Top Up -koulutus alkoi SeAMKissa | Julkaisut @SeAMK

Top Up -koulutus alkoi SeAMKissa

#

SeAMK Nursing -koulutusohjelma aloitti tammikuussa top up -koulutuksen 22:lle filippiiniläiselle sairaanhoitajalle. Koulutuksessa huomioidaan ryhmän aikaisempi osaaminen, joten top up -koulutuksessa valmistuminen suomalaiseen sairaanhoitajan tutkintoon tapahtuu nopeammin kuin normaalissa nursing koulutusohjelman tarjoamassa sairaanhoitajakoulutuksessa.

Monilla tämän top up -ryhmän opiskelijoista on jo monipuolinen sairaanhoitajan kokemus. Osa on työskennellyt sairaanhoitajan tehtävissä Filippiineillä, mutta monet ovat saaneet hoitotyön kokemusta muistakin maista esimerkiksi Saudi-Arabiasta. Aikaisemmat työympäristöt ovat olleet monipuolisia työterveyshuollosta teho-osastolle.

Top up -koulutuksen sisältö

Opiskelijoiden aikaisemmin hankittu osaaminen näkyy myös kliinisen hoitotyön oppitunneilla. Siksi ryhmän kliinisen hoitotyön taitopajoissa pystytään keskittymään myös suomalaiseen hoitotyön kulttuuriin ja suomen kieleen. Kliinisen hoitotyön kädentaidot opetetaan osaamiskoe tyyppisillä menetelmillä ja niissä keskitytään osaamisen varmistamiseen. Ensimmäiset simulaatiotunnitkin on jo pidetty.

Tähän mennessä ryhmä on opiskellut lääke- ja nestehoitoa, kliinisen hoitotyön aiheita kuten suomalaisia kansansairauksia, terveydenedistämistä ja tietenkin suomen kieltä. Oppituntien aikana ryhmä on ollut halukas kuulemaan ja puhumaan suomea ja opetusta onkin järjestetty mahdollisuuksien mukaan kaksikielisesti. On kuitenkin huomioitava, että suomen kieli on haastava ja kommunikointi täysin suomeksi ottaa aikaa ja vaatii tuhansien tuntien harjoittelua.

Opinnäytetyönsä ryhmän opiskelijat aloittavat vielä tämän kevään aikana. Tarkoituksena on toteuttaa projektiluonteinen opinnäytetyö yhteistyössä SeAMKin CareEP-hankkeen kanssa. Motivaatio opiskeluun on korkealla, ja kaikki ryhmän opiskelijat haluaisivat työllistyä Suomeen sairaanhoitajina. Ryhmä valmistuu kevään 2024 aikana ja toivomme, että kaikki ryhmän opiskelijat pystyvät työllistymään kesätöiden ja harjoitteluiden kautta jo aikaisemmin. Tämä on tärkeää, jotta pystymme pitämään koulutetut sairaanhoitajat Suomessa.

Top up -koulutus on osa työelämäntarpeisiin vastaamista

SeAMK päätti järjestää top up -koulutuksen, jotta voimme entistä paremmin varmistaa sairaanhoitajien riittävyyttä tulevaisuudessa ja vastata työelämän tarpeisiin. Tämä valmiiden ammattilaisten kouluttaminen on yksi keino saada sairaanhoitajia työelämään Suomeen. Toivommekin, että kaikki top up -koulutuksesta kiinnostuneet terveydenhuollon organisaatiot ottaisivat rohkeasti yhteyttä SeAMKiin nursing-koulutukseen, jotta voimme keskustella juuri teidän tarpeistanne työelämässä ja siitä voisiko top up koulutus olla yksi mahdollisuus peitota sairaanhoitajapulaa yksikössänne. Sosiaali- ja terveysministeriön (2023) selvityksen mukaan vuoteen 2030 mennessä kaikista hoitotyöntekijöistä 10% tulee olemaan maahanmuuttajataustaisia. Tämä tarkoittaa nopeasti tapahtuvaa muutosta suomalaisissa terveydenhuollon organisaatioissa. Siksi hallittu ja ennakolta suunniteltu maahan muuttavien sairaanhoitajien koulutus ja rekrytointi on hyvä aloittaa ajoissa ja tehdä sitä yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa. Tällä tavalla yhteistyössä toimien pystytään rakentamaan kestävää monikulttuurista hoitotyötä koko Suomeen.

Marjut Asunmaa
Koulutuspäällikkö DP in Nursing
SeAMK

Lisätietoja: marjut.asunmaa(a)seamk.fi

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2023. Tiekartta 2022-2027. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2023:8. Luettavissa: Tiekartta 2022–2027 – Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen (valtioneuvosto.fi)