SeAMK Maakuntakorkeakoulu vauhdittamassa Muovi-Sammon viestintää Kurikassa | Julkaisut @SeAMK

SeAMK Maakuntakorkeakoulu vauhdittamassa Muovi-Sammon viestintää Kurikassa

SeAMK maakuntakorkeakoulun tehtäväkenttä on laaja ja yksi toimintatavoista on viestintä. Maakuntakorkeakoululaiset tekevät yhteistyötä useiden SeAMKin hankkeiden kanssa monin eri tavoin. Useimmiten hankkeilta tulee pyyntö välittää tietoa maakuntaan, markkinoida hankkeiden tilaisuuksia ja etsiä yrityksiä hankkeisiin.

Muovi-Sampo yhteistyössä

MuoviSampo on alun perin Soinin 4H yhdistyksen ideoima muovinkierrätysjärjestelmä, jossa kuluttaja saa pakkausmuovista pantin. SeAMK on kehittänyt MuoviSampoa kuluneen puolentoista vuoden aikana paremmin koko jätehuoltoketjun toimijoita huomioonottavaksi ratkaisuksi. Uudistettu MuoviSampo on ollut testissä maakuntakiertueella vuoden alusta saakka. Uudistuksilla on pyritty huomioimaan etenkin toiminnan kustannusrakennetta ja erilaisten toimijoiden kykyä ylläpitää pisteen toimintaa säännöllisesti.

Aiempi malli vaati jatkuvaa henkilökuntaa kierrätyspisteellä, eikä sitä voitu siksi edes testata säännöllisessä käytössä. Nyt piste toimii itsepalveluperiaatteella. Toinen toiminnan jalkautusta hankaloittava tekijä oli lukuisten erilaisten muovijakeiden määrä, joista kaikkia ei voida edes uusiokäyttää. Sekamuovin keräys, lajittelu, prosessointi ja edelleenvälitys tiettyjä muovilaatuja käyttäville yrityksille ja sellaisten muovijakeiden hävitys, joita ei voida uusiokäyttää, ei ole taloudellisesti kannattavaa toimintaa – Saati sellaista, josta voitaisiin maksaa kuluttajalle panttia.

Nyt kierrätyspisteellä kerätään vain polypropeeni -muovia, joka on uusiokäyttöön parhaiten soveltuva kotitalouspakkausmuovi. Tulevaisuudessa olisi mahdollista kerätä erikseen myös joitakin muita yleisimpiä ja helpoiten uusiokäytettäviä muoveja, kuten polyeteeniä. MuoviSampo kierrätyspisteet sijaitsevat lähellä hyötykäyttävää yritystä, joten tavalliseen muovinkeräykseen verrattuna säästetään myös kuljetuskustannuksissa ja -päästöissä.

Viestintä on tärkeä osa MuoviSammon toimintaa, sillä sidosryhmiä on paljon ja toiminta on myös hyvin lähellä tavallisen ihmisen arkea.

Viestintä Kurikassa

SeAMKin hanketoiminnan ja -tulosten jalkauttaminen maakuntaan on yksi SeAMK Maakuntakorkeakoulun tehtävistä. Kun MuoviSammon hankehakemus aikoinaan tuli Kurikan elinvoimaosastolle, asiasta keskusteltiin myös korkeakouluasiamies Tarja Sandvikin kanssa. Nyt kun MuoviSampo on saapunut Soinin ja Kauhavan jälkeen Kurikkaan, SeAMK maakuntakorkeakoulun tehtävänä on luonnollisesti jatkaa asian eteenpäin viemistä.

Asian edistämisessä yhtenä väylänä käytettiin opetustoimea. Ajatuksena viestissä oli, että MuoviSammon verkkosivuja ja materiaalia voisi hyödyntää myös koululaisten kiertotalousopetuksessa. Opetustoimesta saatiin positiivinen palaute ja viestiä MuoviSammosta lähetettiin kouluille. Toisena kanavana toimi kaupungin oman viestintäosasto, joka teki somepäivityksiä ja muistutti Muovi-Sammon muovinkeräyksestä. Kolmas merkittävä väylä oli KurikkaLive, joka on Kurikan kaupungin vapaa-aikatoimen ja kirjaston yhteinen, asukkaille suunnattu ns. viihdekanava, joka toimii YouTube-kanavalla. Etenkin korona-aika on vahvistanut sen vaikutusta viestinnässä. Kysyttäessä KurikkaLiveltä, sopisiko MuoviSampo -pilotin esittely heidän ohjelmistoonsa, Lauri Mäntykoski ja Timo Nevala KurikkaLivestä olivat heti valmiita yhteistyöhön, samoin kuin MuoviSampo -hankkeen projektipäällikkö Anna Kirveslahti SeAMKista. Niinpä MuoviSammosta kuvattiin video, jossa Lauri Mäntykoski haastattelee ja Anna Kirveslahti kertoo, miten MuoviSampo toimii. Katselukertoja videolle kertyi ensimmäisen viikon aikana jo reilut 350.

Kuvauspäivä sattui olemaan kylmä ja tuulinen, joka aiheutti melkoisia vilunväristyksiä esiintyjissä. Mutta se ei haittaa hyvän asian eteenpäin viemisessä! Videon voi katsoa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=pLGSPQ383Y8 


Anna Kirveslahti ja Lauri Mäntykoski (Kuva: Timo Nevala, KurikkaLive).

MuoviSampo kokeilu toteutetaan osana MuoviSampo -sovellus: Digitaalinen materiaaliputki kiertotalouden toimijoille -hanketta, joka on rahoitettu Pirkanmaan liiton myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilla.

Tarja Sandvik, korkeakouluasiamies, SeAMK
Anna Kirveslahti, projektipäällikkö, SeAMK