Opasvideo hallitustyöskentelyn aloittamiseen | Julkaisut @SeAMK

Opasvideo hallitustyöskentelyn aloittamiseen

Toimiva hallitus tuo yritystoimintaan ryhtiä, tukee yrittäjää päätösten pohtimisessa ja tekemisessä. Päätäntävalta säilyy yrittäjällä. Menestyvillä yrityksillä on tutkitusti verrokkiryhmää aktiivisempaa hallitustyöskentelyä. Yrityksen ulkopuolisen jäsenen ottaminen mukaan hallitustyöskentelyyn jämäköittää työskentelyä entisestään. Ulkopuolisen, määräaikaisen jäsenen avulla voidaan hankkia yritykselle sitoutunutta asiantuntemusta ja yhteyksiä kulloinkin tarpeen olevasta aihepiiristä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Suomen metsäkeskuksen toteuttamassa Puutuotealan kasvuhankkeessa on tuotettu opasvideo hallitustyöskentelyn hyödyistä ja organisoinnista. Videon avulla halutaan kannustaa yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn aloittamiseen ja annetaan vinkkejä siihen. Lisäksi videolla kerrotaan hallitustyöskentelyn tilanteesta pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla.

Videolla lähestytään hallitustyöskentelyä käytännönläheisesti. Asiantuntijat kertovat mm. mitä hyötyä hallitustyöskentelystä on, mitä lisäarvoa sillä voidaan saada yritykselle, kuinka hallitus toimii ja esitetään näkökulmia miksi hallituksessa kannattaisi olla myös yrityksen ulkopuolinen jäsen. Kynnyksenä voi olla se, mistä yrityksen ulkopuolisia jäseniä voisi löytyä. Siihenkin videolla etsitään vastausta, nimittäin esimerkiksi Kauppakamari, tilitoimistot ja Etelä-Pohjanmaalla toimivat hallituspartnerit voivat auttaa siinä asiassa.

Hallitustyöskentely tukee yrityksen menestystä valvomalla, että mennään oikeaan suuntaan ja saavutetaan strategiset tavoitteet. Tavoitteiden kannalta oikein valittujen ulkopuolisten jäsenten avulla saadaan yritykselle sitoutuneita, osaavia sekä tarvittavan osa-alueen tietoja ja taitoja omaavia henkilöitä. Hallitustyöskentely jämäköittää yrityksen toimintaa.

Videolla ääneen pääsee niin tutkimuksellinen puoli, yrittäjät jotka saavat apua hallitustoiminnasta sekä ulkopuolisina jäseninä hallituksessa toimivat. Asiantuntijoina ovat Myynninmaailma Oy:n toimitusjohtaja Mikko Isoniemi, PRP Oy:n toimitusjohtaja Ossi Viljanen, Jetta-Konsernin nyt jo väistyvä hallituksen puheenjohtaja Antti Hietaniemi ja Seinäjoen ammattikorkeakoulusta vararehtori, E-P:n Osuuskaupan hallituksen puheenjohtaja Elina Varamäki sekä yliopettaja Sanna Joensuu-Salo.

Video on katsottavissa Youtubesta osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=3k0-62GAdlI

Puutuotealan kasvuhanke on saanut rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Teksti:

Salla Kettunen
asiantuntija TKI, SeAMK

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja SeAMK