Korkeakoulujen menestystarinoiden jakaminen | Julkaisut @SeAMK

Korkeakoulujen menestystarinoiden jakaminen

#

EcoActionin-hankkeen eurooppalaiset partnerikorkeakoulut ja tahot ovat jakaneet hankeen aikana osaamistaan ja hyviä käytäntöjään lyhyiden esittelyvideoiden muodossa, joita kutsutaan menestystarinoiksi (success-story videos). Näissä lyhyissä videoissa esitellään korkeakoulujen menestystarinoita ja hyviä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on paitsi jakaa tietoa partnerikorkeakoulujen kesken, mutta myös vahvistaa liike-elämän ajattelutapaa korkeakouluissa.

Kansainvälisessä EcoAction-hankkeessa pyritään vahvistamaan kumppanikorkeakoulujen roolia ja osaamista alueellisten yrittäjyys- ja innovaatioekosysteemien kehittämisessä viidessä eri Euroopan maassa. Keskeisenä tavoitteena on analysoida hyviä käytäntöjä ja luoda uusia toimintamalleja korkeakoulujen ja yritysten yhteistyölle. Hankkeen tulokset hyödyttävät alueen yrityksiä sekä SeAMKin opiskelijoita ja henkilöstöä tarjoten mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen.

Ongelmanratkaisusta arvonluontiin

Videoiden teemat ja sisällöt vaihtelevat, mutta yksi keskeinen viesti, jonka menestystarinoista halutaan välittyvän, on se, että innovaatio ei ole pelkästään uudenlainen ongelmanratkaisuidea, vaan se kätkee sisäänsä arvonluonnin tuotteen tai palvelun kautta. Videoilla halutaan kertoa, millaisen ongelman innovaatio ratkaisee, mikä ratkaisu oli ja miten arvo konkreettisesti syntyi.

Korkeakoulut toimivat tässä prosessissa avainasemassa. Videot kertovat, miten korkeakoulut tarjosivat käytännön ratkaisuja innovaatioiden kehittämiseen. Ne paljastavat, millainen oli innovaatiotiimi, mitä taitoja tiimin jäsenillä oli ja miten paikallinen korkeakoulu tukee innovaatioiden toteutuksessa ja esimerkiksi opiskelijoiden yrittäjyyskasvatusta.

Lyhyillä esittelyvideoilla on selkeät tavoitteet; ne haluavat näyttää tiedettä, liiketoimintaa ja johtamista, jotka ovat välttämättömiä innovaatioille. Lisäksi ne eivät rajoitu pelkästään työympäristöön, vaan pyrkivät esittämään innovaatiotiimin jäsenet myös arkisissa tilanteissa, kuten harrastusten parissa.

Hankkeen rahoittaja, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) sekä hanketta hallinnoivaa EIT Manufacturing (EITM) osaamis- ja innovaatioyhteisö haluaa viestiä huolenpidosta tulevaisuudestamme keskittymällä alueisiin, jotka voivat parantaa yksilöiden elämää ja koko yhteiskuntaa. Tämä edellyttää viestimistä siitä, että teknologiaa ja innovaatioita kehitetään ihmisten kanssa ihmisille, luomalla samalla kasvua ja työpaikkoja. Brändiviestintä korostaa siis aitoja ihmisiä tosielämässä, sekä haastavissa että positiivisissa tilanteissa.

SeAMKin jakamat menestystarinat

SeAMKin kautta on tuotettu tähän asti kolme menestystarinavideota. Ensimmäinen video kertoo Pässilä Bicycles Oy:n tarinan, joka alkoi kaveriporukan unelmana. Yritys tarjoaa intohimoisille maastopyöräilijöille maastopyöriä innovatiivisella muotoilulla. Markku Hautamäki on Pässilä Bicycles Oy:n toimitusjohtaja ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) opiskelija. Hän aloitti liiketalouden ja yrittäjyyden opinnot SeAMKissa, koska hän tarvitsi lisää työkaluja yrityksen ylläpitoon ja kehittämiseen. Hän käytti opinnoissaan ja harjoitustöissään Pässilä Bicycles Oy:tä case-yrityksenä ja on saanut SeAMKin kautta tärkeitä kontakteja sekä kehitysavustusta, mikä on auttanut yrityksen kehittämisessä.

Toinen video on kuvaus SeAMK Innovaatioviikosta, joka on pakollinen viikon mittainen intensiivikurssi kaikille Seinäjoen ammattikorkeakoulun toisen vuoden opiskelijoille. Viikon aikana opiskelijat ratkaisevat paikallisten yritysten ja organisaatioiden antamia työelämän tosielämän haasteita. Opiskelija oppii uusia menetelmiä, ryhmätyöskentelyä, esiintymistaitoja ja saa eletyn kokemuksen uuden luomisesta.

Kolmas video on kuvaus SeAMK Open Campus päivä tapahtumasta, jonka aikana yritykset ja organisaatiot voivat vierailla SeAMKin kampuksella ja löytää tietoa yliopistojen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksista, innovaatiopalveluista ja verkostoista eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Vuosittain noin 600 yritystä ja yhteisöä tekee yhteistyötä SeAMKin kanssa tutkimuksessa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Video tarjoaa lyhyen katsauksen avoimen kampuksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Neljäs video on vielä kirjoitushetkellä julkaisematta ja on kuvaus GrowUp Students -liikeideavalmennuksesta, jonka avulla SeAMKin korkeakouluopiskelijat voivat tehostaa liikeideoitaan ja yrityksiään. Valmennukseen voi osallistua pelkällä idealla tai täysin toimivalla yrityksellä. Idea voi olla tuote tai palvelu – käytännössä mitä tahansa, jolla voisi tehdä liiketoimintaa. Valmennuksen aikana opiskelija saa esiintymis- ja pitchauskokemusta, henkilökohtaista mentorointia ja valmennusta liikeidean kehittämiseen. Tuomaristo arvioi parhaan liikeidean ja esiintymisen ja paras idea saa rahapalkinnon sen kehittämiseen. Lisäksi opiskelijat saavat valmennuksen suorittamisesta saa kaksi opintopistettä.

Korkeakoulujen yhteiset ponnistelut innovaatioiden parissa näkyvät menestystarinavideoissa, jotka eivät ainoastaan jaa tietoa vaan myös välittävät inspiraatiota ja innostusta uuden luomiseen. Näiden videoiden avulla korkeakoulut voivat oppia toisiltaan ja edistää yhdessä yhteistä tavoitetta: luoda innovaatioita, jotka parantavat elämää ja yhteiskuntaa.

Haluan kiittää hankkeen osana HEI Initiative -ohjelmaa rahoittanutta Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttia (EIT) sekä hanketta hallinnoivaa EIT Manufacturing (EITM) osaamis- ja innovaatioyhteisöä.

Emmi Tuurinkoski
TKI-asiantuntija, EcoAction
Yrittäjyys ja kasvu
SeAMK