Raivaa Itsesi Kuntoon -hankkeen tuloksia esiteltiin Husqvarnalle | Julkaisut @SeAMK

Raivaa Itsesi Kuntoon -hankkeen tuloksia esiteltiin Husqvarnalle

#

Tulevaisuudessa metsäalalla voi olla haaste löytää tekijöitä manuaalisiin metsänhoitotöihin. Suomessa on yli 600 000 yksityistä metsänomistajaa, mutta metsäomaisuuden hoitamisen taso on riittämätön ja varsinkin taimikonhoitotyöt jäävät tekemättä (Karppinen, 2020). Metsästä saatu tuotto ei ole enää keskeisessä roolissa metsänomistajan taloutta ajatellen, joten on löydettävä uusia keinoja motivoida metsänomistajat hoitamaan metsiään.

Raivaa itsesi kuntoon -hankkeen tavoitteena on osoittaa, että metsänraivaus ja -istutustyöt ovat hyvää hyöty- ja kuntoliikuntaa, siinä missä muukin kestävyysliikunnan harrastaminen. Hankkeessa on verrattu metsänhoitotöiden fyysistä rasittavuutta muihin kuntoliikuntamuotoihin erilaisten mittausten avulla. Testihenkilöiden syketasoa ja kulutusta on mitattu sekä metsätöiden että oman liikunnan harrastamisen aikana ja tuloksia on vertailtu keskenään.

Raivaa itsesi kuntoon -hanketta (RIK) esiteltiin Ruotsin Huskvarnan kaupungissa, laitevalmistaja Husqvarnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa. Hanketoteuttajien lisäksi paikalla oli hankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä kohderyhmään kuuluneita, testauksiin ja mittauksiin osallistuneita metsänomistajia, yhteensä 15 henkilöä. Tehtaalla tutustuttiin moottorisahojen valmistukseen ja kokoonpanoon sekä saatiin yleisesittely yrityksen historiasta ja toiminnasta. Keskeisessä roolissa oli myös RIK-hankkeen alustavien hanketulosten esittely Husqvarnan tehtaan edustajille.

Ihmisiä kävelemässä tienlaitaa pitkin kohti isoa tiilirakennusta.
Husqvarna on perinteinen ruotsalainen yritys jo 1600-luvun lopulta (kuva Kirsi Paavola).

Yhteistyö Husqvarnan kanssa koettiin hankkeessa hyödylliseksi, koska hanke sai käyttöönsä viisi raivaussahaa, joita käytettiin testimittauksissa. Oli myös mielenkiintoista päästä paikan päällä näkemään tehtaan toimintaa ja tutustumaan tehtaan tuotantolinjoihin ja työskentelijöihin. Yhteisen keskustelun perusteella jäi tunne, että Husqvarna oli todella kiinnostunut hankkeestamme ja sen tuloksista. Lupasimme toimittaa myös lopulliset tulokset vielä syksyn kuluessa, kun loppuraportti valmistuu. Myös mahdolliselle uudelle yhteistyöhankkeelle luotiin pohjaa ja siten keskustelujen ja yhteistyön toivotaan säilyvän jatkossakin.

Esitystilassa istuu ihmisiä vihreillä tuoleilla, yksi henkilö seisoo edessä suuren näyttöruudun vieressä.
Hankeväki Husqvarnan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa (kuva: Kirsi Paavola).

Perinteistä ruotsalaista teollisuutta

Husqvarnan tehtaat on perustettu 1689 Huskvarnan kaupunkiin lähelle Jönköpingiä. Toiminta alkoi aseteollisuuden tarpeista. Aikanaan tehtiin myös lihamyllyjä, ompelukoneita ja moottoripyöriä. Nykyään yritys valmistaa raivaus-, moottori- ja rakennussahoja, polkupyöriä sekä puutarhatyökaluja ja -koneita. Moottorisahojen osat valmistetaan pääsääntöisesti paikkakunnan lähialueella. Yhdessä sahassa on 160 – 200 osaa ja niitä valmistuu parhaimmillaan 1700 kpl päivässä. Pienimpien sahojen kokoonpanossa käytetään paljon robotiikkaa, mutta isommat sahat kootaan käsityönä. Jokainen saha läpikäy testauksen, jossa tarkastellaan moottorin käyntiä eri kierrosnopeuksilla, säätöjä sekä päästöjä. Konserni työllistää noin 14 000 henkeä ja tärkeimmät vientialueet ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka, Aasia, Etelä-Amerikka ja Afrikka.

Tulokset esitettiin ruotsiksi – metsätyö on hyvää kuntoilua

Hanketta ja sen alustavia tuloksia esitteli Kirsi Paavola ruotsiksi. Panu Weckman esitti lisäksi yksityiskohtaisempia mittaustuloksia yksittäisistä lajeista verrattuna metsänhoidollisiin töihin. Yhteenvetona hankkeen tuloksista voitiin todeta, että metsänistutustyö ja taimikonhoito raivaussahan kanssa ovat erittäin hyviä kuntoilumuotoja omatoimiselle metsänomistajalle. Kun metsiä hoitaa, niin samalla hoitaa myös metsänomistaja omaa kuntoaan.

Tinnerön tammimetsä

Linköpingin kupeessa on Tinnerön tammimetsä -niminen luonnonsuojelualue. Linköpingin kaupungin edustajat esittelivät yli 600 hehtaarin suuruista aluetta, jolla sijaitsee useita kunnostettuja vesialueita, satoja vuosia vanhoja tammia ja pähkinäpensaita sekä pronssikaudelta peräisin olevia hautakumpuja. Alueella laiduntaa karjaa ja maisema on muotoutunut hakamaaksi.

Ryhmä ihmisiä seisoo maastossa kiviröykkiön vieressä.
Muinaishauta Tinnerössä (kuva: Kirsi Paavola).

Luonnonsuojelualueella pyritään säilyttämään alkuperäistä kasvillisuutta ja eläimiä sekä hyönteisiä rakentamalla suoja-aitoja ja luomalla otollisia elinolosuhteita kaiken kokoisille eliöille.

Tämä artikkeli on osa Suomen metsäkeskuksen koordinoimaa Raivaa itsesi kuntoon -hanketta. SeAMK on ollut hankkeen osatoteuttajana hyvinvointiteknologia-alan puitteissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen kautta, päätoteuttaja on Suomen metsäkeskus ja SeAMK on hankkeen osatoteuttaja. Husqvarna on ollut hankkeessa mukana testiryhmän tukena.

Risto Lauhanen, Kirsi Paavola, Sami Perälä ja Panu Weckman
SeAMK

Kirjoittajat ovat SeAMKin toimijoita ja asiantuntijoita Raivaa itsesi kuntoon -hankkeessa.

Lähteet:

Karppinen, H., Hänninen, H. & Horne, P. 2020. Suomalainen metsänomistaja 2020. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 73 s