Johtamisosaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia maatalousyrittäjiä | Julkaisut @SeAMK

Johtamisosaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia maatalousyrittäjiä

#

Maatalousyrittäjät kohtaavat nykypäivänä monia haasteita. Teknologian kehitys sekä muutokset maatalouspolitiikassa ja markkinoilla muokkaavat toimintaympäristöä ja siten aiheuttavat tarpeen osaamisen kehittämiselle. Johtamisosaaminen on yksi keskeisistä ja kaikkia maatalousyrittäjiä koskettavista osa-alueista. Johtaminen tarkoittaa toiminnan tavoitteellista ohjaamista, jolla pyritään saavuttamaan halutut tulokset kilpailukyvyn ja kannattavuuden saralla. Maatalousyrittäjänä menestyminen vaatii tiedon hankintaa ja omaksumista siten, että sitä on mahdollista hyödyntää käytännössä. Kaikki maatalousyrittäjät, myös osa-aikaiset, hyötyvät johtamisosaamisen kehittämisestä.

On tärkeää suunnitella huolellisesti, miten hyödyntää työvoimaa, tuotantorakennuksia, peltoja ja maatalouskoneita mahdollisimman tehokkaasti taloudelliset voimavarat huomioiden. Yrittäjän oma osaaminen ja sen kehittäminen on oleellista, kun halutaan toimia tuottavasti, tehokkaasti ja laadukkaasti.

Toimintaympäristön ja resurssien tarkastelun pohjalta voidaan suunnitella maatalousyrityksen kehittämistoimenpiteitä. Mitkä asiat kaipaavat parannuksia, miten parannukset toteutetaan? Mitkä ovat yrityksen vahvuuksia, miten niitä voi edelleen vahvistaa? Mihin mahdollisuuksiin on syytä tarttua? Mitä uhkia toiminnassa on ja miten niitä voidaan ehkäistä? Muun muassa näiden kysymysten avulla voidaan selvittää, minkälaisiin toimenpiteisiin maatalousyrittäjällä on edellytykset ryhtyä. Laaditaan strategia ja toimintasuunnitelma, millä strategiset valinnat viedään käytännön toimiksi.

Maatilan johtamisen koulutusta tarjolla

Kaikkiin näihin asioihin pureudutaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun järjestämässä Maatilan kehittäminen – tilan johtaminen kokonaisuutena -koulutuksessa, joka on osa Osaava Farmari -hanketta. Koulutus on yksi apuväline toiminnan kehittämisessä ja menestyvän yritystoiminnan toteutumisessa. Koulutus käynnistyi 15.9.2022 ja on avoinna aina vuoden 2023 helmikuun loppuun saakka. Tällä aikavälillä koulutuksesta kiinnostuneet henkilöt voivat ilmoittautua ja suorittaa koulutuksen vapaasti oman aikataulunsa mukaan. Koulutus on maksuton. Tervetuloa mukaan!

Jarmo Luoma
Projektipäällikkö TKI, Kestävät ruokaratkaisut
Osaava Farmari -hanke
SeAMK

Lisätietoa löytyy hankkeen nettisivuilta

Osaava farmari -hankkeen logo