Kyllä, pienikin yritys tarvitsee strategian! | Julkaisut @SeAMK

Kyllä, pienikin yritys tarvitsee strategian!

Pienten yritysten ketterät strategiat -hankkeessa tavoitteena on innostaa myös pienet yritykset aloittamaan tai kehittämään strategiatyöskentelyään. Viiden yrityksen kanssa on aloitettu strategiatyön pilotit, joiden avulla pyritään löytämään hyviä menetelmiä ja työkaluja strategiatyöhön. Hankkeessa tullaan järjestämään myös työpajoja strategiatyöstä. Koska koronapandemia on siirtänyt strategiatyöpajojen toteutusta koko ajan eteenpäin, päätettiin tänä syksynä järjestää pari johdantoluentoa aiheeseen. Näistä ensimmäinen toteutettiin 21.10.2021, kun toimitusjohtaja ja strategiatutkija Maarika Maury johdatteli Etelä-Pohjanmaan mikro- ja pienyrityksiä strategiatyön hyötyihin ja antoi myös eväitä siihen, millainen on hyvä strategia.

Maury haastoi osallistujat pyrkimään kohti unelmiaan. Hänen mukaansa liian usein jätetään kiinnostavia asioita tekemättä, koska ajatellaan, ettei niillä voi elää. Raha on toki yksi menestyksen mittari, mutta Mauryn mukaan kannattaa myös pysähtyä miettimään valintoja kiinnostuksen ja jopa intohimon kautta. Hän totesikin, että ihan kaikki unelmat ja suunnitelmat voivat tuoda rahaa, kun ne vain tekee hyvin. Ja jotta ne voi tehdä hyvin, tarvitaan selkeä strategia siitä, mitä ollaan tekemässä ja miksi sitä tehdään.

Kirkas strategia poistaa tahmeutta polulta

Strategiatyössä on hyvä miettiä, mikä on se muutos, mitä halutaan ja mitä pitää tehdä toisin, jotta tämä muutos saadaan tapahtumaan. Strategian toimivuuden kannalta on olennaista kirkastaa myös se, mikä on se juttu, miksi yritys on olemassa. Mauryn mukaan kaikkein tärkeintä onkin tunnistaa kaikkein tärkein. Tämä voi näkyä myös siinä, että tietyille projekteille ja asiakkuuksille sanotaan ei. Ylipäänsä on hyvä pysähtyä miettimään, mihin yrityksessä käytetään aikaa. Olisiko mahdollista saada vähemmässä ajassa enemmän aikaan? Kun yrityksen toiminnasta jätetään jotain pois, se antaa aina lisää aikaa ja resursseja jollekin muulle. Kun strategiatyö on tehty hyvin, yrityksen toimintaa on helpompi suunnitella ja valintojen tekeminen helpottuu. Toiminta rullaa paremmin kohti kirkasta päämäärää, eikä jää jumiin epäolennaisiin kohtiin.

Strategia auttaa henkilöstöjohtamisessa

Jos yrityksessä on henkilökuntaa, kirkas strategia auttaa viemään koko porukkaa kohti samaa, yhteistä päämäärää. Toki tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että strategiasta viestitään aktiivisesti ja ymmärrettävästi. Ja otetaan henkilöstö mukaan miettimään sitä. Selkeä strategia auttaa myös rekrytoinneissa. Sen avulla on mahdollista kertoa yrityksestä kiinnostavaa ja innostavaa tarinaa, mutta se myös helpottaa valitsemaan hakijoista ne yritykseen parhaiten sopivat hakijat.

Strategia näkyy myös ulospäin

Selkeästä strategiasta on apua myös ulkoisessa viestinnässä. Maury korosti brändin ja strategian yhteensopivuutta. Hän totesi, että ulkoinen ja sisäinen viesti voi olla eri, mutta niiden on silti sovittava yhteen ja kerrottava samaa tarinaa. Brändin tehtävänä on vahvistaa strategiaan pohjautuvaa viestintää. Mauryn mukaan ihan liian usein strategiaa ja brändiä rakennetaan erillään toisistaan, kun niitä pitäisi kehittää niin, että ne tukisivat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Strategia muuttuu euroiksi

Hyvin mietitty ja viestitty strategia voi yrityksen tuloksen lisäksi kasvattaa myös yrityksen arvoa rahoittajien ja potentiaalisten ostajien silmissä. Vahva ja vakuuttava strategia helpottaa rahoituksen saamista yrityksen kehittämiseen. Ja selkeä visio yrityksen tulevaisuudesta voi saada myös mahdollisen ostajan kiinnostumaan yrityksestä.

Hyvä strategia on selkeä ja yksinkertainen

Maury on tutkinut väitöstutkimuksessaan, miten hyvin suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa tunnetaan strategia. Tulokset ovat todella surkeat. Työntekijöistä 2 % tuntee yrityksen strategian. Esihenkilöistäkin vain 8%. Ja johtajistakin ainoastaan 13% tuntee strategian, jota on todennäköisesti ollut itsekin laatimassa. Mauryn tutkimuksen tulokset saavat pohtimaan, että tarvitaanko yrityksissä sitten strategiaa ollenkaan, jos sen tuntemus on näin heikolla tasolla? Mauryn kokemuksen mukaan tarvitaan kyllä, mutta vain riittävän yksinkertaisia ja ymmärrettäviä strategioita. Monimutkaiset strategiat, joissa on kymmeniä painopisteitä, voi hyvin unohtaa sinne pöytälaatikkoon, koska ei niitä kukaan muista kuitenkaan.

Strategioiden tulee olla niin yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä, että jokainen työntekijä muistaa aamulla, minkä asioiden on tarkoitus muuttua, jotta strategia saadaan toteutumaan. Tällöin on tarkkaan määritetty se mitä tehdään toisin ja paljonko mitäkin asiaa tehdään toisin, jotta toivottu muutos mahdollistuu. Mittaamisen suhteen Maury haastoi miettimään voisiko tuloksen sijaan mitatakin tekoja.

Mauryn tutkimuksen mukaan, yrityksissä, joissa strategia tunnettiin paremmin kuin muissa, strategiat olivat yksinkertaisia ja niissä oli painopisteitä maltillisesti. Liian usein strategiat ovat myös hyvin tylsiä, eivätkä varsinaisesti innosta toimimaan. Keskimääräistä paremmin tunnetuissa strategioissa oli panostettu kiinnostavuuteen ja käytetty jollain tavalla erilaisia viestinnän metodeja, kuten sarjakuvia, kuvia tai videoita.

Maury siteerasi esityksen lopussa Albert Einsteinia:

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.

Tässä sitaatissa tiivistyy hyvin luennon pääviesti strategiatyön onnistumisen edellytyksistä. Strategian pitää olla niin yksinkertainen, että osaat selittää sen tarvittaessa myös jollekin sellaiselle, joka ei vielä yhtään tunne yrityksesi toimintaa. Omalle lapselle tai naapurin mummolle ja mikä tärkeintä, sille uudelle työntekijälle, joka aloittaa yrityksessäsi. Jos et osaa selittää sitä, et voi odottaa, että uusi tai vanhakaan työntekijä osaisi toimia strategian mukaisesti.

Panosta strategiaan, pienikin yritys tarvitsee strategian. Pidä se kuitenkin yksinkertaisena, jotta se toimii.

Piritta Syrjälä
Projektipäällikkö

Tarvitseeko pienikin yritys todella strategian? -luento järjestettiin ja tämä julkaisu kirjoitettiin osana ESR-rahoitteista Pienten yritysten ketterät strategiat – hanketta, jonka on rahoittanut Keski-Suomen ELY.