TED presentation virtuaalisten kansainvälisten symposiumien uutena esitystapana | @SeAMK-verkkolehti

TED presentation virtuaalisten kansainvälisten symposiumien uutena esitystapana

Sain puhujakutsun Semelin (Simulations in Education) ja The Mofet Instituten organisoimaan kansainväliseen Innovation and Growth During Uncertain Times: Simulations in Education and the Covid-19 Crisis -symposiumiin, joka toteutettiin zoomilla 6.7.2021. Symposiumin esiintyjiksi oli kutsuttu muutamia simulaatio-opetuksen kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita ja simulaatio-opetuksen tutkijoita Israelista, USA:sta, Australiasta ja Suomesta. Osallistuin konferenssiin ainoana suomalaisena ja ainoana eurooppalaisena puhujana.

Symposiumin järjestäjätahon mukaan TED presentation -tyyppinen suullinen esitys on tullut yhä suositummaksi koronapandemian aikana. Puhujan ja kuulijoiden vuorovaikutusta ja esityksen karismaattisuutta yritetään edistää menetelmällä, jossa esittäjän persoona nousee paremmin esiin hänen pitäessään puheensa ilman muistiinpanoja tai powerpoint-slideja.

Symposiumi toteutettiin viitenä sessiona, joissa oli ensin neljä asiantuntijaesitystä TED presentation -menetelmällä ja sen jälkeen asiantuntijapaneeli. Lisäksi konferenssiyleisö sai esittää chatin kautta kysymyksiä asiantuntijoille. Konferenssin virtuaalinen ympäristö oli luotu siten, että se mahdollisti myös asiantuntijoiden tutustumisen ja verkostoitumisen.

Millaisia ohjeita TED presentation -tyyppisen puheen valmisteluun annettiin?

Ohjeena oli, että suullinen esitys on toteutettava TED presentation -menetelmällä. En ollut aikaisemmin koskaan valmistellut TED presentation -tyyppistä puhetta, mutta symposiumin järjestäjätahon lähettämä ohjeistus puheen toteuttamisesta muistutti pecha kucha -esityksen valmistelua. TED presentation vaikutti mielenkiintoiselta ja haastavalta esitystavalta. Ajattelin, että innostavan esityksen toteuttamiseksi tarvitaan luovuutta ja sinnikästä suunnittelua.

Symposiumin järjestäjän ohjeena oli, että esityksen tulisi olla niin karismaattinen ja innostava, että kuulijat janoaisivat koko ajan lisää tietoa ja toivoisivat, että puhuja ei lopettaisi esitystään vielä pitkään aikaan. Esittäjän intohimo ja palo asiasta kertomiseen tulisi välittyä puheesta. Miten noin valloittava esitys saataisiin aikaan ja vielä englanniksi? Tiedossa oli haastetta kerrakseen. Ohjeita lukiessa tuli tunne, että nyt tarvitaan faktatiedon esittämisen lisäksi improvisointia ja yleisön haastamista kysymyksin. Olisi saatava yleisö vakuuttumaan siitä, että esitettävä asia on todella tärkeä ja satsaamisen arvoinen.

Ohjeistuksena oli myös, että olisi hyvä, jos puhe herättäisi mielenkiintoa ja virittäisi lisäkysymyksiä asiantuntijapaneelissa. Kaikkia yksityiskohtia ei kannattaisi paljastaa vielä puheessa. Jos puhuja haluaisi käyttää powerpoint-slideja, niitä saisi olla vain muutamia ja niissä saisi olla vain pari lausetta. Slideissakin tulisi korostaa visuaalisuutta. Esityksessä tuli korostaa persoonallista ja asiantuntevaa otetta ja ilmaisua.

Developing situational awareness and emotional intelligence through simulation coaching in Finland

Esitykseni aiheena symposiumissa oli Developing situational awareness and emotional intelligence through simulation coaching in Finland. Konferenssin järjestäjätahon ohjeiden mukaisesti laadin esityksen, jossa oli vain muutamia slideja. Kuvasin esityksen alussa simulaatiovalmennuksen viitekehyksen ja määrittelin napakasti tilannetietoisuuden ja tunneälyn käsitteitä. Sen jälkeen kuvasin tilannetietoisuuden ja tunneälytaitojen kehittämistä simulaatiovalmennuksen avulla havainnollistavien simulaatiointerventioesimerkkien valossa. Esitykseni jälkeen asiantuntijapaneelissa keskustelimme mm. siitä, millaisissa tilanteissa tilannetietoisuutta tarvitaan eri aloilla ja millaisia kompetensseja tunneälytaitojen taustalla ilmenee.

Vakuutuin symposiumin jälkeen siitä, että TED presentation -esitykset ja asiantuntijapaneeli niiden jälkeen ovat erinomainen menetelmä, kun koolla on eri alojen asiantuntijoita, joita yhdistää halu kehittää simulaatio-opetusta. TED presentation tuo esiin ilmiön ydinasiat tehokkaasti ja havainnollisesti. Napakka ja intensiivinen esitys pitää yleisön mielenkiintoa yllä tehokkaasti.

Tiedon jakamista ja verkostoitumista

Kansainvälinen symposiumi antoi uusia ideoita simulaatio-opetuksen kehittämiseen. Tulevaisuuden näkökulmasta tarkasteltuna voidaan todeta, että simulaatio-opetuksen kehittäminen etenee kahta isoa linjaa. Toisaalta on tarpeen kehittää MRS-simulaatioita (mixed reality simulation), virtuaalisia simulaatioita ja AR-teknologiaa hyödyntäviä simulaatioita, toisaalta simulaatio-opetuksen keinoin on tarpeen kehittää sosiaalisia, emotionaalisia ja kognitiivisia taitoja. Taitopajatyyppiset simulaatiot alkavat olla historiaa. Tulevaisuudessa toteutetaan yhä haastavampia, vuorovaikutustaitoja ja johtamistaitoja kehittäviä simulaatioita erilaisia pelillistämisen keinoja ja avattaria hyödyntäen. Lisäksi simulaatioita tullaan hyödyntämään yhä enemmän psykososiaalisten taitojen kehittämisessä ja arvioimisessa.

Konferenssi antoi myös loistavan mahdollisuuden verkostoitumiseen. Yhteisten kiinnostuksen kohteiden tiimoilta on mahdollista rakentaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä.

Mari Salminen-Tuomaala
TtT, Vastuuyliopettaja, Kliininen hoitotyö
SeAMK, Sosiaali- ja terveysala

mari.salminen-tuomaala@seamk.fi