Naisyrittäjät tarvitsevat tukea ja kannustusta omistajanvaihdoksiin | @SeAMK-verkkolehti

Naisyrittäjät tarvitsevat tukea ja kannustusta omistajanvaihdoksiin

Naisyrittäjät tarvitsevat enemmän tukea ja kannustusta omistajanvaihdoksiin kuin miehet

Valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin tulokset osoittavat, että miesten ja naisten välillä on myös eroja suhtautumisessa omistajanvaihdoksiin. Ensinnäkin korkeintaan 55-vuotiaiden ikäluokassa miehet ovat selvästi kiinnostuneempia omistajanvaihdoksista kuin naiset sekä ostamisen että myymisen osalta. Yli 55-vuotiaiden vastaajien osalta miehet myös uskovat sukupolvenvaihdokseen enemmän kuin naiset. Miehillä on enemmän kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan myymisestä kuin naisilla ja he ovat naisia kiinnostuneempia toimimaan asiantuntijarooleissa luopumisen jälkeen.

Naiset kokevat omistajanvaihdoksissa enemmän haasteita kuin miehet liittyen erityisesti omaan tietämykseen, kauppakirjojen laatimiseen, arvonmääritykseen ja yrityksestä luopumisen henkiseen vaikeuteen. Tämä selittää myös sitä, että naiset kokevat tarvitsevansa miehiä enemmän asiantuntija-apua. Asiantuntija-avun osalta naiset pitivät sekä hintaa, laatua että saatavuutta jonkin verran haasteellisempana kuin miehet. Toki on muistettava, että naisten omistamat yritykset ovat keskimäärin pienempiä kuin miesten, joten se selittää myös osaltaan tuloksia. Myös liiketoiminnan ostamisen osalta naiset kokivat enemmän haasteita ostokohteen löytämisessä kuin miehet. Toisaalta naisilla on asennetasolla jonkin verran positiivisempi suhtautuminen omistajanvaihdoksiin ja yhteiskunnan rooliin omistajanvaihdosten edistämisessä. Toinen positiivinen asia on se, että naisilla hallitustyöskentely oli miehiä aktiivisempaa. Barometrin vastaajista suurin osa (69 %) oli miehiä. Tämä itsessään jo kertoo siitä, että omistajayrittäjissä ja toimitusjohtajissa on tyypillisesti enemmän miehiä kuin naisia.

Yhteenvetona voi todeta, että naiset tarvitsevat enemmän tukea omistajanvaihdoksiin kuin miehet. Heitä tulisi enemmän kannustaa myymisen ja ostamisen mahdollisuuksiin yrityksen kehittämisen keinona. Lisäämällä naisten kokemuksia ostamisesta ja myymisestä edesautetaan myös tulevia omistajanvaihdoksia. Naisten motivaatiota toimia asiantuntijarooleissa luopumisen jälkeen tulisi myös herätellä hyvien naisesimerkkien avulla.

Sanna Joensuu-Salo
yliopettaja, SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Elina Varamäki
vararehtori, KTT, dosentti, SeAMK

Anmari Viljamaa
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri