Talouden suunnittelu ja tavoitteellisuus lisäävät työntekijöiden sitoutumista

Uudistumishalukkuutta, liiketoiminnallisia muutoksia, kykyä kehittää ja kehittyä taikka investointeja tulevaan. Yritysten kasvu ja talouden johtaminen kulkevat käsi kädessä. Strategioita kasvuun ja sen johtamiseen voi olla useita, mutta tiettyihin talouteen liittyviin asioihin kannattaa kiinnittää erityisestä huomiota.

Timo Maunula, Finanssia Group Oy:stä, korostaa erityisesti suunnitelmallisuuden, budjetoinnin sekä tunnuslukujen seuraamisen merkitystä ja kehottaa pitämään mielessä laadun ja hinnan merkityksen ratkaisutekijöinä.

– Talouskasvussa olisi hyvä lähteä aina liikkeelle budjetista, joka on mielestäni eteenpäin katsomista numeroiden valossa. Kannattaa asettaa selkeät tavoitteet ja budjetointihan on tavallaan tavoitteiden asettamisesta ja sillä nimellä siitä voidaankin puhua, Maunula toteaa.

Maunula piti Kasvuyrittäjyys ja talouden johtaminen -koulutuksen elokuun lopussa Framilla. Hänellä on pitkä kokemus niin yrittäjyydestä, vakuutus- kuin rahoitusalaltakin. Koulutuksessa näkökulmana oli erityisesti talouden johtaminen ja talouden suunnittelun merkitys.

– Päässä olevia suunnitelmia on helppo muuttaa. Sen vuoksi kehotankin aina, että suunnitelmat kannattaa tulostaa päästä paperille. Silloin niistä tulee oikeasti konkreettisia ja niitä on helpompi seurata.

– Jotta suunnittelusta ja budjetin tekemisestä on apua, tulee budjettia myös seurata. Aivan sama asia kuin strategian kanssa, Maunula lisää.

Maunula korostaa, että myös työntekijöiden sitoutuminen lisääntyy, kun tavoitteet, sekä numeeriset että ei-numeeriset, kerrotaan ja esitetään henkilöstölle selkeästi. Tavoitteista tulee näin ollen mitattavia ja niiden toteutumista on tällöin myös helpompi seurata. Silloin saadaan helposti selville, jäätiinkö vähän alle vai mentiinkö reilusti yli.

Laatu ja hinta ratkaisevat

Budjetin lisäksi Maunula nosti esiin myös erilaiset tunnusluvut, joiden seuraamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Yrityksen on hyvä valita itselleen parhaiten sopivat tunnusluvut, joiden avulla pysytään selvillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja voidaan ennakoida tulevaa.

– Kasvu syö kassaa, on hyvä pitää mielessä. Ja muistaa kannattaa myös, että laadun ja hinnan merkitys ratkaisee. Niihin kannattaa kiinnittää paljon huomiota.

Samanhenkisiä naisia

Koulutus ja siihen liittyvä työpaja järjestettiin osana Omistajavaihdoksilla naisten yrityksen kasvuun -hanketta. Koulutukseen osallistuivat myös Lankava Oy:n toimitusjohtaja Kirsti Karppinen sekä kehityspäällikkö Anne Matikainen. Lankavan tulevaisuuden suunnitelmissa on kasvaa sekä ulkomailla että kotimaan markkinoilla.

– Tämän kevään aikana olemme saaneet paljon uusia, nuoria, käsityöharrastajia asiakkaiksemme. Nyt on selvästi ollut meneillään sellainen käsityöbuumi, Kirsti Karppinen toteaa.

– Koska koronan vuoksi kevään perinteiset käsityömessut peruuntuivat, niiden tilanne ideoitiin isot käsityömessut verkkoon. Myös tämä toi meille paljon uusia asiakkaita. Lisäksi me olemme muuttaneet uusiin tiloihin ja saaneet senkin kautta lisää myyntiä. Toivotaan, että tämä hyvä suuntaus ja kiinnostus käsitöihin jatkuu myös tulevaisuudessa, Karppinen jatkaa.

Karppinen ja Matikainen kertovat osallistuneensa hankkeen koulutuksiin, aina, kun aikaa on riittänyt. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä muiden yrittäjien tapaamisiin.

– Kyllä näistä koulutuksista aina saa myös jonkun uuden idean tai intoa työhönsä, Matikainen sanoo.

– Tämän hankkeen koulutukset ovat olleet oikein voimaannuttavia, kun on saanut samanhenkisten naisten kanssa tavata, Karppinen jatkaa hymyillen.

Lisätietoa hankkeesta sekä siihen liittyvistä koulutuksista löydät täältä:

https://www.seamk.fi/yrityksille/tki-projektit/omistajanvaihdoksilla-naisten-yritykset-kasvuun/

Saija Råtts
Viestinnän lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Anne Matikainen ja Kirsti Karppinen Lankava Oy:stä toivovat, että tämän kevään suuri innostus käsityöharrastukseen, erityisesti nuorten parissa, jatkuu tulevaisuudessakin.