Uudistuva maakunnallinen yritysten omistajanvaihdospalvelu | @SeAMK-verkkolehti

Uudistuva maakunnallinen yritysten omistajanvaihdospalvelu

Maakunnallisia yritysten omistajanvaihdospalveluja (ov-palveluja) on ollut saatavilla 2000-luvun alusta. Tilanne on vaihdellut maakunnittain mutta pitkäjännitteisimmin tätä työtä on tehty Etelä-Pohjanmaalla, jossa palvelu on alkanut heti 2000-luvun alussa. Matalan kynnyksen omistajanvaihdospalvelujen perusrunko muodostuu tapaamisista omistajanvaihdosta suunnittelevien yrittäjien kanssa, yrittäjien ohjaamisesta tapauskohtaisesti tarvittavien yksityisten ja julkisten palvelujen hyödyntämiseen, eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamisesta sekä toimenpiteistä omistajanvaihdoksiin liittyvän tiedon levittämiseksi.

Esimerkiksi Satakunnassa ov-neuvontapalvelu on käynnistynyt jo reilut 8 vuotta sitten. Aluksi toimittiin hankkeena, mutta toiminta on vakiintunut. Kaikki Satakunnan 17 kuntaa tai kaupunkia sekä kehittämisyhtiö ovat mahdollistaneet tämän osallistumalla kustannuksiin ja näin yrittäjille voidaan tarjota maksutonta perusneuvontaa.  Monelle yrittäjälle yrityksen myynti tai osto on ainutkertainen kokemus. Luottamuksen rakentaminen on olennainen osa onnistunutta omistajanvaihdosprosessia. Henkilökohtaiset tapaamiset yrittäjien kanssa ovat maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun keskiössä.

Myös ov-palvelut digitalisoituvat

Omistajanvaihdospalvelujen toimintaympäristö ja asiakkaat muuttuvat. Digitalisaatio ja sen pohjalle rakentuneet teknologia ja uudet toimintatavat mahdollistavat uusia vaihtoehtoja henkilökohtaisten tapaamisten rinnalle. Maakunnallisen omistajanvaihdospalvelun seuraavien askelten joukossa on ensinnäkin palvelun toteuttaminen jokaisessa maakunnassa. Tämä vahvistaa edelleen nyt jo tapahtuvan maakunnallisten omistajanvaihdosasiantuntijoiden keskinäisen yhteistyön ja vertaisoppimisen tarvetta. Palvelujen ja toimintatapojen luotettava toteuttaminen ja pitkäjänteinen kehittäminen edellyttävät maakunnittaisia vastuuorganisaatioita ja riittäviä resursseja.

Tässä ajassa olevia uusia mielenkiintoisia tapoja palvelujen toteuttamiseen ovat podcastit, webinaarit, videoklipit, whatsapp ja verkkotapaamiset. Näiden uusien palvelumuotojen käyttöönoton myötä yrittäjää voidaan palvella joustavasti ajan ja paikan suhteen. Satakunnan Yrittäjät ovat hyvää vauhtia uudistamassa omaa maakunnallista omistajanvaihdospalvelu. Heidän nettisivustolla on pian katsottavissa videoklippejä omistajanvaihdosneuvonnasta yrityksen ostajalle, myyjälle ja sukupolvenvaihdosta pohtivalle. Teemoina ovat mm. verotus ja rahoitus. Verkko mahdollistaa palvelujen hyödyntäminen koko Suomen alueella. Näin ollen esimerkiksi webinaarien toteuttaminen yhteistyössä eri maakuntien ja kansallisten ov-toimijoiden kanssa muodostaa yhden mielenkiintoisen uuden haasteen.

Osassa maakuntia omistajanvaihdospalvelut ovat vakiinnuttaneet paikkansa yrittäjyyden ekosysteemissä. Toivottavasti omistajanvaihdosten keskeinen rooli kasvuyrittäjyyden edistämisessä tunnistetaan kaikissa maakunnissa ja näin päästään luomaan hyvät edellytykset maakunnallisten omistajanvaihdospalvelujen kehittämiselle ja valtakunnalliselle yhteistyölle.

 

Pia Österlund, Satakunnan Yrittäjät
Juha Tall ja Elina Varamäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu