Vastuullinen toiminta tärkeää Etelä-Pohjanmaalla vieraileville matkailijoille | Julkaisut @SeAMK

Vastuullinen toiminta tärkeää Etelä-Pohjanmaalla vieraileville matkailijoille

Matkailun vastuullisuuden noustessa yhä merkittävämmäksi keskustelunaiheeksi myös matkailijat kiinnittävät huomiota yhä enemmän vastuullisuuteen suunnitellessaan matkaansa sekä matkansa aikana. Matkailuyritysten vastuullista toimintaa pidetään yhä merkittävämpänä, ja matkailijat alkavatkin jo vaatia vastuullisuutta osoittavia tekoja matkailuyrityksiltä. SeAMKin toteuttamassa Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvityksessä 2021 kerättiin tietoa liittyen matkailijoiden arvoihin ja näkemyksiin vastuullisuudesta.

Matkailijaselvityksessä kysyttiin matkailijoilta, miten vastuullisuus olisi voitu huomioida paremmin Etelä-Pohjanmaan vierailun aikana. Etenkin terveysturvallisuuden huomioiminen koronapandemian myötä koettiin tärkeäksi toimeksi, mutta matkailijat toivoivat myös parempia mahdollisuuksia kierrättämiseen, enemmän kasvisruokavaihtoehtoja ja lähiruoan esille nostamista sekä hävikkiruoan minimoimista. Lisäksi matkailijoilta kysyttiin, miten tärkeinä he pitivät eri vastuullisuustoimia, joista etenkin paikallisuuteen liittyvät toimet kuten paikallisen työvoiman ja ruoan käyttäminen sekä paikallisen kulttuurin esille tuominen nousivat merkittäviksi aiheiksi. Myös yritysten ympäristöystävällisyyteen liittyvät teot nähtiin tärkeinä toimenpiteinä.

Etelä-Pohjanmaalla vierailevat matkailijat pitävät vastuullisuutta osoittavia toimenpiteitä tärkeinä, ja toivovatkin myös parempaa viestintää yritysten vastuulliseen toimintaan liittyen. Koronapandemia on nostanut vahvasti esille terveysturvallisuuteen liittyvät toimet ja niistä viestimisen, ja matkailijat kokevatkin siihen panostamisen vastuullisena toimintana. Matkailijoiden tietoisuus vastuullisuudesta on lisääntynyt, mikä on otettava huomioon matkailuyritysten ja kohteiden toiminnan kehittämisessä. Tähän muuttuvaan toimintaympäristön vaatimuksiin vastaaminen edellyttää matkailutoimijoilta toimenpiteitä, ja Etelä-Pohjanmaan matkailuyrityksissä tehdäänkin jo työtä vastuullisuuden edistämiseksi. Myös Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla – hankkeella pyritään vastaamaan tähän toimintaympäristön muutokseen ja asiakkaiden toiveisiin lisäämällä tietoisuutta vastuullisuudesta alueen yrittäjille sekä pyrkimällä jalkauttamaan vastuullisuutta edistäviä toimenpiteitä Etelä-Pohjanmaan matkailun kentälle.

Jonna Kielenniva
TKI-asiantuntija
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Tämä julkaisu on osa Kohti kestävää matkailua Etelä-Pohjanmaalla – hanketta, jonka rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto).

Lähde:

Etelä-Pohjanmaan matkailijaselvitys 2021