Hybridiyrittäjien oma aika on kortilla | Julkaisut @SeAMK

Hybridiyrittäjien oma aika on kortilla

Hybridiyrittäjät arvioivat omat voimavaransa heikoimmiksi omien harrastusten ja vapaa-ajan suhteen verrattuna arvioihin rakkaudesta elämässä, työkapasiteetista ja terveydestä.

Hyvinvoiva hybridiyrittäjä -hankkeen osallistujat testasivat hankkeessa pilotoitavan hybridiyrittäjän identiteettityökalun ensimmäistä osaa, jossa keskitytään omien voimavarojen tunnistamiseen. Tässä hybridiyrittäjän voimavarakartoituksessa on neljä voimavara-aluetta: 1) terveys, 2) työ, 3) rakkaus ja läheisyys ja 4) harrastukset ja vapaa-aika.

Voimavarakartoituksen neljästä eri alueesta hybridiyrittäjät arvioivat omat voimavaransa heikoimmiksi omien harrastusten ja vapaa-ajan suhteen. Reilusti yli puolet (55 %) hankkeeseen osallistuvista hybridiyrittäjistä antoi arvosanan 1 tai 2 omiin harrastuksiin ja vapaa-aikaan annettavalle ajalle ja voimavaroille (arviointiasteikko on 0-5, jossa 0=vain vähän aikaa/ei ollenkaan aikaa ja voimavaroja ja 5=todella paljon aikaa ja voimavaroja).

Avoimissa kommenteissa korostui nimenomaan oman ajan ottamisen mahdottomuus harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon.

Hyvin vähän annan aikaa itselleni sellaisiin asioihin, jotka edistäisivät omaa hyvinvointiani ja palautumistani työstä.

En pysty/jaksa antaa aikaa itselleni tai harrastuksille.

Hybridiyrittäjät kuitenkin kokevat, että heillä on melko paljon läheisyyteen ja rakkauteen liittyviä voimavaroja. 53 prosenttia antoi arvion 4 tai 5 (asteikko 0-5, jossa 0=vain vähän, 5=paljon) kysyttäessä kuinka paljon he pystyvät antamaan ja saamaan rakkautta tällä hetkellä. Joka viides yrittäjä antoi arvion 1 tai 2 eli pystyy antamaan tai saamaan melko vähän rakkautta.

Hybridiyrittäjille työ kokonaisuutena on iso osa elämää. Kaikilla vastaajilla on töitä, ts. kukaan ei valinnut arvioita 0-2 (asteikko 0-5, jossa 0=ei ollenkaan töitä 5=työkapasiteetti täynnä). Sen sijaan suurin osa eli 84 % valitsi arvion 4 tai 5, ja heistä noin kolmannes valitsi 5 eli vaihtoehdon työkapasiteetti täynnä.

Avoimista vastauksista voi nähdä, että monilla työtilanne on ihan maksimissa.

Teen kuusipäiväistä viikkoa ja työtä on riittämiin.

Työkapasiteetti vähintään 150 % täynnä ja tiedän, että näin ei jatkua.

En pystyisi hoitamaan yhtään enempää töitä.

Terveyden suhteen vastaajien kokema tilanne on melko hyvällä tasolla. Kukaan vastaajista ei valinnut vaihtoehtoja 0-2 (asteikko 0-5, jossa 0=heikko tilanne 5=täynnä virtaa). Reilu kolmannes valitsi vaihtoehdon 3 ja 68 % valitsi vaihtoehdon 4 tai 5.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että hybridiyrittäjät ovat tyytyväisiä omiin voimavaroihinsa. Työ vie paljon aikaa, mikä on pois ennen kaikkea omasta ajasta, mutta tämä ei näytä vaikuttavan heidän terveyden kokemukseensa. Toisaalta suuri osa hybridiyrittäjistä kokivat, että saavat paljon virtaa lähimmäisiltään. Eräs vastaaja kiteyttää asian osuvasti:

Edellä mainitut kun sopivasti täydentävät toisiaan, niin siitä syntyy toimiva kokonaisuus.

Hybridiyrittäjillä tarkoitamme tässä ihmisiä, jotka yhdistävät yrittäjyyden eri muotoja (ml. kevytyrittäjyys) muiden toimeentulon muotojen kanssa, kuten palkkatyö, vanhempainvapaa, opiskelu ym. Hyvinvoiva hybridiyrittäjä on ESR-rahoitteinen kaksivuotinen hanke, jonka toteuttajina on SeAMK ja Työterveyslaitos.  Hankkeessa kehitettävän hyvinvoivan hybridiyrittäjän identiteettityökalun tarkoituksena on toimia yksilöiden kompassina yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistämisessä.

Emilia Kangas
Projektipäällikkö
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri

Marja Katajavirta
Asiantuntija
SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri