Strategia on päättymätön peli | Julkaisut @SeAMK

Strategia on päättymätön peli

Jos teet jossain kuvapankissa haun sanalla ”strategia” tai ”strategy”, saat aika usein ehdotukseksi kuvia shakkinappuloista tai palapelin paloista. Jostain syystä haut on opetettu tunnistamaan strategian pelillisyys, mutta oikeassa strategiatyössä sitä ei vielä kovinkaan usein tunnisteta.

Liian usein strategia nähdään staattisena ja muuttumattomana. Dokumenttina, joka laaditaan kerran 3 – 5 vuodessa ja unohdetaan sitten sinne toimitusjohtajan tai yrittäjän kaapin pohjalle. Sieltä se sitten kaivetaan esiin, kun on aika päivittää strategiaa. Pahimmassa vaihtoehdossa strategian päivittäminen on sitä, että vaihdetaan numerot vastaamaan sen hetken tilannetta. Tällöin strategiaa tehdään vain siksi, että niin kuuluu tehdä, ei siksi että sitä käytettäisiin aidosti työkaluna.

Shakki ja palapeli strategian symboleina ovat vähän ristiriitaisia. Omalla tavallaan ne kertovat strategiatyön pelillisyydestä ja siitä, että tavoitteet saavutetaan siirto kerrallaan tai pala palalta. Mutta tavallaan niiden viesti on väärä. Strategia kun välttämättä ei koskaan tule valmiiksi. Paitsi, jos strategisena tavoitteena on yrityksen myynti tai lopettaminen. Silloin shakkimatti tai valmiiksi rakennettu palapeli voi olla mahdollinen lopputulema myös strategisessa pelissä. Mutta yleisemmin uuden strategian suunnittelu aloitetaan jo ennen kuin edellinen päättyy ja lähes aina vanhasta strategiasta viedään jotain uuteen.

Strategian pelillistäminen motivoi, sitouttaa ja palkitsee

Symboliikassa ollaan kuitenkin oikeilla jäljillä. Strategiaa on nimittäin mahdollista pelillistää myös ihan oikeasti, eikä vain symbolisella tasolla. Pelillistämistä voidaan hyödyntää strategian valmistelun osallistamiseen ja myös sen toteutumisen seurantaan. Strategian pelillistäminen sitouttaa ja motivoi henkilöstöä ja vahvistaa osallisuuden kokemusta. Pelillistämistä voidaan toteuttaa hyödyntämällä tehtävien pisteyttämistä, edistymisen seurantaa ja palkitsemista esimerkiksi erilaisilla kunniamerkeillä. Pelillistämisen apuna voidaan käyttää erilaisia, siihen tarkoitukseen sopivia mobiili- tai selainpelejä. Myös erilaisia lautapelitoteutuksia on mahdollista hyödyntää strategiatyön tukena.

Pelillistäminen voi olla myös sitä, että nostetaan liiketoiminnan kannalta merkittäviä lukujen esiin jotenkin kiinnostavalla ja innostavalla tavalla. Ihan yksinkertaisimmillaan se voi olla itse laadittu A3-kokoinen paperi kahvihuoneen seinällä, johon on valittu jotain strategiaan liittyviä teemoja, joihin jokainen saa kommentoida ja nämä kommentit pisteytetään muiden osallistujien toimesta.

Pienten yritysten ketterät strategiat -hanke

Maaliskuussa 2021 aloitetun ESR-rahoitteisen Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeen tavoitteena on parantaa eteläpohjalaisten mikro- ja pienten yritysten strategista osaamista, henkilöstöjohtamisen osaamista ja lisätä valmiutta digitaalisten työvälineiden käyttöön. Hankkeen aikana järjestämme koulutuksia ja työpajoja yrityksille. Tulemme laatimaan myös oppaat ketteristä strategioista ja henkilöstöjohtamisesta erityisesti pienten yritysten näkökulmasta. Lisäksi toteutamme viiden yrityksen kanssa strategiatyön johtamisen pilotit ja viiden yrityksen kanssa henkilöstö- ja osaamisenjohtamisen pilotit. Piloteissa yritysten on mahdollista saada omiin tarpeisiin kohdistuvaa sparrausta ja suunnitteluapua. Esimerkiksi strategiatyön pelillistämistä olisi mahdollisuus lähteä sparrailemaan strategiatyön pilotoinnissa!

Piritta Syrjälä
Projektipäällikkö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri