Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes 100 kielten opettajaa yli 20 maasta | Julkaisut @SeAMK

Jamkin ja Tamkin yhteinen kv-viikko tavoittaa lähes 100 kielten opettajaa yli 20 maasta

Jamk ja Tamk järjestivät 8.–12.5. erityisesti kielten opettajille suunnatun kansainvälisyysviikon “Language Teaching Tomorrow 2017”. SeAMKista tilaisuuteen oli kutsuttu lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki ja Saija Råtts. Kansainvälisyysviikko oli jo kolmas yhteistyössä toteutettu. Aikaisemmin yhteistyökuvio on toteutettu vuosina 2013 ja 2015.

Ajatus yhteiseen kansainvälisyysviikkoon lähti Tamkin kielikeskuksen päällikön Tarja Haukijärven ajatuksesta, ja Jamkin kielikeskuksen päällikkö Pirkko Pollari oli heti hyvässä ideassa mukana.

  • Meillä molemmilla on erinomaiset yhteistyöverkostot ja selvästi tällaiselle kielten opettajille suunnatulle tapahtumalle on kysyntää, koska tulijoita olisi enemmän kuin voimme mukaan ottaa, Pirkko Pollari toteaa.

Tapahtumaan osallistuvien henkilöiden lukumäärä pyritään pitämään alle sadassa, jotta siirtyminen Jyväskylän ja Tampereen välillä voidaan tehdä kahdella bussilla. Viikko aloitetaan vuorovuosina joko Jyväskylässä tai Tampereella ja keskiviikkona vaihdetaan paikkakuntaa. Ohjelman aiheet ovat hyvin ajankohtaisia ja käytännönläheisiä. Kantavana teemana tänä vuonna oli ”Promoting Flexibility and Autonomy in Language Learning”. Viikon ohjelman tuottavat pääsääntöisesti viikolle osallistuvat kielten opettajat, ja käytäntönä onkin erityisesti konkreettisten ja käytännönläheisten opetusmenetelmien jakaminen esitysten, workshoppien tai round table -keskusteluiden avulla.

  • Kansainvälisyysviikon yhtenä tärkeänä tehtävänä on luoda verkostoja, jotka ovat osallistujien helposti saatavilla ja hyödynnettävissä, Tarja Haukijärvi sanoo.
  • Yhteistyön tekemisestä on pyritty tekemään mahdollisimman helppoa, ja tapahtumaan osallistuvien opettajien verkostoa hyödyntämällä jokainen voi löytää itselleen sopivan yhteistyökumppanin, vaikka ihan pienimuotoiseen yhteiseen toimintaan.

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuurin lehtorit Kaija-Liisa Kivimäki sekä Saija Råtts olivat kutsuvieraina tapahtumassa. Heidät kutsuttiin, koska järjestäjät halusivat saada palautetta ulkopuolisen näkökulmasta ja lisätä yhteistyötä myös kotimaisten toimijoiden keskuudessa. Kivimäki ja Råtts olivat vakuuttuneita siitä, miten hyvin verkostot tavoittivat kielten ja viestinnän opettajia ja toiveena olisikin, että tämä yhteistyömuoto tarjoaisi joskus tulevaisuudessa mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen myös niille suomalaisissa ammattikorkeakouluissa työskenteleville kollegoille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua ulkomaanvaihtojaksoille.

Kirjoittajat: Kaija-Liisa Kivimäki & Saija Råtts, SeAMK

 

LTT2017- Niko Nevalainen