Yrityksen strategiatyö – uhka vai mahdollisuus? | Julkaisut @SeAMK

Yrityksen strategiatyö – uhka vai mahdollisuus?

Maailma on aina kulkenut kriisistä toiseen. Välissä on seesteisempiä jaksoja, jolloin rakennetaan ja kehitytään. Kriisejä ei saa pelätä, ne annetaan yllättäen. Hyvinä hetkinä pitää toimia. Näin kriisien vaikutukset lieventyvät.

Älä mieti asioita, joihin et voi vaikuttaa. Totta toinen puoli. Välimaastossa on kuitenkin tekijöitä, joita pitää miettiä. Varautuminen yrityselämässä on olennaisen tärkeää. Se ei ole kauhuskenaario vaan toimintasuunnitelma liiketoimintaympäristön muutoksen ja kehityksen varalle. Tätä kutsutaan strategiatyöksi.

Jokaisella yrityksellä on strategia. Se on usein vain omistajan päässä, ehkä jopa pöytälaatikossa, liian harvoin luontevana osana jokapäiväistä toimintaa. Strategiatyö mielletään monesti vaikeaselkoiseksi kokonaisuudeksi. Jo pelkkä sana aiheuttaa vilunväristyksiä.

Strategia on liiketoiminnan tietoturva

Yksinkertaistettuna strategia on organisaation konkreettinen suunnitelma, jolla päämäärä saavutetaan. Se voidaan rinnastaa yrityksen tietoturvaan. Kukaan ei halua menettää elintärkeitä tietoja vaan ne varmennetaan. Yrityksen strategia on liiketoiminnan tietoturva. Strategiatyö varmentaa yrityksen nykytilan ja tulevaisuuden, valmistaa yllätyksiin, luo etenemissuunnitelman ja tahtotilan, johon sitoutua.

Strategiatyöstä saa halutessaan monimutkaista mutta myös ymmärrettävän kokonaisuuden. Tärkeintä on tiedostaa omistajatahto, yrityksen olemassaolo syy, arvot ja päämäärä. Näiden pohjalta tehdään konkreettinen suunnitelma päämäärän saavuttamiseksi. Strategiatyö epäonnistuu, kun se tuodaan annettuna käskynä, perusta luodaan ylimalkaisesti tai työ nähdään janana, jolla on alku ja loppu.

Onnistunut strategia luodaan johdon ymmärtäessä, kuka olemme, millaiseksi haluamme tulla, miten päämäärä saavutetaan? Samalla henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät on saatava osaksi strategiatyötä. Tavoitteita ei saavuteta yksin tai annettuna. Ne vaativat uskottavan ja ymmärrettävän päämäärän ja toimintatavat. Henkilöstö sitoutuu strategiatyöhön, kun heidät otetaan siihen mukaan. Näin he sisäistävät roolinsa strategian toteuttajana, kokevat ylpeyttä onnistumisistaan ja hiovat sitä jatkuvasti paremmaksi.

Asiakkaat ja sidosryhmät sitoutetaan ensisijaisesti omalla toiminnalla ja viestinnällä. Vastataan huutoon, tehdään mitä luvataan. Epäonnistuessa myönnetään virhe, korjataan toimintaa ja varmistetaan, että uusi tapa on sisäistetty. Viime kädessä asiakkaat ja sidosryhmät päättävät olemassaolon oikeutuksen. Ketterät muutokset ovat mahdollisia vain jatkuvalla strategiatyöllä.

Mika Koivupuisto
Projektipäällikkö, Pienten yritysten ketterät strategiat
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Pienten yritysten ketterät strategiat on Keski-Suomen ELY-keskuksen ESR-rahoitteinen hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää eteläpohjalaisten mikro- ja pk-yritysten suunnitelmallista strategiatyötä, osaamisenjohtamista ja digivalmiuksia, jotka ovat kaikki osa yrityksen strategisia valintoja.