Mitä tehdä, jos korona vei kesätyöt?

Maailmanlaajuisen pandemian takia kesätöiden, tai jopa sivutöiden, löytäminen voi olla tällä hetkellä kiven takana. Myös epävakaus työelämässä ja taloudessa on kasvanut. Puhutaan työnmurroksesta, joka on johtanut siihen, että meidän kaikkien tulisi olla ainakin yrittäjähenkisiä, jos ei aitoja yrittäjiä. Vastuu taloudesta on sysätty kaikille Suomen yksilöille ja työntekijöille. Ei ole enää olemassa eläkevirkoja ja vakituisen palkkatyön luoma vakaus on monelle meistä vaakalaudalla. Väkisinkin hiipii ajatus mieleen, mitä jos työllistäisitkin itse itsesi?

Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja uusia innovaatioita Suomessa tarvitaan, tämänkin kriisin jälkeen. Onneksi yrittäjyys myös kiinnostaa. Tuoreen tutkimuksen (Opiskelijabarometri, Opiskelijasta yrittäjäksi 2019) mukaan jopa kolmasosa korkeakouluopiskelijoista on kiinnostunut työskentelemään yrittäjänä. Näin ollen opiskelijat ovatkin yrittäjyyteen kannustamisen keskeistä kohderyhmää.

Yrittäjällä vapaus ja vastuu

Eri vaihtoehtoja aloittaa oma yrittäjyyspolku on onneksi yllin kyllin. Voit perustaa toiminimen, osakeyhtiön, toimia kevytyrittäjänä käyttäen laskutuspalvelua tai voit vaikka tehdä töitä digitaalisena yrittäjänä.

Yrittäjyyteen houkuttelee kaikista eniten mahdollisuus päättää omasta työstä. (Opiskelijasta yrittäjäksi 2019) Vapauden mukana tulee aina kuitenkin myös vastuu. Kun toimit yrittäjänä, vastuu teoista ja kaikesta toiminnasta on aina itselläsi, etkä  koskaan voi vedota siihen, ettet esimerkiksi tiennyt jotain asiaa.

Kevytyrittäjyys voi houkutella kokeilemaan yrittäjyyttä. Laskutuspalvelun käyttö tekee yrittämisestä helppoa, kun joku muu hoitaa paperityöt ja byrokratian silloin, kun sinä keskityt oman osaamisesi hyödyntämiseen ja työntekoon. Kevytyrittäjyys on toimintaa, joka ei vaadi oman yrityksen eikä edes toiminimen perustamista. Riittää, että teet asiakkaan kanssa sovitun työn ja laskutat asiakasta laskutuspalvelun kautta. Työn tekemisen ajankohdan ja hinnan määrittelet itse tai yhdessä asiakkaasi kanssa. Kevytyrittäjyys sopii esimerkiksi liikeidean kokeilemiseen ennen varsinaista yrittäjyyttä.

Opiskelijayrittäjälle tärkeät luvut

Opiskelijayrittäjän tulee tarkkailla opintotuen tulorajaa. Mikäli liikevaihto ylittää 10 000 euroa 12 kk tilikauden aikana ja tehtävä työ on arvonlisäveron alaista, opiskelijayrittäjän täytyy liittyä verohallinnon ylläpitämään alv-rekisteriin. Mikäli liikevaihto on arvioitu liian pieneksi ja 10 000 euron raja ylittyy kesken tilikauden, arvonlisävero on maksettava takautuvasti.

Kevytyrittäjien on sisällytettävä arvonlisävero laskun loppusummaan riippumatta siitä, jääkö liikevaihto alle 10 000 euroa tai onko tehty työ edes luonteeltaan arvonlisäveron alaista. Laskutuspalvelua käyttämällä voi siis joutua maksamaan veroa, jota ei välttämättä tarvitsisi edes maksaa, jos esimerkiksi toimii toiminimellä.

Yrittäjien on maksettava myös yrittäjän eläkevakuutusta, jos työtulon alaraja ylittyy. Tänä vuonna raja on 7958,99 eurossa. Vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti mutta sen korkea hinta voi houkutella rajan alle jääviä työskentelemään myös ilman eläkkeen kartuttamista.

Joillakin aloilla voi työnantajaa ehdottaa, että yritys muuntautuu työnantajasta palveluita ostavaksi asiakkaaksi. Näissä tapauksissa yritys siirtää vastuun ikävistä työnantajamaksuista työnsuorittajalle. Työntekijän sijaan työhön halutaan palkata toinen yrittäjä, joten yrittäjäksi voi joutua näin myös tahtomattaan. Yksi syy kevytyrittäjyyden hylkäämiseen voi olla laskutuspalvelun perimä osuus palkasta, joka vaihtelee 4-6 % välillä laskutuspalvelusta riippuen.

Toiminimellä työskentelevän on mahdollista vähentää hankkimistaan tuloista aiheutuneet kulut, eikä yrityksen perustaminen ole vaikeaa tai kallista. Verkossa tehtynä toiminimen perustamisilmoitus kaupparekisteriin maksaa 60 euroa (PRH 2020)

SeAMK Business Hub auttaa yritysidean kehittämisessä

Yrittäjyys on osa yhä useamman, niin opiskelijan kuin jo työssä käyvän, tulevaisuuden työnäkymä. Moni kuitenkin vierastaa vielä tätä yrittäjyysajatusta, koska kulttuurissamme elää vahvasti epäonnistumisen pelko. Pelkästään yrittäjyyden kokeileminen voi tuntua haasteelliselta, koska kaikki on viime kädessä itsestä kiinni, vaikka apua onkin saatavilla.

Meillä SeAMKissa voi omaa yrittäjyyttään edistää SeAMK Business Hubissa, jossa voit turvallisesti kehittää omaa yritysideaasi ja samalla suorittaa opintopisteitä. Mikäli asia kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Petra Sippola, KTT, yrittäjyyden lehtori
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Lähteet:

Patentti- ja rekisterihallitus 2020. Saatavana verkosta: https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yeh.html

Suomen Yrittäjät 2019. Opiskelijasta yrittäjäksi – barometrin tulokset. Saatavana verkosta: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/muut-tutkimukset/opiskelijasta-yrittajaksi-2019