Miehillä ja naisilla useita eroja yritysten omistajanvaihdoksissa | @SeAMK-verkkolehti

Miehillä ja naisilla useita eroja yritysten omistajanvaihdoksissa

SeAMKin äskettäin toteuttamassa omistajanvaihdosbarometrissa oli yli 55-vuotiaita vastaajia 1288, joista 27 % oli naisia. Miesten ja naisten välillä oli useita eroja omistajanvaihdoksiin liittyvässä kokemuksessa ja haasteiden kokemisessa. Miehet toivovat myös naisia useammin lastensa jatkavan yritystoimintaa. Miehistä 12 % toivoo lastensa jatkavan yritystoimintaa, kun taas naisista lastensa jatkamista toivoo vain 7 %. Naisista 40 % puolestaan toivoo, että lapset eivät jatkaisi yritystoimintaa, kun taas vastaava prosenttiosuus miehistä on selvästi pienempi (32 %).

Naisten on vaikeampi löytää jatkaja tai ostaja

Miesten ja naisten välillä on eroja omistajanvaihdoksiin liittyvien haasteiden kokemisessa. Naiset kokevat jatkajan tai ostajan löytämisen vaikeammaksi kuin miehet. Naisille myös arvonmääritys on hieman suurempi haaste kuin miehille, samoin kuin kauppakirjojen laatiminen ja muu paperisota. Pieni ero miesten ja naisten välillä on myös siinä, koetaanko oma tietämys asiasta haasteeksi omistajanvaihdoksissa. Naisille se on hieman suurempi haaste kuin miehille.

Miehet kokevat puolestaan perintö- ja lahjaveron suurempana ongelmana kuin naiset. Omien lasten tasapuolinen kohtelu on myös miehille suurempi haaste kuin naisille, vaikka kummatkaan eivät koe sitä kovin suureksi ongelmaksi.

Naisilla vähemmän kokemusta omistajanvaihdoksista

Miehillä oli naisia useammin aiempaa kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan ostamisesta. Miehistä 37 %:lla oli aiempaa kokemusta ja naisista 22 %:lla. Miehillä oli naisia enemmän kokemusta myös yrityksen tai liiketoiminnan myymisestä samoin kuin ostamisesta. Miehistä kokemusta yrityksen tai liiketoiminnan myymisestä oli 27 %:lla kun naisista sitä oli vain 16 %:lla.

Koetuissa myyntiin liittyvissä ongelmissa oli eroa miesten ja naisten kesken. Naisille yrityskaupan/omistajanvaihdoksen rahoitus oli tuottanut enemmän ongelmia kuin miehille. Myös kaupan lopullisesta kohteesta sopiminen oli naisille suurempi ongelma kuin miehille, niin kuin myös toteuttamisvaihtoehtojen suunnittelu ja valinta. Pieni ero oli myös siinä, kuinka vaikeaksi oli koettu arvonmääritys tai kauppakirjan laatiminen.

Mielenkiintoista on myös se, että naiset uskovat äkillisestä luopumisesta aiheutuvan hieman enemmän ongelmia kuin miehet. Kaiken kaikkiaan barometrin tulokset osoittavat, että omistajanvaihdosten edistämisessä on syytä ottaa huomioon myös sukupuolinäkökulma. Erityisesti naisten omistajanvaihdosten edistäminen ja omistajanvaihdososaamisen lisääminen on tärkeää.

Kauppatieteiden tohtorit Sanna Joensuu-Salo, Elina Varamäki, Juha Tall ja Anmari Viljamaa
Seinäjoen ammattikorkeakoulu