, Puolasta ja Unkarista.

Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan sisältyi uudenlaisten liikkuvuusmuotojen kehittämistä ja kokeiluja, mutta olosuhteiden muuttuessa osa niistä jäi toteutumatta. Hankkeessa keskityttiinkin ensisijaisesti virtuaalisen liikkuvuuden edistämiseen kehittämällä lukukauden mittainen kuuden opintojakson laajuinen moduuli Abroad@home, johon osallistumalla opiskelija pystyi osallistumaan opiskelijavaihtoon, vaikka kotisohvalta.

SeAMKista lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki ja Saija Råtts olivat mukana hankkeessa. He muun muassa kehittivät ja toteuttivat viiden opintopisteen laajuisen moduulin, joka pilotoitiin kahtena syksynä. Moduuli toteutettiin verkossa ja siihen osallistui opiskelijoita kaikista partnerikorkeakouluista. Kivimäen ja Råttsin kokemukset monikansallisen opiskelijaryhmän opettamisesta ovat positiivisia ja innostuneita.

Projektin puitteissa pidetiin myös kaikille avoinna olevia seminaareja. Lisäksi projektin tuotoksena syntyi useita julkaisuja, muun muassa kuusi ohjeistusta, jotka auttavat ymmärtämään ja tuottamaan uudenlaisia pedagogisia lähestymistapoja, sekä kaksi e-kirjaa, jotka käsittelevät projektin aikana liikkuvuudesta saatuja kokemuksia. Edellä mainittujen materiaalien lisäksi Kivimäki ja Råtts kokosivat saatujen kokemusten pohjalta virtuaalisen liikkuvuuden avaintermistön sekä kaksi konseptia avaamaan ja lisäämään ymmärrystä hankkeen tavoitteista sekä Abroad@home virtuaaliliikkuvuudesta. Avaintermistöön ja konsepteihin voi tutustua täällä: The NewM Experience :: FHWS

Hankkeen verkkosivuilta löytyy runsaasti myös muita hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja koskien verkossa tapahtuvaa opettamista ja virtuaalisen liikkuvuuden tarkastelua eri näkökulmista. Linkki sivuille löytyy alempaa.

Vaikka hankkeen aikana ei pystytty toteuttamaan blended- tyyppisiä opintojaksoja, on tarkoitus toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäinen BIP eli blended intensive programme keväällä 2023. Kivimäki ja Råtts ovat ideoineet hankepartnereiden kanssa kolmen opintopisteen laajuisen virtuaalista ja fyysistä liikkuvuutta yhdistelevän opintojakson, jonka fyysinen, viikon mittainen osuus pidetään SeAMKissa keväällä 2022.

Lisätietoja hankkeesta löytyy verkkosivulta New Modes of Mobility :: FHWS: https://fwiwi.fhws.de/index.php?id=3197&L=0

Kaija-Liisa Kivimäki
Lehtori
SeAMK

Saija Råtts
Lehtori
SeAMK