Yritykset tarvitsevat ketteryyttä, luovuutta ja muutoskyvykkyyttä | Julkaisut @SeAMK

Yritykset tarvitsevat ketteryyttä, luovuutta ja muutoskyvykkyyttä

Rajut muutokset yritysten toimintaympäristössä ja maailman tilanteessa, kuten esimerkiksi Covid19-pandemia, voivat tuoda eteen aivan uudenlaisia haasteita. Toisaalta isot muutokset tarjoavat myös mahdollisuuksia niille yrityksille, jotka osaavat sopeutua nopeasti muuttuneeseen tilanteeseen. Kyetäkseen muuntautumaan ja uudistamaan strategiaansa riittävän nopeasti, yrityksissä tarvitaan ennakointikykyä ja joustavuutta. Kyky omaksua uudenlaiset tilanteet, ajatella luovasti ja toimia ketterästi voivat luoda yritykselle merkittävää kilpailuetua muuttuneilla markkinoilla.

Kohti yksinkertaisempaa strategiatyötä

Strategia nähdään ihan liian usein vain isojen yritysten ja organisaatioiden asiana. Tätä näkökulmaa ei ainakaan auta se, että monet strategiatyökaluista on laadittu isojen yritysten näkökulmasta. Sellaisenaan ne voivatkin olla pienissä yrityksissä turhan vaativia ja raskaita. Pienten yritysten ketterät strategiat – hankkeessa tavoitteenamme onkin yksinkertaistaa strategiatyötä ja tehdä siitä helpommin saavutettavaa myös mikro- ja pienille yrityksille. Aika usein myös pienissä yrityksissä on olemassa strategia, se on vain turhan usein ainoastaan yrittäjän tai johtajan pään sisällä. Yksinkertaisimmillaan strategia voi olla sitä, että määritetään mitä tehdään ja se, missä ei olla mukana. Sanoitettua strategiaa on helpompi toteuttaa, ja tässä strategian sanoittamisessa erilaiset työkalut ja menetelmät voivat olla avuksi.

Henkilöstöjohtaminen strategian tukena

Henkilöstöjohtaminen on yrityksen liiketoimintastrategian olennainen osa, joka koskee kaikkia niitä yrityksiä, joissa on vähintään yksi työntekijä. Työhyvinvoinnin ja työterveyden osalta se koskettaa ihan jokaista yritystä. Jotta voidaan varmistaa se, että valittu liiketoimintastrategia saadaan toteutumaan parhaalla mahdollisella tavalla, täytyy ymmärtää millaiset henkilöstökäytännöt tukevat tätä tavoitetta. Millaisia henkilöstöresursseja tarvitaan? Löytyykö riittävää osaamista? Voidaanko kehittää olemassa olevaa vai rekrytoidaanko tarvittavaa osaamista?

Ketteryyttä digitalisaatiosta

Covid 19-pandemia on pakottanut monet yritykset siihen vuosia odotettuun ja kenties jopa välteltyyn digiloikkaan. Etätyösuositukset, muuttuneet palaverikäytännöt sidosryhmien kanssa, asiakkaiden kohtaaminen etäyhteyksillä ja monet muut kysymykset nousivat monessa yrityksessä ratkaistavaksi vasta pakon edessä. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuden muuntautumiseen. Pakon edessä käyttöön otetut toimintatavat ovat voineet tuoda ihan uudenlaisia mahdollisuuksia osaavan työvoiman saatavuuteen ja uusien asiakkuuksien löytymiseen. Se on varmasti myös tuonut esiin ihan uudenlaisia haasteita johtamiselle. Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeessa järjestämme koulutuksia digitalisaation paremman hyödyntämisen tueksi ja tuomme esiin esimerkkejä onnistuneista digiloikista.

Strategiaosaamista Etelä-Pohjanmaan yrityksiin

 Maaliskuussa 2021 aloitetun ESR-rahoitteisen Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläpohjalaisten mikro- ja pienten yritysten strategista osaamista, henkilöstöjohtamisen osaamista ja lisätä valmiutta digitaalisten työvälineiden käyttöön. Hankkeen aikana järjestämme koulutuksia ja työpajoja yrityksille. Lisäksi toteutamme viiden yrityksen kanssa strategiatyön johtamisen pilotit ja viiden yrityksen kanssa henkilöstö- ja osaamisenjohtamisen pilotit. Piloteissa yritysten on mahdollista saada omiin tarpeisiin kohdistuvaa sparrausta ja suunnitteluapua. Hankkeen aikana laadimme myös pienille yrityksille tarkoitetut oppaat ketteristä strategioista ja henkilöstöjohtamisesta.

Piritta Syrjälä
Projektipäällikkö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Sanna Joensuu-Salo
Yliopettaja
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Jutta Mäkipelkola
Projektipäällikkö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri