Kirja-alan osaamista SeAMKista | Julkaisut @SeAMK

Kirja-alan osaamista SeAMKista

kategoria: 2022, Muut artikkelit
#

On luonnollista, että suurin osa SeAMK kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman opiskelijoita työllistyy erilaisiin kirjasto- ja tietopalveluyksiköihin. Kirjastot ovat se suurin työllistäjä, mutta työmahdollisuuksia löytyy muualtakin kirja-alalta. Esimerkiksi vuosittain osa opiskelijoista suorittaa ammattiharjoittelunsa kirjakauppa-alalla ja myös työllistyy valmistumisen jälkeen sen työtehtäviin.

SeAMK-väriä kirjakaupan hyllyjen välissä

Tällä hetkellä esimerkiksi Seinäjoen paikallisista kirjakaupoista löytyy useampikin tutkinto-ohjelmamme kasvatti. Heistä kolme SeAMK alumnia, Sanna Koivuniemi, Mattus Lindfors ja Veera Vähäsalo lupautuivat jakamaan kokemuksiaan alasta ja opinnoistaan.

Kolmikko pohti, mikä innosti heidät kirjakauppatyöhön kirjaston sijaan.  Sannan (henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022) alalle toivat mahdollisuus yhdistää kiinnostus myyntityöhön sekä kirjallisuuteen. Veera (henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022) taas kertoo, että hänellä oli jo aikaisempaa kokemusta kaupan alalta, minkä lisäksi kirjakaupan nopeatempoinen työympäristön viehätti. Mattuksen tie kirjakauppaan taas on käynyt kirjastossa suoritetun harjoittelun jälkeen: “Halusin kehittää osaamistani ja haastaa itseäni. Koin, että kirjakauppatyön oppiminen täydentäisi julkisen kirjaston puolella hankkimaani kokemusta” (M. Lindfors, henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022).

Avon kirja, jonka keskimmäiset sivut on taitettu sydämen muotoon.
Sekä kirjakaupassa että kirjastossa keskeinen ajatus on: Jokaiselle kirjalle lukija ja jokaiselle lukijalle kirja (kuva: Kate Ter Haar CC BY 2.0).

Sanna, Mattus ja Veera kuvaavat kirjakauppaa työympäristönä monipuoliseksi ja parhaina puolina työtä he nostavat esille asiakkaat: “Parasta on asiakkaiden kanssa ideointi ja vinkkaus” (S. Koivuniemi, henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022). Mattus (henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022) komppaa: “Työn parhaita puolia ovat ehdottomasti onnelliset asiakkaat, joille pystyn esittelemään uusia löytöjä.”

Osaamispolkuja työelämään

Tutkinto- ohjelman opetussuunnitelma (Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, i.a.) on luonnollisesti laadittu kirjasto- ja tietopalvelualan painotus mielessä, mutta opintojen on todettu antavat hyvät valmiudet myös kirjakauppatyöskentelyyn.

Mattus (henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022) pohtii tutkinto-ohjelman antamia eväitä seuraavasti: “Opit ovat käytössä kirjakaupan arjessa jatkuvasti. Etenkin tiedonhaun tehtäviä tulee vastaan päivittäin. Kirjakaupassa hyötyä on myös kirjallisuuden tuntemuksesta sekä asiakaspalvelutaidoista, joiden hallitsemiseen tutkinto-ohjelma antoi hyvät lähtökohdat.”

Sanna ja Veera nostavat esille samoja seikkoja, varsinkin kirjallisuuden tuntemusta, aineistojen suosittelu- ja vinkkaustaitoja he pitävät koulutuksessa hankittuna keskeisenä osaamisena (S. Koivuniemi; V. Vähäsalo, henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2022). Sanna mainitsee lisäksi ohjaustaitoihin liittyvät opinnot, joista on ollut hyötyä esimerkiksi perehdyttämisessä.

Kuvakaappaus Worksheed-ohjelman näkymästä.Kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelman uuden kirjakauppaharjoittelun raportoinnin rakenne Workseedissä (kuva: Satu Salmela).

Perehdyttämis- ja ohjaustaidot ovatkin Sannan vahvuus, sillä hän vastasi omassa opinnäytetyössään (2022) “Harjoittele, reflektoi ja raportoi kirjakaupassa” erillisen raportointipohjan kehittämisestä kirjakauppaharjoitteluun soveltuvaksi. Raportointipohja olikin yksi tutkinto-ohjelmanne tärkeä kehittämiskohde kirjakauppa-alasta kiinnostuneiden opiskelijoiden työelämävalmiuksien tukemiseksi ja tutkinto-ohjelmamme on muutoinkin ollut aktiivisesti mukana harjoittelun digitaalisten ratkaisujen kehittämässä (Salmela, 2022; Mäkinen-Laitila & Salmela, 2019).

Suosittelua ja jouluisia kirjavinkkejä

Merkittävä osa alan ammattilaisten työtä on asiakkaan ja oikean, hänen tarpeisiinsa sopivan aineiston yhdistämistä. Joulu on monelle kirjojenystävälle lukemiselle pyhitettyä aikaa, joten aineistotuntemus sekä suosittelutaidot ovat sesongin aikana keskeisiä taitoja niin kirjastoissa kuin kirjakapassa. Mitä suosittelun ammattilaiset sitten vinkkaisivat meille kaikille joululukemiseksi?

  • Sanna vinkkaa: Joulun murhapeli. Tunnelmallinen, jouluinen kartanomysteeri dekkareiden ystäville. Kirjassa lukija pääsee itse myös ratkomaan peliä!
  • Veera vinkkaa: 24 yötä jouluun. Kaksikymmentäneljä kotimaisten huippudekkaristien kirjoittamaa jännitystarinaa.
  • Mattus vinkkaa: Tommi Kinnusen Pimeät kuut. Kinnunen on noussut viime vuosina yhdeksi Suomen huippukirjailijoiksi historiallisilla romaaneillaan. Voin suositella kirjaa jokaiselle historiallisten romaanien ystävälle sekä niille, jotka nauttivat syvästä sukelluksesta ihmismieleen.

Kolmen kirjan kannet.Sannan, Veeran ja Mattuksen jouluiset kirjavinkit (kuva: Satu Salmela).

Nämä vinkit nousivat ainakin omalle lukulistalleni ja jos kaipaat lisää lukusuosituksia, SeAMK alumneja löydät suosittelijoina sekä kirjastoista että kirjakaupoista.

Satu Salmela
lehtori
SeAMK

Kirjoittaja toimii lehtorina SeAMKin kirjasto- ja tietopalvelualan tradenomikoulutuksessa.

Lähteet

Koivuniemi, S. (2022). Harjoittele, reflektoi ja raportoi kirjakaupassa: Raportointipohjan kehittäminen kirjasto- ja tietopalvelualalle [AMK-opinnäytetyö, Seinäjoen ammattikorkeakoulu].

Mäkinen-Laitila, S. & Salmela, S. (2019). Workseed-pilvipalvelu harjoittelun ohjaamisessa. Käytännön kokemuksia kirjasto- ja tietopalvelualan tutkinto-ohjelmasta. Teoksessa A. Haasio, & S. Joensuu-Salo (toim.), Tutkimuksen ja opetuksen tiet: SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri tutkii, opettaa ja kehittää (s. 163-174). (Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä, 147). Seinäjoen ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120545869

Salmela, S. (2.6.2022). Harjoittele, reflektoi ja raportoi – Workseed raportointipohjan kehittäminen kirjakauppa-alalle. SeAMK. https://lehti.seamk.fi/yrittajyys-ja-kasvu/harjoittele-reflektoi-ja-raportoi-workseed-raportointipohjan-kehittaminen-kirjakauppa-alalle/

Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala. (i.a.). https://opinto-opas.seamk.fi/21/fi/45/55