Tänne mahtuu pieni armeijakin! | Julkaisut @SeAMK

Tänne mahtuu pieni armeijakin!

#

Seinäjoen ammattikorkeakoulun projektiopinnot tuovat opiskelijoille monipuolisen lisän korkeakouluopiskeluun ja tarjoavat mahdollisuuksia toimia yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa ratkoen aitoja työelämän toimeksiantoja. SeAMKProssa projekteja työstetään pienissä monialaisissa ryhmissä: opiskelijat saavat kokea mitä projektityöskentely vaatii ja samalla vahvistaa omaa kehittyvää asiantuntijuuttaan.

Viime syksynä yksi SeAMKPro-tiimeistä sai toimeksiannon kauhavalaiselta Lentohotellilta. Yrityksellä oli toiveissa apua erityisesti markkinointiviestintään liittyen. Neljähenkisessä opiskelijatiimissä työskentelivät restonomiopiskelija Timo Sippola (projektipäällikkö), geronomiksi opiskeleva Mika Harju (projektisihteeri), sekä kaksi kauhavalaista konetekniikan insinööri-opiskelijaa, Tapani Kauppi ja Mikael Ojavainio. Tämä monialainen opiskelijaryhmä lähti Lentohotellin Anna Angerviston ohjeistuksella työstämään haastetta syysloman jälkeen. Ohjaajana ryhmällä toimi SeAMKin markkinoinnin lehtori Terhi Anttila.

Lentohotellin toimeksiannon keskiössä oli sosiaalisen median markkinoinnin tehostaminen, yhdenmukaistaminen ja konkreettinen vuosisuunnitelma. Opiskelijoilla oli työssään apuna yrityksen markkinoinnin vuosikello, jossa näkyivät tärkeimmät kohderyhmät, heille myytävät tuotteet sekä kuukausiaikataulu.

”Aivan mahtavia tuloksia! Paljon sellaista mitä ei olisi itse ajateltu.”, toteaa Lentohotellin Angervisto projektin loppupalaverin jälkeen. Opiskelijat olivat tuottaneet yritykselle viikottaisia postauksia sosiaalisen median kanaviin (instagram, facebook, linkedin sekä google). Alueen historia oli hienosti nivottu mukaan markkinointiin, juuri kuten yritys oli toivonutkin. Opiskelijaryhmä oli kaivanut vanhoja Ilmasotakoulu-aiheisia valokuvia, jotka toimivat hienosti pohjana somepäivityksissä. Lentohotellin tunnettuutta pyrittiin lisäämään helposti muistettavilla sloganeilla esim. ”Hae siipesi meiltä!” tai ” Tilaa vaikka pienelle armeijalle!”.


Kuvissa esimerkkejä opiskelijaryhmän suunnittelemasta somemainoksesta sekä Instagram-päivityksestä.

Opiskelijat kokivat sosiaalisen median markkinoinnin kiinnostavana ja hyödyllisenä aiheena, vaikka eivät itse markkinointiin olleetkaan opinnoissaan keskittyneet. Vaikka opiskelijat päivittäin somea opintojen ulkopuolella käyttävätkin, antoi toimeksianto ihan uusia näkökulmia. Opiskelijat myös uskoivat, että tämänkaltainen markkinoinnin toimeksianto sopii ihan kaikkien alojen opiskelijoille, koska myös työelämässä, alasta riippumatta, tarvitaan markkinoinnin osaamista. Haastavimmaksi ryhmä koki aikataulujen ja tapaamisten sovittelun. Pääasiallisesti kommunikointi tapahtui Whatsappin tai Teamsin välityksellä, mutta tämäkin tarjosi oikein hyvää oppia työelämää varten.

Lentohotelli on ollut aktiivisesti mukana korkeakouluyhteistyössä jo vuosia. Angervisto kannustikin yrityksiä ottamaan kaikki hyöty irti korkeakouluyhteistyöstä. Tälläkin hetkellä yrityksellä oli suunnitelmissa ottaa osaa OSMO-hankkeen tarjoamaan maksuttomaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailu-, sekä tapahtuma-alan yrityksille suunnattuun lisäkoulutukseen. Yritys on myös mukana JPYP:n yritysryhmähankkeessa, jossa tavoitteena on houkutella uusia matkailijoita EP:lle uusien matkailutuotteiden myötä. Myös kesäharjoittelijan suhteen oli jo verkot vesillä SeAMKin restonomitutkintolaisten suuntaan.

Tiina Hietala
Aluekehittäjä
SeAMK Maakuntakorkeakoulu