Uusia markkinointiviestinnän keinoja Padel Kauhavalle | Julkaisut @SeAMK

Uusia markkinointiviestinnän keinoja Padel Kauhavalle

#

Maakuntakorkeakoulu yritysten ja alueen tukena

Maakuntakorkeakoulun aluekehittäjien tavoitteena on pitää huolta, että maakunnan yritysten osaamis- ja kehittämistarpeet tiedostetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, ja nämä otetaan huomioon jatkuvan oppimisen tarjonnan suunnitteluissa kuin myös tutkimus- ja kehittämistyössä. Opiskelijatyöt ja -projektit tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden korkeakouluyhteistyöhön pienillekin yrityksille ja samalla opiskelijat saavat tärkeää työelämälähtöisyyttä opintoihinsa sekä verkostoitumismahdollisuuden työnantajien kanssa. Alla esimerkki tämän kevään aikana toteutetusta opiskelijaprojektista.

Työelämälähtöisyyttä opintoihin ja uusia ideoita yritykselle

Yritysten toimeksiannot tarjoavat hienon työelämälähtöisyyden opintojaksoille ja yritykselle mahdollisuuden uusiin ideoihin ja jopa suoran yhteyden asiakkaisiin. Tänä keväänä Padel Kauhava pääsi toimeksiantajaksi liiketalouden opiskelijoiden Markkinointiviestintä-opintojaksolle. Yritys toivoi erityisesti vinkkejä someviestintään, mutta myös ideoita miten täyttää halli hiljaisina aikoina.

Neljä opiskelijaryhmää toisen vuoden tradenomiopiskelijoita pureutui yrityksen kehittämishaasteeseen. Opiskelijat olivat työstäneet toiminnan nykytila-analyysin, jossa erityisesti esiteltiin mahdolliset ongelmakohdat, ja joiden perusteella lähdettiin työstämään suunnitelmaehdotusta. Itse markkinointiviestintäsuunnitelmissa esiteltiin markkinointiviestinnän tavoitteet, kohdeyleisö, viestinnän kanavat, aikataulu sekä budjetti.

Kuva 1: Ryhmä A:n ideoita erityyppisistä somesisällöistä.

Ryhmien vinkeistä löytyi ajatuksia hakukoneoptimointiin, markkinoinnin vuosikelloon, mainos- ja myyntikampanjoihin juhlapyhien yhteyteen, asiakkaiden sitouttamiseen osaksi yrityksen someviestintää, yrityksen arvojen esiin tuomista, tyytyväisyyskyselyt, porrastettu hinnoittelu eri aikoihin ja eri kohderyhmille ja yhteistyö yritysten kanssa esim.  tyhy-toiminnan merkeissä.

Vaikka itse toimeksianto oli sama kaikille neljälle ryhmälle, löytyi jotain uutta jokaisesta työstä.

– Aivan huikeita ideoita ja oivalluksia – jokaisesta työstä löytyi jotain konkreettista, jota voidaan hyödyntää pikaisessakin aikataulussa, totesi Padel Kauhavan edustaja Petra Arvola palautetilaisuuden päätteeksi.

Opintojakson ohjaajina toimivat markkinoinnin lehtori Terhi Anttila ja viestinnän lehtori Saija Råtts, jotka kiittelivät Padel Kauhavaa mielenkiintoisesta toimeksiannosta.

Kuva 2: Ryhmä B:n somekampanjaidea.

Tiina Hietala
Aluekehittäjä
SeAMK