Uusille urapoluille digi-sote osaamisella | @SeAMK-verkkolehti

Uusille urapoluille digi-sote osaamisella

Keväällä 2021 alkanut Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus on Uusille urapoluille digi-sote osaamisella -hankkeen (UUDO) kehittämä ja toteuttama erikoistumiskoulutus. Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 op. UUDO -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa sote-alan ammattilaisten sotedigi-osaamista digitalisaation tuoman muutoksen seurauksena. Sotedigi-osaamisen vahvistuminen laajentaa työelämässä toimivien uramahdollisuuksia sekä antaa mahdollisuuden työelämän ulkopuolella olevien ammattilaisten kiinnittymiseen takaisin työelämään.

Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät työllistymään vaativiin asiantuntijatehtäviin monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja kehittämistehtäviin.

SeAMKilla erikoistumiskoulutuksessa opiskelee 8 opiskelijaa. Opiskelijat ovat syksyn 2021 aikana kehittäneet ammattitaitoaan muun muassa palvelumuotoilussa, verkkovuorovaikutuksessa ja verkko-ohjaus osaamisessa.  Lisäksi menossa olevien opintojaksojen aikana opiskelijat saavat tietoa digitalisuuden yhteiskunnallisesta osaamisesta, tietojohtamisesta sekä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaamisessa.

Opiskelijat ovat kokeneeet opinnot mielenkiintoisina ja tärkeinä oman työnsä kehittämisen näkökulmasta. Ensimmäistä kertaa järjestettävä erikoistumiskoulutus on luonnollisesti tuonut esiin monenlaisen hyvän lisäksi myös koulutuksen järjestämiseen liittyviä kehittämiskohteita. Ryhmäohjauksissa pilottiryhmältä kerätyn palautteen ansiosta erikoistumiskoulutusta pystytään kehittämään edelleen. Hankkeen päättyessä syksyllä 2023 koulutusta on tarkoitus järjestää maksullisena muiden erikoistumiskoulutusten tavoin.

Kehittämistehtävien ohjaus korkeakoulujen yhteistyönä

Opiskelijat tekevät opinnoissaan kehittämistehtävän 3-5 hengen ryhmissä. Opiskelijat saivat valita kehittämistehtäväkseen joko oman työyhteisön aiheen tai koulutuksen järjestämän aiheen. Koulutuksessa haimme aiheita kehittämistehtäviin sote-uudistuksen kanssa toimivista rakenneuudistushankkeista. Aiheita kehittämistehtäviin tuli rakenneuudistukseen yhteydessä olevista hankkeista kiitettävästi, ja opiskelijat ovat päässeet hienosti mukaan todellisiin työelämän kehittämistarpeisiin hankeyhteistyön avulla.

Ryhmät kehittämistehtävää varten on luotu monialaisesti sekä sekoittaen eri ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Opiskelijat valitsivat ensin mielenkiintoisen aiheen kehittämistehtävälle ja tämän jälkeen ryhmät koottiin kiinnostuksen perusteella, ei opiskelijan ammattikorkeakoulun perusteella. Lisäksi kehittämistehtävien ohjaus järjestetään korkeakoulujen yhteistyönä. SeAMKin opiskelijoiden kehittämistehtävän ohjaus järjestetään yhdessä TAMKin opiskelijoiden kanssa. Kokemukset tästä ohjaus- ja kehittämistehtävän ryhmän muodostamisesta ovat positiivisia, mutta kehittämistäkin on. Lopulliset kokemukset työskentely- ja toimintatavoista saamme kuitenkin ensimmäisen ryhmän ja kehittämistehtävien valmistuessa keväällä 2022.

Keväällä 2022 aloittaa vielä toinen maksuton opiskelijaryhmä hankerahoituksella. Seuraava hakuaika on suunniteltu helmikuulle, ja opinnot päästään suunnitelman mukaan aloittamaan maalis-huhtikuussa 2022. Hankerahoituksen päätyttyä ammattikorkeakoulujen on tarkoitus järjestää Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutusta maksullisena muiden erikoistumiskoulutusten tapaan.

Jaana Vainionpää
Projektipäällikkö
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Anna Rauha
Lehtori ja opiskelijoiden tutor-opettaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala