Hyvinvointiteknologian verkosto kokoontui Seinäjoella | Julkaisut @SeAMK

Hyvinvointiteknologian verkosto kokoontui Seinäjoella

#

eHealth for Regions -verkosto kokoontui vuosittaiseen kokoukseensa 6. – 7.9.2023 Seinäjoelle. Verkoston kumppaneiden kanssa yhteistyö on alkanut jo vuonna 2004, joten voidaan siis puhua jo pitkään Etelä-Pohjanmaata palvelleesta yhteistyöstä digitaalisen terveydenhuollon alalla. Verkostolle on ominaista sen jäsenten asiantuntemuksen moninaisuus sekä toiminta maakunnissa tai alueilla Euroopassa. Siihen kuuluu monipuolinen joukko toimijoita, jotka työskentelevät yhdessä tavoitteiden ja visioiden saavuttamiseksi.

Verkoston edustajat SeAMK Älykodissa. Kuva: Arttu Mustajärvi.

Seinäjoella verkosto kävi keskustelua verkoston tulevaisuudesta sekä digitaalisen terveydenhuollon tilasta eri maissa. Haasteet ovat yhteisiä ja erilaisia digitaalisia ratkaisuja kehitetään ja otetaan käyttöön eri maissa. Keskusteluissa korostui digitaalinen terveydenlukutaito sekä koulutus. Kun digitaalisia palveluita otetaan käyttöön, tarvitsevat käyttäjät yhä enemmän osaamista niiden hyödyntämiseen. Myös ammattilaiset tarvitsevat yhä enemmän digitaitoja, joka pitäisi ottaa enenevissä määrin huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa.

Verkostotyön lisäksi osallistujat pääsivät tutustumaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun hyvinvointiteknologian simulaatioluokkiin, etäpalvelupisteeseen sekä Älykotiin. Etäpalvelupiste ja Älykoti ovat oppimis- ja demonstraatioympäristöjä, joiden avulla sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla toimivat yritykset, asiantuntijat ja opiskelijat voivat tutustua hyvinvointiteknologiaan ja sen sovellusten hyödyntämiseen. Älykodissa toteutetaan myös Living lab -toimintaa, jossa uusia innovaatioita ja teknologioita koekäytetään aidonkaltaisessa käyttöympäristössä tavoitteena saada palautetta tuotteiden jatkokehittämiseen.

Sami Perälä esittelee Seinäjoen ammattikorkeakoulun terveyden- ja hyvinvoinnin simulaatioluokkia. Kuva: Sanna Inkeri.

eHealth for Regions -verkosto syntyi saman nimisen hankkeen pohjalta vuonna 2007. Ensimmäinen konsortion toteuttama Interreg Itämeri -ohjelman hanke alkoi vuonna 2004. Hankkeen aikana huomattiin, että tällaista verkostoa tarvitaan kehittämään Itämeren alueen maiden välistä yhteistyötä digitaalisen terveydenhuollon alueella, ja niin verkosto syntyi. Tällä hetkellä verkostossa on organisaatioita Suomesta, Tanskasta, Saksasta ja Virosta. Suomesta verkostoon kuuluvat Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Verkoston puheenjohtajana toimii Flensburgin korkeakoulu Saksasta. Verkoston tavoitteena on parantaa Euroopan kansalaisten elämää lääketieteellisten haasteiden osalta (esim. sairaudet, vammaisuus, ennaltaehkäisy). Pyrkimys on parantaa kansalaisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä ottaa heidät mukaan digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Verkosto on toteuttanut useita kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Näitä ovat verkoston nimeksi sittemmin tullut eHealth for Regions, ICT for Health, PrimCareIT ja BaltCityPrevention. Verkoston viimeisin hanke oli BaltCityPrevention, jossa testattiin osallistuvampaa ja käyttäjälähtöisempää lähestymistapaa terveyden ehkäisy- ja edistämistoimien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Uusia teknologioita hyödynnettiin hankkeen suunnittelussa ja myös innovatiivisina työkaluina ennaltaehkäisytarkoituksiin. Käyttäjien osallistuminen ja yhteisluontiprosessi olivat avaintekijöitä. Etelä-Pohjanmaalla hankkeessa luotiin mm. Fume-peli, joka on saatavissa mobiilisovelluksena, ja jonka tarkoitus on ehkäistä ja vähentää nuorten tupakointia ja nuuskaamista. Hanketta toteutettiin vuosina 2017–2020 Interreg Itämeri -ohjelmasta ja maakunnasta hankkeessa oli mukana SeAMK.

Sanna Inkeri
Etelä-Pohjanmaan liitto
Sami Perälä
Hyvinvointiteknologia
SeAMK