SeAMK Lift –rahoitus keksijän apuna | Julkaisut @SeAMK

SeAMK Lift –rahoitus keksijän apuna

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategiassa 2020 on sovittu, että korkeakoulutoimijat edistävät innovaatioketjun katkeamatonta toimintaa yhdessä maakuntakorkeakoulun, kuntien elinkeinotoimen ja muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Tämä tapahtuu muun muassa kannustamalla yksittäisiä tutkijoita, TKI-toimijoita, opettajia tai opiskelijoita kaupallistamaan omia innovatiivisia ideoitaan. Silta kaupallistamiseen -hankkeessa on kasvatettu Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön kaupallistamisosaamista monin eri tavoin. Tavoitteena on ollut vahvistaa alueen osaamis- ja innovaatiojärjestelmää esimerkiksi rakentamalla uudenlaisia polkuja keksijöiden käyttöön.

Hankkeen yhtenä päämääränä on ollut tehostaa uusien innovaatioiden tuottamista ja lisätä myös yritysten kiinnostusta korkeakoulujen kumppanuuteen. Hankkeessa on pyritty lisäksi mallintamaan kiinnostavia toimintatapoja tutkimuslähtöisten tulosten ja ideoiden kaupallistamisen edistämistä varten sekä määrittelemään parhaimpia reittejä tiedon siirtymiseen korkeakoulujen sekä yritysten välillä.

Yksittäisen idean syntymisestä on kuitenkin vielä pitkä matka valmiiseen tuotteeseen tai palveluun. Usein ei etukäteen huomata myöskään sitä, että kaupallistaminen vaatii runsaasti aikaa. Voidaankin sanoa, että varsinainen työ alkaa vasta kaupallistamisprosessia aloitettaessa, ja idean keksiminen on se helpoin osuus.

Saatavana myös rahallista tukea

Silta kaupallistamiseen -hankkeessa tämä ongelma on tunnistettu. Siksi hankkeessa on suunniteltu uudenlainen tukimuoto ideoiden jatkokehittämistä varten: SeAMK Lift-rahoitus. Rahoitus on tarkoitettu SeAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle omien ideoiden edistämistä varten.  Rahoitusta voidaan myöntää maksimissaan 500 euroa vähintään kahden hengen tiimeille. Tiimiin voi myös kuulua SeAMKin ulkopuolisia jäseniä. Kehitysraha on käytössä kahdeksan kuukauden ajan, jolloin tiimillä on mahdollisuus kehittää omaa innovatiivista ideaansa myyntivalmiiksi tuotteeksi. Kehitettävä idea voi olla esimerkiksi uusi tuote, palvelu, sovellus tai liiketoimintamalli. Kehittäminen ei kuitenkaan saa tapahtua jo olemassa olevan yrityksen hyödyksi. Rahaa ei myöskään makseta suoraan tiimin jäsenten tilille vaan erilaiset hankinnat tehdään vasta SeAMKin hyväksynnän jälkeen.

SeAMK Lift-rahoituksen tavoitteena on kuroa kuilua umpeen idean syntymisen ja kaupallistumisen välillä. Rahoitus toivottavasti aktivoi keksijöitä tuomaan omat ideansa esiin. Pöytälaatikossa olevasta ideasta ei kukaan hyödy.

Seliina Päällysaho
tutkimuspäällikkö SeAMK

Pirjo-Leena Ketola
korkeakouluasiamies, SeAMK Maakuntakorkeakoulu

Petra Sippola
lehtori, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Kirjoittajat työskentelevät Silta kaupallistamiseen –hankkeessa. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pirkanmaan liito ja Etelä-Pohjanmaan liitto). Hankkeen toteuttajia ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä Seinäjoen yliopistokeskus/Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Hankeaika on 1.10.2016 – 30.6.2018.