SeAMK-TMDU Virtual International Exchange Program | Julkaisut @SeAMK

SeAMK-TMDU Virtual International Exchange Program

Ensimmäinen virtuaalivaihto toteutettiin hoitotyön koulutusohjelmassa syyskuussa 2020

Tokyo Medical and Dental University (TMDU) Japanista on SeAMKin pitkäaikainen yhteistyökumppani. Yhteistyö on vuosien saatossa ollut monipuolista ja se on pitänyt sisällään monenlaisia yhteistyömuotoja esim. opetus, intensiivikurssi- ja kehittämistyötä. SeAMK on järjestänyt TMDU:n hoitotyön ja bioanalytiikan opiskelijoille ja henkilökunnalle useita kahden viikon mittaisia (5 op) intensiivikursseja Seinäjoella teemalla “International Health and Welfare: Health Care and Social Welfare in Finland”. SeAMKista oli keväällä 2019 hoitotyön opiskelijoita vastaavalla 2 viikon intensiivikurssilla Tokiossa.

Keväällä 2020 oli tarkoitus toteuttaa intensiivikurssi Japanissa toistamiseen, mutta COVID-19 virus esti sen toteutumisen viime tipassa. Koska opiskelijat olivat toteuttaneet osan 5 op:n intensiivikurssista jo ennakkoon erilaisilla ennakkotehtävillä, korkeakoulujen intensiivikurssin toteutuksesta vastaavat opettajat päättivät toteuttaa ohjelman virtuaalisena toteutuksena loppuun. Opettajat määrittelivät virtuaalitoteutukselle yhdessä tavoitteet sekä käsiteltävät teemat ja sopivat ajankohdasta ottaen huomioon maiden välisen seitsemän tunnin aikaeron. Ohjelma toteutettiin virtuaalisena tapaamisena.

Ennen varsinaista virtuaalitapaamista opiskelijoiden ennakkotehtävänä oli perehtyä oman maansa koronatilanteeseen ja valmistautua esittämään vaihtoa varten laatimansa esitys. Itse virtuaalinen työskentely toteutettiin Zoom-yhteyden kautta. SeAMKilaiset olivat kaikki yhdessä Kampustalolla ja TMDUlaiset osallistuivat tilaisuuteen kukin tahoiltaan. TMDUsta tilaisuuteen osallistui kolme opiskelijaa ja SeAMKista neljä. Lisäksi tilaisuuteen osallistuivat SeAMKista kaksi opettajaa, Marika Toivonen ja Raija Palo, myös koulutuspäällikkö Marja Kristiina Vaahtera kävi esittäytymässä tilaisuuden alussa. Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksesta TMDUssa vastasi apulaisprofessori Shio Tsuda.

Professori Noriko Okubo, (Dean, Graduate School of Health Care Sciences, TMDU) avasi tilaisuuden ja sen jälkeen tilaisuuteen osallistujat esittäytyivät lyhyesti. Varsinaisen ohjelman aloittivat molempien korkeakoulujen opiskelijoiden esitykset oman maansa kulttuurista, sen koulutus- ja terveyspalvelujärjestelmistä sekä sairaanhoitajan koulutuksesta ja tehtävistä. Esitysten jälkeen opiskelijat keskustelivat havaitsemistaan samankaltaisuuksista ja eroavaisuuksista maiden välillä.  Pienen tauon jälkeen opiskelijat jaettiin kahteen ryhmään, jossa he keskustelivat teemasta The role of nursing in the COVID-19 pandemic. Ryhmäkeskustelu oli vilkasta ja opiskelijat löysivät yhtäläisyyksiä ja eroja maiden tilanteista. He hyödynsivät keskustelussa tilastoja ja tutkittua tietoa maidensa koronatilanteesta. He pohtivat sekä sairaanhoitajien ja lääkäreiden työn että kansalaisten näkökulmasta esimerkiksi tartuntojen leviämisen ehkäisytoimenpiteitä. Keskusteluilmapiiri on luonteva ja avoin.

Tilaisuuden lopuksi professori Akiko Sasaki lausui loppusanat TMDUn puolesta ja opinto-ohjaaja Raija Palo kiitti yhteistyöstä SeAMKin puolesta.

Virtuaalityöskentely onnistui hyvin

Sekä opiskelijat että opettajat olivat erittäin tyytyväisiä yhteisen virtuaalityöskentelyn antiin. Opiskelijat olivat erityisen tyytyväisiä siihen, että pääsivät edes virtuaalisesti tutustumaan japanilaisiin kollegoihinsa ja saivat kuulla heiltä japanilaisesta elämäntavasta ja sairaanhoitajan työstä siellä. Lisäksi he kokivat kommunikaation toimineen ryhmässä hienosti molemmille vieraan kielen käyttämisestä huolimatta. Heidän mukaansa oli hyvä ratkaisu jakaa opiskelijat pienempiin ryhmiin, jolloin kaikki uskalsivat paremmin tuoda esiin omia näkemyksiään asioista ja käyttää englantia. Opiskelijat pitivät myös teemasta, koska se oli ajankohtainen aihe ja siitä oli helposti löydettävissä tietoa keskustelun tueksi. Eräs opiskelija tiivisti palautteessaan päivän annin hienosti: ” Vaikka TMDU:n väki oli toisella puolella maapalloa niin silti tuli tunne, että kaikki olivat läsnä päivässä täysillä ja välimatka unohtui.”

Myös tekniikka toimi tilaisuuden ajan moitteettomasti. Zoom-yhteys oli hyvä ja opiskelijoiden jakaminen pienempiin ryhmiin onnistui sen avulla helposti. SeAMKin tiloista löytyi hyvät välineet videoyhteyden toteuttamiseen ja niiden avulla sekä ääni- että kuva olivat laadukkaita molempiin suuntiin.

Opettajien näkökulmasta opiskelijat hoitivat virtuaalityöskentelyn hienosti ja voimme olla ylpeitä heistä kaikella tapaa. Loppuun täytyy todeta, että kyllä meille kaikille jäi kaipuu päästä joskus vielä ihan oikeastikin Japaniin kokemaan sen hieno kulttuuri sekä tutustumaan ihmisiin ihan livenä. Valitettavasti tämä koronatilanne näyttää kuitenkin jatkuvat vielä toistaiseksi, joten ensi keväälle olemme suunnittelemassa yhteistyössä kahden opintopisteen virtuaalista intensiivikurssia.

Marika Toivonen
Lehtori
SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Raija Palo
Opinto-ohjaaja
SeAMK Sosiaali- ja terveysala