Tutustumiskäynnit lisäävät tietoa amk-opinnoista | Julkaisut @SeAMK

Open Campus -tutustumiskäynnit lisäävät maakunnan nuorten tietoa amk-opinnoista

kategoria: 2022, Asiantuntijablogi
#

Ensimmäiset Open Campus -tutustumispäivät yhdeksäsluokkalaisille on viimein toteutettu. SeAMK suunnitteli pilotoivansa tutustumispäiviä jo vuonna 2020, mutta silloisen koronavirustilanteen myötä tapahtuma jouduttiin valitettavasti perumaan. Vuodet ovat edenneet ja suunnitelmia on tässä välissä päivitetty. Joulukuun alkupuolella, 8.-13.12.2022, SeAMK sai vieraakseen yhteensä noin 1000 nuorta eteläpohjalaista. SeAMKin tavoitteena oli käyntien avulla lisätä oman maakunnan nuorten tietoja ammattikorkeakouluopinnoista ja esitellä laadukkaita oppimisympäristöjä.

Yleisesittelyä, hoitotyötä ja robotiikan labran tutustumiskäyntejä.

Visionsa mukaan SeAMK haluaa olla Paras korkeakoulu opiskelijalle, joten omien opiskelijoiden, heidän opiskelukokemusten sekä osaamisen esille tuominen oli tärkeää tässäkin tapahtumassa. Myös arvot kansainvälisyys, yrittäjähenkisyys, SeAMK-henki ja vastuullisuus näkyivät ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nuorten tutustumiskäynnit tapahtuivat joulukuussa siten, että vierailijat osallistuivat yhteen päivään. Ohjelma oli jokaisena tutustumispäivänä sisällöltään samantyyppinen ja sisälsi yleis-, väyläopintoinfon sekä opiskelijoiden tarinoiden lisäksi opastettuja tutustumishetkiä eri tutkinto-ohjelmissa.

Fysioterapiaa ja tutustumista terveysalan labroihin.

Koemme, että nuorille on tärkeää päästä itse näkemään eri oppimisympäristöjä. Vaikka yhdeksäsluokkalaisilla on vielä toisen asteen koulutus (lukio tai ammatillinen koulutus) suoritettavana ennen korkeakouluopintoja, on hyvä saada jo tietoa opinnoista sekä kuulla nuorten AMK-opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien infoa. Heillä on hyvä olla jonkinlainen käsitys eri koulutuksista, jotta tietoja on myöhemmin sitä helpompi täydentää. Näin hakeutuminen korkeakouluun saattaa nopeutua, kun siitä on omakohtainen koettu tilanne taustalla.

Tapahtuman jälkeen kerätty pikapalaute ja muut saadut palautteet osallistuvien koulujen yhteyshenkilöiltä kertovat tapahtuman tarpeellisuudesta ja myös onnistuneesta toteutuksesta. Aina on kuitenkin kehitettävää, joten tarkempi palautteen kerääminen on vasta aluillaan. Tuloksellisuuden arvioiminen ja mahdollisten kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ovat edessä sen jälkeen.

 

Outi Kemppainen, viestintä- ja markkinointipäällikkö
Anna Aula, suunnittelija, hakijapalvelut

Kirjoittajat toimivat Open Campus -tutustumispäivien järjestäjinä.