Ostajakoulusta uusia yrityksen ostajia | @SeAMK-verkkolehti

Ostajakoulusta uusia yrityksen ostajia

Yritykselleen jatkajaa etsiviä yrittäjiä on yhä enemmän. Luopumisen taustalla on usein yrittäjän saavuttama eläkeikä. Omistajanvaihdoskeskustelussa päähuomio on pitkään ollut yrityksen myyjissä ja sellaisissa kysymyksissä kuin että aloitetaanko yrityksen myynti tarpeeksi ajoissa, onko yritys myyntikunnossa ja mitä tapahtuu yrittäjän identiteetille hänen luopuessaan yrityksestä.

Vaikka yritys olisi priimakunnossa, kauppaan tarvitaan myös se toinen osapuoli. Ostajan löytyminen on yksi yleisimmistä haasteista. Etenkään maaseutumaisissa ympäristöissä kuten Etelä-Pohjanmaalla, ei ostajan tai jatkajan löytäminen ole välttämättä helppoa.

Ostajan ja myyjän erilaiset näkökulmat

Ostajan silmin yrityskauppa näyttää erilaiselta kuin myyjän näkökulmasta. Ostaja rakentaa yrityskaupassa omaa tulevaisuuttaan.  Valmiin yrityksen ostaminen tarjoaa nopean startin yrittäjyyteen, valmiit asiakassuhteet ja vauhdissa olevan toiminnan. Esimerkiksi nämä ovat ostamisesta saatavia hyviä puolia perustamiseen verrattuna.

Sopivaa ostokohdetta ei välttämättä ole helppo löytää. Myyjällä ja ostajalla voi olla hyvin erilaisia näkemyksiä kaupan kohteesta ja ehdoista, joten kaupankäynnin yhteydessä käytäviin neuvotteluihin olisi hyvä varautua. Kaikki neuvottelut eivät myöskään johda kauppaan, mutta sen ei pidä lannistaa. Sopivan ostokohteen löydyttyäkään ostaja ei valitettavasti pääse täysin valmiiseen pöytään. Omistajan vaihtuminen merkitsee muutosta ja muutosten johtamiseen on hyvä varautua. Ja yksi suuri kysymys on yrityksen arvo. Ei ole harvinaista, että myyjä ja ostaja ajattelevat sen eri suuruiseksi. Entä mistä löytyy rahoitus ja kuinka kaupan toteutus käytännössä hoidetaan?

Ostajakoulusta ideat ja opit ostamiseen

Yritysostoon liittyvät haasteet on helpompi voittaa, jos niihin on ennalta valmistautunut.  Koska potentiaalisia ostajia tarvitaan yhä enemmän, on syytä pohtia ja etsiä keinoja, joilla yrityksen ostoon voidaan kannustaa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa valmistellaan parhaillaan ostajakoulun pilotointia. Ensimmäisen kierroksen toteutus tehdään Yrityksen ostaminen (5 op) opintojaksona. Ostajakoulun sisällöt pohjautuvat omistajanvaihdostutkimuksista ja toteutuneista omistajanvaihdoksista saatuun tietoon ja sen kehittely mahdollistui hankerahoituksella. Uusia toimintamalleja jatkuvuuden ja kasvun kiihdyttämiseksi on EAKR-rahoitteinen hanke, jota rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto. Toteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja SEDU.

Ammattikorkeakoulun opiskelijoista valtaosa on nuorta väkeä. Muutaman vuoden sisällä he kuitenkin etsivät itselleen kiinnostavaa työpaikkaa. Siinä vaiheessa opintojen aikana kylvetty ajatus yrityksen ostamisesta voi hyvinkin saada siivet aleen.

Yrityksen ostaminen -opintojakso on tarjolla SeAMKin omien opiskelijoiden lisäksi kaikille kiinnostuneille avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnan kautta. Tavoitteena on, että oppi ja vinkit yrityksen ostamisesta jäävät nuoremmille opiskelijoille hautumaan tulevaa tarvetta varten. Pilotointivaiheessa keväällä 2022 on lisäksi kaikilla kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua opintojakson viiteen tapaamiseen, vaikka koko opintojaksoa ei haluaisikaan suorittaa. Ajatuksena on, että mahdollisimman moni kasvusta ja yrityksensä kehittämisestä kiinnostunut yrittäjä ottaisi ostajakoulun vinkit omakseen.

Lisätietoja: salla.kettunen@seamk.fi

Salla Kettunen, asiantuntija, TKI, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Juha Tall, omistajanvaihdosasiantuntija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Anmari Viljamaa, yliopettaja, Seinäjoen ammattikorkeakoulu