DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi | Julkaisut @SeAMK

DIDIVE – Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi

SeAMKin sosiaali-ja terveysalalla on käynnistymässä DIDIVE-projekti eli ”Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tukemiseksi”. Projektin tarkoituksena on kehittää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja tuottavuutta. Hankkeen tavoitteet tiivistyvät kolmen teeman ympärille: dialogisen ja yhteistoiminnallisen kehittämisen, digitalisaation hyödyntämisen sekä vertais-ja oppimisverkoston rakentamisen. Kaikissa teemoissa terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen kulkee mukana läpileikkaavana teemana. Hankkeen kehittämistyö toteutetaan yrityskohtaisina kehittämistapaamisina sekä alueellisten ja valtakunnallisten työpajojen kautta.

Intensiivisen kehittämisen kohteena, ns. pilottiyrityksinä, on kultakin alueelta erikokoisia ja erilaisia yrityksiä. Alueellisiin ja valtakunnallisiin työpajoihin kutsutaan pilottiyritysten lisäksi myös muita yrityksiä, jotka näin voivat hieman kevyemmällä osallistumisella päästä mukaan kehittämistyöhön, saada asiantuntija-apua sekä vertaistukea oppimisverkostosta.

Hankkeen aikana maatalousyrittäjien omaehtoinen työhyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lisääntyy ja he saavat käyttöönsä uusia keinoja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Myös yhteisöllisyys, dialogisuus ja verkostoituminen kehittyvät. Hankkeessa rakennetaan maatalousyrittäjien yhteisöllisyyttä tukeva digitaalinen oppimisverkosto, jonka toivotaan jäävät maatalousyrittäjien pysyväksi yhteistyökanavaksi.

Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2017 – 28.2.2019. SeAMK Sosiaali-ja terveysala koordinoi ja hallinnoi hanketta. Muut toimijatahot ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Myös SeAMK Elintarvike ja maatalous on mukana hankkeessa maataloustoimialan erityisasiantuntijan roolissa. Projekti on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus toimintalinjasta 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Teksti:

Kaija Loppela, tutkimus-ja kehittämispäällikkö, SeAMK Sosiaali-ja terveysala