Paikallislehti kunnan elinvoiman lisääjänä

Maakunta- ja soteuudistus kaatui mutta kunnat pysyvät joka tapauksessa. Kunnat ovat muutoinkin elinvoimaisuuden edistämisen keskeisiä toimijoita. Kunnilla on tähän työhön kunnallisverotuksen kautta vahvat taloudelliset kannusteet. Keskiössä on yritystoiminnan ja työllisyyden edistäminen erilaisilla elinkeinopoliittisilla toimilla mutta yhtä merkittävää on myös kuntalaisten asuinviihtyvyydestä huolehtiminen laaja-alaisesti.

Kuntien elinvoima muodostuu kaiken kaikkiaan monesta asiasta. Paikallislehti on yksi tällainen tekijä. Paikallislehden keskeinen kilpailuetu tulee esille sen nimestä. Pienille yrityksille, niiden liiketoiminnoille ja paikkakunnan omalle lehdelle menestyminen paikallisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on yhteinen kilpailuedun lähde. SeAMKin aiemmin toteuttaman Kuntien elinkeinotoimien tulevaisuuden näkymät Etelä-Pohjanmaalla -tutkimuksen mukaan paikallisen elinvoiman edistäminen perustuu aina luottamukseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kesken.

Paikallislehden oman elinvoiman perusasioita ovat uskolliset tilaajat, riittävästi mainostajia tarpeeksi suurella panostuksella ja osaava henkilöstö. Tekemisen tuloksena pitää olla juttuja paikallisista ihmisistä, ilmiöistä, yhteisöistä, yrityksistä ja tapahtumista.

Paikkakunnan omissa asioissa syvästi kiinni oleva paikallislehti on avainpelaaja piristämään kunnan ja sen elinkeinotoimijoiden sekä yrittäjien yhteisiä ponnistuksia elinvoimaisen paikallisen yhteisön rakentamisessa. Parhaimmillaan kunnalla, yrittäjillä ja paikallislehdellä on vahva tunne samaan maaliin pelaamisesta. Toisaalta, jos joku näistä kolmesta tahosta puuttuu joukkueesta, kasvavat jäljelle jäävien roolit merkittävästi. Pelistä tulee ontuva ja pelaamisen taso laskee. Etelä-Pohjanmaalla on totuttu ammentamaan omaan tekemisen naapureiden menestyksestä. Etelä-Pohjanmaa tarvitsee menestyviä paikallisia joukkueita rakentamaan elinvoimaista maakuntaa.

Juha Tall