Työelämäjakso erityistä tukea tarvitsevien lasten koululla antoi sisältöä omaan opetukseen | Julkaisut @SeAMK

Työelämäjakso erityistä tukea tarvitsevien lasten koululla antoi sisältöä omaan opetukseen

#

SeAMKn työntekijänä on hieno mahdollisuus hakea työelämäjaksolle, missä voi kehittää omaa ammattitaitoa ja löytää uusia ideoita työarkeen. Sain mahdollisuuden tehdä kahden viikon ajan kestävän työelämäjaksoni VALTERI-koulussa, Tervaväylän yksikössä Oulussa, yhdestä opetushallituksen alaisuudessa toimivassa valtakunnallisessa oppimis- ja ohjauskeskuksessa. Oma intressini Valteri-koulua kohtaan pohjautuu oman opetusalaani eli lasten ja nuorten fysioterapian alueelle sekä aiempaan työkokemukseeni erityiskoululla.

VALTERI-koulut tukevat lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla moniammatillisia palveluja erityisen tuen tarpeisiin. Koulujen tavoitteena on, että mahdollisimman usea oppilas voi käydä koulua omassa lähikunnassaan ja lähikoulussaan.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteiden yhteydessä toimii Valteri-koulut. Kouluja on maassamme yhteensä kuusi ( 6) eli Mikkelissä ( Mikael), Kuopiossa (Mäntykangas), Helsingissä ( Ruskis sekä ruotsinkielinen Skilla),sekä Oulussa toimiva Tervaväylän koulu.

Valteri-koulut tarjoavat oppilaspaikan erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille sekä mahdollisuuden opiskella ja saada oppimista tukevaa kuntoutusta koulupäivän aikana.

Kouluissa lapsi / nuori voi opiskella esi- tai perusopetuksessa. Koulun oppilaat ja tukijakso-oppilaat opiskelevat luokkaryhmissä, jotka on muodostettu ikäryhmittäin. Luokan ohjauksesta vastaa opettajan ja ohjaajan kanssa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu yleensä puheterapeutti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Moniammatillisen tiimin yhteistyö täydentävät ammatillisesti toisiaan ja muodostavat vahvan, lasta ja nuorta sekä perhettä tukevan kokonaisuuden.

Lapsi/nuori voi tulla koululle myös ns. tukijaksolle tarvitessaan tehostettua tai erityistä tukea oppimiseensa. Jaksolla määritellään tavoitteet ja sisältö yksilöllisesti ja moniammatillisesti  yhdessä oppilaan, hänen perheensä, lähikoulun ja muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Kouluilla tehdään myös arviointeja, missä selvitetään moniammatillisesti lapsen ja nuoren kommunikointia, aistivalmiuksia jne. Arviointien pohjalta tehdään lausunto millaisia apuvälineitä ja tukitoimia lapsi tarvitsee oppimisensa tueksi.

NEPSY eli neuropsykologinen valmennus kuuluu myös koulujen tarjoamaan toimintaan. Se vahvistaa mm. lapsen ja nuoren ratkaisu- ja toimintamallien löytymisessä arkielämässä.

Terapiat osana koulunkäyntiä

Valteri-koulussa lapsi ja nuori saa myös kuntoutuksen palveluja kuten puheterapiaa, toimintaterapiaa sekä fysioterapiaa tarpeen mukaan. ICF-toimintakyvyn luokitus ja arviointi ohjaa tavoitteellisesti kuntoutusta ja näkyy selkeästi arjessa.

Koulun lukukausien aikana terapiat ovat osa päivän toimintaa eli kuntoutuksen maksajana ei toimi KELA. Lomajaksojen aikana lapsen on mahdollisuus tarpeen tullen saada Kelan maksamaa kuntoutusta.

Työelämäjaksoni aikana sain olla laaja-alaisesti mukana terapiatoteutuksissa, opetuksissa kuin ryhmätoiminnoissa sekä päivittää osaamistani. Terapiatilanteista kuvastui hyvin kokonaisvaltainen, tavoitteellinen toiminta jossa huomioidaan hienosti lapsen ja perheen tarpeet.

Myös koulun kokonaistilanteesta jäi erityisen kannustava kuva. ” Kaveria ei jätetä”- henki kuvastui hienosti niin oppilaiden kuin henkilökunnan kesken. Työelämäjakolaisena minut myös huomioitiin lämpimästi ja ammatillista ohjelmaa /oppimista löytyi hyvin.

Koulun henkeä kuvaa mielestäni erään pienen oppilaan kommentti terapian aikana : ” Jos voittaisin 10 miljoonaa euroa, ostaisin tämän koulun…tai voisihan se olla että ostaisin myös Ferrarin .”

Valteri-koululla olo antoi minulle hienoa päivitystä omiin tietoihini ja osaamiseeni sekä sain tietoa /kokemusta lisää omaan opetukseeni. Työelämäjakso on erinomainen mahdollisuus päivittää osaamistaan ja viedä tietoa opetukseen.

Pirkko Mäntykivi
TtM, fysioterapian lehtori
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoituksen tukena on käytetty seuraavaa lähdettä :

www.valteri.fi

 

.