CareEP-hanke tukee nursing-opiskelijoita ja heidän kliinisen hoitotyön ohjaajiaan hoitotyön harjoitteluissa | Julkaisut @SeAMK

CareEP-hanke tukee nursing-opiskelijoita ja heidän kliinisen hoitotyön ohjaajiaan hoitotyön harjoitteluissa

#

Aloitimme SeAMKissa Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla, CareEP -hankkeen helmikuussa 2023. Hanke on kolmivuotinen ESR+ -rahoitteinen hanke, joka päättyy tammikuussa 2026.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa urapolkumalli ulkomaalaistaustaisille sairaanhoitajille. Osa urapolkumallia on nursing-opiskelijoiden harjoitteluita ohjaavien hoitajien tiedottaminen kulttuuri- ja kielitietoisuudesta suomea toisena kielenä puhuvan sairaanhoitajaopiskelijan harjoittelun ohjauksessa. Hankkeessa tullaan tarjoamaan erilaisia webinaareja ja työpajoja, jotka on suunnattu nursing-opiskelijoiden harjoittelunohjauksen tukemiseksi kliinisen hoitotyön ohjaajille. Hankkeessa on oma työpaketti nursing opiskelijoille. Heitä perehdytetään suomalaiseen työelämään, työnhakuun ja suomen kieleen hoitotyön ammattikielenä.

Hanke on ajankohtainen ja tärkeä, sillä jo pitkään on tiedetty, että ulkomaalaistaustaisten hoitajien rekrytointi tulee lisääntymään nopeasti koko Suomessa. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä, jopa 10 % hoitajista on ulkomaalaistaustaisia suomea toisena kielenä puhuvia henkilöitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2023.) Tämä tulee lisäämään tarvetta työyhteisön kulttuuri- ja kielitietoisuusosaamiselle riippumatta siitä missä tehtävässä henkilö työskentelee (Ohr ym. 2014). Ennen kaikkea tätä osaamista tarvitaan nursing-opiskelijoita ja muita ulkomaalaistaustaisia hoitajia perehdyttäville hoitajille ja heidän lähiesihenkilöilleen (Kamau ym. 2023). Terveydenhuollon harjoittelu- ja työyhteisöiden monikulttuurisuuden lisääntyessä, on tärkeää miettiä, miten esimerkiksi ulkomaalaistaustaisen hoitajan perehdytys toteutetaan (Ohr ym. 2014). Laadukkaan perehdytyksen toteuttamiseen tarvitaan koko työyhteisön tukea ja ennen kaikkea oikeaa asennetta (Vartiainen 2019).

Artikkeli on valmisteltu osana Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla, CareEP –hanketta, ja haluamme kiittää hankkeen ja tämän artikkelin rahoittamisesta Euroopan sosiaalirahastoa.

Kulttuuri- ja kielitietoinen hoitotyö Etelä-Pohjanmaalla -hankkeeseen voit tutustua täällä CareEP – SeAMK Projektit

Marjut Asunmaa
projektipäällikkö CareEP -hanke
SeAMK

Lähteet:

Kamau S. Oikarainen A. Kiviniitty N. Koskenranta M. Kuivila H. Tomietto M. Kanste O. & Mikkonen K. 2023. Nurse leaders’ experiences of how culturally and linguistically diverse registered nurses integrate into healthcare settings: An interview study. International Journal of Nursing Studies, 146, 1-9.

Ohr SO. Jeong S. Parker V & McMillan M. 2014. Organizational support in the recruitment and transition of overseas-qualified nurses: Lessons learnt from study tour. Nursing & Health Sciences 16(2), 255-261.

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2023. Vastuullisuussuosituksia Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin. 20230215+Vastuullisuussuositukset+sote-henkilöstön+kansainväliseen+rekrytointiin_siisti.pdf (tem.fi)

Vartiainen P. 2019. Filippiiniläisten sairaanhoitajien polut Suomeen. Tutkimus oppimisesta ja työyhteisöintegraatiosta kansainvälisen rekrytoinnin kontekstissa. Tampereen yliopiston väitöskirjat.