Ohjelmistosuunnittelu-koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa | Julkaisut @SeAMK

Ohjelmistosuunnittelu-koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa alkaa Ohjelmistosuunnittelu- ja data-analytiikka-koulutus tammikuussa 2023. Koulutuksen tavoitteena on vastata Etelä-Pohjanmaalla vallitsevaan pulaan ohjelmistosuunnittelijoista. Koulutus herätti suurta kiinnostusta ja siihen valittiin 43 korkeakoulututkinnon suorittanutta opiskelijaa. Koulutuksen järjestämiseen ja opetusmateriaalin kehittämiseen saatiin valtionavustusta Opetushallituksen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselta (Jotpa).

Koulutuksen laajuus on 43 opintopistettä ja se koostuu SeAMKin tietotekniikan (insinööri, AMK) tutkinto-ohjelman opinnoista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja. Koulutus kestää hieman yli vuoden ja se on suunniteltu siten, että se sopii sekä aloittelijoille että pidemmälle ehtineille opiskelijoille. Kevään 2023 aikana opiskellaan ohjelmoinnin perusteita ja syksyllä perehdytään web-pohjaisiin järjestelmiin, ohjelmistorobotiikkaan ja data-analytiikkaan.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan työikäisten ihmisten osaamisen kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan jatkuvan oppimisen ohjelmilla on tavoitteena vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin. Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria, hyvää työllisyyskehitystä, julkisen talouden tasapainoa sekä yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Jatkuvan oppimisen koulutukset koostuvat tutkintojen osista. Usein ei ole mielekästä, että korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö suorittaa toisen saman tasoisen tutkinnon hakeutuessaan uudelle alalle. Työikäisen opiskelijan ja yhteiskunnan kannalta on mielekkäämpää, että hän opiskelee vain uudella alalla tarvittavat välttämättömät opinnot. Esimerkiksi konetekniikan AMK-insinöörin ei ole mielekästä suorittaa tietotekniikan insinöörin tutkintoa, vaan opiskella tarvittavat tietotekniikan opintojaksot.

Hyviä kokemuksia aiemmista koulutuksista

SeAMK on vastannut valtion asettamiin jatkuvan oppimisen tavoitteisiin järjestämällä tutkintojen osista koostuvaa koulutusta monilla eri aloilla. Tietotekniikan alalla on alkamassa nyt jo kolmas Ohjelmistosuunnittelu-koulutus. Aiemmista koulutuksista on saatu erittäin hyviä kokemuksia. Aiemmat koulutukset mahdollistivat monille opiskelijoille alan vaihtamisen ja suurin osa työttömistä työnhakijoista työllistyi.

Ohjelmistosuunnittelu-koulutuksen järjestämisen lisäksi nyt saadulla valtionavustuksella kehitetään myös uutta opetusmateriaalia, jota voidaan käyttää myös verkko-opetuksessa. Valtionavustuksen ehtona on, että kehitetty materiaali luovutetaan Jatkuvan oppimisen palvelukeskukselle vastikkeetta. Palvelukeskus saa aineistoon rinnakkaisen käyttöoikeuden sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin. Palvelukeskuksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä kappaleita. Koska materiaali kaikkine aineistoineen täytyy jakaa avoimesti kaikkien saataville, ei materiaalia kannata tehdä Moodleen. Tämän tyyppisen materiaalin jakamiseen ja aineiston tallentamiseen sopii hyvin versionhallintaan käytettävät verkkopalvelut, kuten esimerkiksi GitHub. Tuotettua materiaalia voi käyttää lähiopetuksessa, itseopiskelussa tai verkkokursseilla. Verkko-opintojen suoritusympäristö voidaan sitten toteuttaa esimerkiksi Microsoftin Teams -ympäristössä tai Moodlessa.

Petteri Mäkelä
yliopettaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu